Dezbateri publice pe marginea proiectului regulamentului cu privire la listele de așteptare pentru tratament în cadrul unor programe speciale

28 Mar, 2023

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a organizat luni, 27 martie, consultări publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la modul de gestionare și actualizare a listelor de așteptare pentru tratament în cadrul programelor speciale de activitate spitalicească „Protezarea aparatului locomotor” și „Tratament operator pentru cataractă”.

La întrunirea consultativă, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, CNAM, instituțiilor medicale, societății civile, au fost discutate recomandările cu referire la proiectul regulamentului, prezentate de instituțiile interesate.

Proiectul de document reglementează procedura de includere, remitere și excludere a pacienților din listele de așteptare pentru programele de protezare a aparatului locomotor și tratament operator pentru cataractă. La fel, proiectul de regulament vine să stabilească criterii clare de monitorizare și actualizare a listelor respective.

Conform documentului, indicația pentru includerea pacientului în lista de așteptare va fi stabilită de medicul traumatolog-ortoped/oftalmolog în baza criteriilor prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la Regulamentul cu privire la modul de gestionare și actualizare a Listelor de așteptare pentru tratament în cadrul programelor „Protezarea aparatului locomotor” și „Tratament operator pentru cataractă”;

În cadrul spitalului de nivel raional, unde nu este rând de așteptare, pacientul va beneficia de intervenție fără a fi inclus în lista de așteptare conform programării efectuate de medicul specialist.

Totodată, documentul reglementează investigațiile/consultațiile medicale necesare a fi realizate în cadrul asistenței medicale specializate de ambulatoriu și a serviciilor de înaltă performanță, anterior efectuării intervențiilor chirurgicale.

Proiectul regulamentului mai prevede publicarea pe pagina web a CNAM a informației despre numerele de înregistrare a pacienților în listele de așteptare, numerele de înregistrare a pacienților remiși către prestatorii de servicii medicale pentru efectuarea tratamentului în cadrul programelor speciale, precum și lista prestatorilor de servicii medicale contractați.

Pentru anul 2023, CNAM a contractat, reieșind din resursele financiare disponibile și ținând cont de capacitatea prestatorilor de servicii medicale, 4790 de cazuri tratate de protezare a aparatului locomotor și 7440 de cazuri tratate pentru operații de cataractă.

CNAM gestionează listele de așteptare sus-menționate și a elaborat proiectul regulamentului respectiv cu scopul de a reduce semnificativ timpul de așteptare în cazul intervențiilor chirurgicale de protezare a aparatului locomotor și de cataractă, astfel ca acesta să nu depășească un an, precum și de a exclude cheltuielile de buzunar ale pacienților asigurați.

Proiectul Regulamentul cu privire la modul de gestionare și actualizare a listelor de așteptare pentru tratament în cadrul programelor speciale „Protezarea aparatului locomotor” și „Tratament operator pentru cataractă” urmează a fi definitivat în conformitate cu propunerile recepționate ca urmare a consultării publice a proiectului prenotat și aprobat în modul stabilit de legislație.