Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale în anul 2024

06 Feb, 2024

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2024, elaborate în temeiul prevederilor Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi Legii nr. 419/2023 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 și în scopul oferirii îndrumării în aplicarea dispoziţiilor legale plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat ce decurg din legile prenotate.

Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2024 sunt executorii pentru Casa Naţională de Asigurări Sociale, structurile teritoriale ale acesteia şi plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat

Textul integral al documentului „Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2024" poate fi accesat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale la rubrica