Plățile în avans pentru luna martie au fost transferate prestatorilor de servicii medicale

22 Mar, 2023

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în perioada 10-21 martie prestatorilor de servicii medicale plăţile în avans pentru luna curentă. Volumul mijloacelor financiare alocate în acest scop este de circa 790 de milioane de lei.

Cea mai mare parte din mijloacele financiare, aproximativ 747 de milioane de lei, a fost achitată prestatorilor publici de servicii medicale. Alte peste 43 de milioane de lei au fost virate prestatorilor privați.

Plăţile în avans sunt efectuate pentru a facilita acordarea continuă a asistenţei medicale populaţiei asigurate, în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Potrivit contractelor încheiate cu instituţiile medico-sanitare şi Criteriilor de contractare a prestatorilor de asistenţă medicală, CNAM achită în două etape serviciile medicale oferite de prestatori.

Astfel, la începutul fiecărei luni sunt efectuate plăţile în avans în mărime de 80% din suma planificată pentru luna respectivă, iar la finele fiecărei perioade de raportare este transferat restul sumei, în limita prevederilor contractuale.

Transferul mijloacelor financiare pentru serviciile medicale prestate populației în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală este posibil datorită achitării cu onestitate de către cetățeni a primelor de asigurare.