Contul personal de asigurări sociale – un mijloc de informare asupra veniturilor obținute din bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru completarea declarațiilor de avere și interese personale de ...

08 Feb, 2024

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește  persoanelor, care sunt subiecţi ai declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, despre faptul că informația cu privire la veniturile obținute pe parcursul anului din bugetul asigurărilor sociale de stat sub formă de prestații de asigurări sociale, pot fi verificate, în mod electronic prin aplicația SI ”Acces CPAS” sau prin Portalul Guvernamental al Cetățeanului – MCabinet.

Contul personal curent al persoanelor asigurate conține atât informația cu privire la venitul asigurat, contribuțiile calculate și achitate la bugetul asigurărilor sociale de stat, cât și informația cu privire la prestațiile de asigurări sociale stabilite și plătite de către CNAS direct beneficiarului.

Fiecare persoană asigurată, la necesitate, poate verifica de sine stătător informația cu privire la prestațiile sociale (pensii, indemnizații, inclusiv indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă) reflectate în contul personal de asigurări sociale.

Accesul electronic al persoanei asigurate la contul personal curent este posibil prin aplicația SI ”Acces CPAS” disponibilă pe pagina oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale, în rubrica Servicii Electronice prestate de CNAS.                                                                                                                                                                                   

Pentru vizualizarea veniturilor obținute sub formă de prestații sociale, la generarea electronică a extrasului din contul personal curent, este necesar de bifat opțiunea „Cu reflectarea prestațiilor de asigurări sociale".

 

Persoanele asigurate se pot loga în SI ”Acces CPAS” prin două modalități:

1.Prin parolă de acces, eliberată de către CNAS prin subdiviziunile sale teritoriale (CTAS), în baza buletinului de identitate;

2.Cu semnătură electronică/mobilă, prin intermediul serviciului guvernamental MPass, fără solicitarea parolei de acces de la CTAS.

Totodată, deținătorii de semnătură electronică/mobilă pot verifica contul personal curent prin Portalul Guvernamental al Cetățeanului - MCabinet.