La CNAS a avut loc ședința Consiliului de Administrație

29 Mar, 2023

La data de 29 martie, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale au fost abordate subiecte ce țin de rezultatele activității autorității, precum și prioritățile acesteia pentru anul curent, gestionarea bugetului asigurărilor sociale de stat, dar și au fost aprobate cuantumurile prestațiilor sociale, destinate unor categorii de persoane.

Prin urmare, pentru persoanele cu dizabilități de pe urma războiului, care nu au beneficiat de biletele de tratament sanatorial gratuit în perioada 2021-2022, s-a stabilit compensația bănească în mărime de 7970 lei.

Pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit  de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilități, în cazul în care nu va exista posibilitatea acordării de bilete de tratament sau există contraindicații medicale, se va acorda compensația bănească în mărime de 9930 lei.

Pentru copiii cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl,  în cazul în care nu va exista posibilitatea acordării de bilete de tratament sau există contraindicații medicale, se va acorda compensația bănească în mărime de:

9930 lei - pentru cei cu vârsta de la 14 până la 18 ani;

7830 lei  - pentru cei cu vârstă de la 7 până la 14 ani,

4965 lei  - pentru cei cu vârstă de la 4 până la 7 ani.

La fel, au fost stabilite mărimile ajutorului material unic pentru însănătoșire și întremare persoanelor cu dizabilități cauzate de catastrofa de la Cernobîl, colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică și au devenit persoane cu dizabilități, precum și persoanelor care au participat la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, după cum urmează:

21 058,20 lei – pentru persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, precum și pentru persoanele încadrate în grad de dizabilitate sever sau accentuat  în urma experiențelor nucleare, avariilor cu radiație ionizată și a consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare;

15 793,65 lei – pentru persoanele încadrate în grad de dizabilitate mediu  în urma experiențelor nucleare, avariilor cu radiație ionizată și a consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare;

10 529,10 lei – pentru persoanele care au participat în anii 1986–1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl;

5 264,55 lei – pentru persoanele care au participat în anii 1988–1990 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl.  

Persoanelor care se încadrează în două categorii de beneficiari li se stabilește un singur ajutor material unic, la alegere.

Reamintim, că Consiliul de Administrație al CNAS este format din 12 persoane (președintele și 11 membri) și include reprezentanți ai Guvernului, Patronatului, Sindicatelor și ai organizațiilor de pensionari și veterani.