Campania de informare „Indemnizații fără bariere” la două săptămâni de la lansare.

05 Feb, 2024

În cadrul campaniei de informare „Indemnizații fără bariere”, Casa Națională de Asigurări Sociale a reușit să ajungă în 67 instituții medico-sanitare din țară, printre care se enumeră IMSP Institutul Mamei și a Copilului, spitale raionale, centre ale medicilor de familie, oficii ale medicilor de familie, maternități și policlinici. La fel, au fost organizate 9 întâlniri cu cetățenii, și a fost diseminată informația despre stabilirea proactivă a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii prin intermediul a 183 autorități publice locale de nivelul I.

CNAS mulțumește instituțiilor medico-sanitare, autorităților publice centrale și locale, organizațiilor non-guvernamentale și mass media pentru deschidere și implicare în informarea viitorilor părinți despre modificările legislative intrate în vigoare de la 1 ianuarie.

Amintim că, pe 19 ianuarie a avut loc lansarea campaniei de informare „Indemnizații fără bariere”, scopul căreia este de a informa populația despre faptul, că începând cu 01 ianuarie 2024 indemnizațiile adresate familiilor cu copii (indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului, indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină) se stabilesc de către Casa Națională de Asigurări Sociale, din oficiu, mamei, iar în cazul în care mama nu întrunește condițiile de stabilire, se stabilește tatălui în baza datelor privind nașterea copilului disponibile în Registrul de Stat al Populației, fără a depune cerere la casa teritorială de asigurări sociale sau în mod electronic.