Servicii online pentru plătitorii de contribuţii la BASS

08 Sep, 2023

Casa Naţională de Asigurări Sociale consecvent dezvoltă servicii electronice, menite să economisească timp şi resurse, astfel a implementat pentru plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat serviciile „e-Cerere Corectarea plăţilor la BASS” şi „e-Cerere Restituirea sumelor din BASS”.

Pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale ,  compartimentul „” este completat cu serviciile „” şi „”.

La accesarea serviciului  „e-Cerere Restituirea sumelor din BASS” sau „e-Cerere Restituirea sumelor din BASS” se efectuează redirecţionarea la pagina de aurentificare a portalului acces.cnas.md.

Plăţile administrate de Casa Naţională de Asigurări Sociale achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat, se vor transfera de la bugetul asigurărilor sociale de stat la alte componente ale bugetului public naţional (bugetul de stat, bugetul local și fondurile obligatorii de asistență medicală) sau se vor restitui în conturile plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – plătitori de contribuţii la BASS), în baza cererilor plătitorilor depuse la Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Serviciile implementate reprezintă metoda electronică de comunicare oficială a plătitorilor de contribuţii la BASS cu Casa Naţională de Asigurări Sociale şi au drept scop automatizarea proceselor de depunere şi prelucrare automatizată a cererilor privind Corectarea plăţilor la BASS şi Restituirea sumelor din BASS cu utilizarea semnăturii electronice.  

Cererile electronice menţionate pot fi depuse de toate categoriile de plătitori de contribuţii la BASS.

Pentru depunerea cererilor privind Corectarea plăţilor la BASS şi Restituirea plăţilor din BASS este necesară parcurgerea următoarelor etape:

Autentificarea pe portalul acces.cnas.md.

- Selectarea compartimentului „e-Cerere Plătitorii de contribuţii la BASS” din „Cabinetul personal”.

- Selectarea tipului cererii „e-Cerere Restituirea sumelor din BASS” sau „e-Cerere Corectarea plăţilor la BASS” şi completarea acesteia.

- Semnarea electronică şi expedierea cererii.

Cererile pot fi depuse de persoanele responsabile din cadrul plătitorului de contribuţii la BASS. Conducătorul plătitorului de contribuţii la BASS, înregistrat la ornagul înregistrării de stat, în Cabinetul personal are compartimentul „Profilul plătitorului de contribuţii la BASS”. În calitate de conducător, în caz de necesitate, poate să înregistreze persoane (director adjunct, contabil-şef, etc.) din cardul întreprinderii care vor avea dreptul de reprezentare şi depunere a cererilor din numele plătitorului de contribuţii la BASS. Persoanele împuternicite urmează să deţină semnătura eletronică sau cont de utilizator pe portalul acces.cnas.md, în cazul în care semnarea cererilor se va efectua de conducător.