Campania de informare „Indemnizații fără bariere” în plină desfășurare

12 Feb, 2024

În cadrul celei de a treia săptămână a campaniei de informare „Indemnizații fără bariere”, Casa Națională de Asigurări Sociale a reușit să ajungă în 35 instituții medico-sanitare din țară, printre care se enumeră spitale raionale, centre ale medicilor de familie, oficii ale medicilor de familie, maternități și policlinici. La fel, au fost organizate 19 întâlniri cu cetățenii și a fost diseminată informația despre stabilirea proactivă a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii prin intermediul a 29 autorități publice locale de nivelul I.

Timp de trei săptămâni, informația despre stabilirea din oficiu a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii a fost diseminată în cadrul a 102 întâlniri în instituții medico-sanitare, 28 întâlniri cu cetățenii și prin intermediul a 212 autorități publice locale.

CNAS mulțumește instituțiilor medico-sanitare, autorităților publice centrale și locale, organizațiilor non-guvernamentale și mass media pentru deschidere și implicare în informarea viitorilor părinți despre modificările legislative intrate în vigoare de la 1 ianuarie.