În atenţia beneficiarilor de lucrări!

10 Mar, 2023

Prin prezenta, Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă beneficiarilor de lucrări - întreprinderi sau organizaţii cu statut de persoană juridică ori fizică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, pentru care zilierii exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional, că la 1 martie 2023 au intrat în vigoare modificările la pct. 1.9 din anexa nr 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, operate prin Legea nr. 353/2022 pentru modificarea unor acte normative.

Începând cu luna martie curent, beneficiarii de lucrări urmează să calculeze, să declare şi să achite contribuţii de asigurări sociale de stat pentru persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul Legii nr.22/2018 privind exercitarea unei activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu excepţia persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.8 ale anexei menţionate, conform tarifului de 6% la remuneraţia zilnică.

Astfel, beneneficiarii de lucrări, începând cu 1martie 2023 urmează să calculeze, să declare şi să achite contribuţii de asigurări sociale de stat la remuneraţia tuturor persoanelor, care desfăşoară activitate necalifificată cu caracter ocazional în calitate de zilier, inclusiv pensionari şi persoane cu dizabilităţi, şi se exceptează numai persoanele, care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999.

Casa Naţională de Asigurări Sociale recomandă beneficiarilor de lucrări în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor actelor normative, respectiv, să calculeze, să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi.