Servicii

EVIDENTA CONTABILA

In functie de preferintele fiecarui client in parte SERVICIILE POT FI:

EVIDENTA CONTABILA SI INTOCMIREA RAPORTARILOR

Evidenta contabila presupune:

 • Asistență și consultanță contabilă și fiscală pentru începerea unei afaceri
 • Înregistrarea fiecarui document, contract, tranzacție
 • Comunicarea cu clientul cu privire la informațiile contabile, cu accent pe aspecte fiscale
 • Consultanță fiscală cu privire la diversele tranzacții prezente sau viitoare
 • Oferirea informațiilor și / sau rapoartelor cu privire la creanțe și datorii
 • Întocmirea Registrului de livrări, de procurări și de casă
 • Întocmirea declarațiilor și dărilor de seamă lunare, trimestriale.
 • Depunerea la instituțiile abilitate de stat a diverselor declarații / acte necesare
 • Întocmirea Bilanțului de profit și pierderi anual
 • Întocmirea documentelor de salarizare
 • Consultanță cu privire la aspecte de salarizare 
 • Întocmirea documentației pentru obtinerea de credite bancare și intermedierea de finanțări
 • Pachetul minim pentru firme care nu au activitate: întocmirea și depunerea tuturor declarațiilor și a situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale la “zero”.
 • Asistență la controalele instituțiilor abilitate ale statului

SERVICII DE ASISTENTA CONTABILĂ

 • Asistența personalului clientului cu privire la evidenta contabila, înregistrarea documentelor și verificarea periodică a raportărilor întocmite de acesta, oferindu-se solutii pentru remediere, corectare si imbunatatire.
 • Consultarea sau întocmirea (unică sau periodică) a darilor de seama financiare si fiscale lunare și /sau anuale.

RESURSE UMANE SI SALARIZARE

RESTABILIREA EVIDENTEI CONTABILE

 

CONSULTANTA

 

CONSULTANTA CONTABILA

 • cu privire la inregistrarile contabile si/sau intocmirea declaratiilor sau a raportarilor financiare.

EXPERTIZA CONTABILA

CONSULTANTA FISCALA

 

AUDIT

 

AUDITUL ACTIVITĂȚII FINANCIAR-ECONOMICE

AUDITUL FISCAL

AUDITUL CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

 • auditul capitalului social; auditul fondului salarial şi auditul documentării relaţiilor de muncă; efectuarea inventarierilor