Directorul general al CNAM în vizită de lucru la Basarabeasca

24 Mar, 2023

Directorul general al CNAM, Ion Dodon, a întreprins joi, 23 martie, o vizită de lucru în raionul Basarabeasca. În cadrul întrunirilor cu reprezentanții autorităților publice locale, lucrătorii medicali din Centrul de Sănătate Basarabeasca” și Centrul Medicilor de Familie „Satiamed”, directorul general al CNAM a discutat despre necesitatea și beneficiile încadrării cetățenilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, dar și despre prioritățile CNAM pentru anul 2023.

Ion Dodon a menționat faptul că potrivit legii, până pe 31 martie, cetățenii care sunt obligați să se asigure în mod individual achită prima de asigurare în sumă fixă cu facilități: 1014 lei plătesc proprietarii de teren cu destinație agricolă; 1622 lei – persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul; 2028 lei – fondatorii de întreprindere individuală, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse ș.a; 4056 lei – persoanele neangajate care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar ș.a. Pentru persoanele angajate și cele asigurate de Guvern, prima de asigurare nu se schimbă.

“Noi am păstrat facilitățile anterioare pentru cei care achită prima în sumă fixă. Este însă inechitabil când cetățenii care nu doresc să-și exercite în primele trei luni ale anului obligația vin să achite prima de asigurare obligatorie doar atunci când au nevoie de asistență medicală și riscul de a suporta cheltuieli de zeci sau sute de mii de lei”, a spus directorul general al CNAM, Ion Dodon.

În cadrul vizitei de lucru în Basarabeasca, directorul general al CNAM a informat despre extinderea listei de medicamente și dispositive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. El s-a referit la recentele modificări în lista medicamentelor compensate și a precizat că începând din 1 aprilie pentru mai multe maladii acute și cronice în acutizare, pacienții asigurați vor beneficia de tratamente complexe cu preparate compensate. Totodată, pacienții cu maladii cardiovasculare cronice vor beneficia de încă un medicament compensat – rivoroxabanum, iar pentru preparatul nebivololul au fost extinse indicațiile terapeutice și ca urmare de acesta vor putea beneficia toți pacienții hipertensivi fără restricție de vârstă.

Directorul general al CNAM a mai vizitat Centrul de sănătate Sadaclia, oficiile medicilor de familie Carabetovca și Abaclia unde a fost informat despre condițiile de muncă ale personalului medical și nivelul de satisfacție al beneficiarilor.