Verifică contul personal de asigurări sociale și fii la curent cu veniturile obținute din BASS, pentru completarea declarațiilor de avere și interese personale!

23 Mar, 2023

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește persoanelor, care dețin o funcție publică și urmează să prezinte declarațiile de avere și interese personale, despre faptul că informația cu privire la veniturile obținute pe parcursul anului din bugetul asigurărilor sociale de stat sub formă de prestații de asigurări sociale, pot fi verificate de sine stătător, în mod .

CNAS reiterează că, contul curent al persoanelor asigurate conține atât informația cu privire la venitul asigurat, contribuțiile calculate și achitate la bugetul asigurărilor sociale de stat, cât și informația cu privire la prestațiile de asigurări sociale stabilite și plătite de către CNAS direct beneficiarului.

Astfel, persoanele care sunt subiecţi ai declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, la necesitate, pot verifica informația cu privire la prestațiile sociale (pensii, indemnizații, inclusiv indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă) reflectate în contul personal de asigurări sociale, accesat în mod electronic.

Accesul electronic al persoanelor asigurate la contul personal curent este realizat prin intermediul , prin două modalități:

1.     Prin parolă de acces, eliberată de către CNAS prin subdiviziunile sale teritoriale (CTAS), în baza buletinului de identitate;

2.     Cu semnătură electronică/mobilă, prin intermediul serviciului guvernamental MPass, fără solicitarea parolei de acces de la CTAS.

este disponibil online pe pagina oficială a CNAS, în rubrica Servicii Electronice prestate de CNAS.

Pentru vizualizarea veniturilor obținute sub formă de prestații sociale, la generarea electronic a extrasului din contul personal curent, este necesar de bifat opțiunea „Cu reflectarea prestațiilor de asigurări sociale".