Serviciul electronic „Certificat privind luarea la evidenţă în calitate de plătitor de contribuţii la BASS”

01 Feb, 2024

Casa Națională de Asigurări Sociale în colaborare cu Agenţia de Guvernare Electronică a implementat serviciul electronic de verificare a luării la evidenţă în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuală.

Serviciul electronic Certificat privind luarea la evidenţă în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat  poate fi accesat din blocul de date pentru unităţile de drept disponibil pe portalul guvernamental MCabinet la adresa .

Casa Naţională de Asigurări Sociale i-a la evidenţă unităţile de drept în baza informaţiilor electronice recepţionate zilnic prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect de la Agenţia Servicii Publice. Respectiv, persoanele cu funcții de răspundere a unităţilor de drept pot accesa portalul guvernamental MCabinet şi verifica / extrage  Certificatul privind luarea la evidenţă în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.