Nr. 53-55 02.04.2004

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

302. Legea taxei de stat (nr. 1216-XII, 3 decembrie 1992)

nbsp;

303. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1752-III, 26 martie 2004)

nbsp;

304. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 65-XV, 4 martie 2004)

nbsp;

305. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea penalităților la bugetul asigurărilor sociale de stat unor contribuabili care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilor de asigurări sociale (nr. 1745-III, 23 martie 2004)

nbsp;

306. Lege privind anularea penalităților la bugetul asigurărilor sociale de stat unor contribuabili care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilor de asigurări sociale de stat (nr. 66-XV, 4 martie 2004)

nbsp;

307. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției europene asupra transferării persoanelor condamnate (nr. 1746-III, 23 martie 2004)

nbsp;

308. Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra transferării persoanelor condamnate (nr. 69-XV, 11 martie 2004)

nbsp;

309. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate (nr. 1747-III, 23 martie 2004)

nbsp;

310. Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate (nr. 70-XV, 11 martie 2004)

nbsp;

311. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției dintre Republica Moldova și Republica Slovacă pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 1748-III, 23 martie 2004)

nbsp;

312. Lege pentru ratificarea Convenției dintre Republica Moldova și Republica Slovacă pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 74-XV, 11 martie 2004)

nbsp;

313. Hotărîre privind alegerea președintelui Comisiei pentru protecția socială, sănătate și familie (nr. 82-XV, 25 martie 2004)

nbsp;

314. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar (nr. 83-XV, 25 martie 2004)

nbsp;

315. Decret privind modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 138-III din 13 iulie 2001 (nr. 1749-III, 24 martie 2004)

nbsp;

316. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Eudochia RACOVILȚA (nr. 1750-III, 24 martie 2004)

nbsp;

317. Decret privind eliberarea domnului Ion DRON din funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău (nr. 1751-III, 26 martie 2004)

nbsp;

318. Decret privind eliberarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECIANОI, ministru al finanțelor (nr. 1754-III, 27 martie 2004)

nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

nbsp;

13. Hotărîre privind interpretarea dispozițiilor art. 116 alin. (3) din Constituție (nr. 7, 18 martie 2004)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

420. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a dlui Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Statul Kuwait (Al Kuwait, 6-7 martie 2004) (nr. 242, 11 martie 2004)

nbsp;

421. Hotărîre cu privire la asigurarea măsurilor organizatorice și a condițiilor necesare pentru participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar în Irak (nr. 279, 23 martie 2004)

nbsp;

422. Hotărîre cu privire la realizarea Programului de ajutor umanitar în produse alimentare, prezentat de Organizația Parteneriatul Internațional pentru Dezvoltare Umană (IPHD) din SUA și Fundația Medicală din Moldova pentru anul 2004 (nr. 280, 24 martie 2004)

nbsp;

423. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave la reuniunea anuală a Bordului de Guvernatori al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) (Londra, 17-20 aprilie 2004) (nr. 290, 25 martie 2004)

nbsp;

424. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Ion CROHIN, director general al Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 291, 25 martie 2004)

nbsp;

425. Hotărîre despre retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 292, 25 martie 2004)

nbsp;

426. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 253 din Codul de procedură civilă (nr. 293, 25 martie 2004)

nbsp;

427. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind importul unei unități de transport (nr. 294, 25 martie 2004)

nbsp;

428. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind importul unei unități de transport pentru sistemul sănătății (nr. 295, 25 martie 2004)

nbsp;

429. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 2 iunie 2003 (nr. 296, 25 martie 2004)

nbsp;

430. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Nisporeni și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 298, 25 martie 2004)

nbsp;

431. Hotărîre cu privire la numirea domnului Andrei NEGUȚA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei, precum și în Republica Portugheză, prin cumul, cu reședința la Paris (nr. 299, 26 martie 2004)

nbsp;

432. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Titlului III al Codului fiscal (nr. 300, 26 martie 2004)

nbsp;

433. Hotărîre despre proiectul Acordului interguvernamental cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 301, 26 martie 2004)

nbsp;

434. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VОLCU, directorul general al Departamentului Vamal (nr. 302, 26 martie 2004)

nbsp;

435. Hotărîre cu privire la transmiterea unei conducte de gaze de la balanța Оntreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova în proprietatea publică a orașului Șoldănești (nr. 303, 26 martie 2004)

nbsp;

436. Hotărîre cu privire la transmiterea unei porțiuni de drum la balanța Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor (nr. 304, 26 martie 2004)

nbsp;

437. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 305, 26 martie 2004)

nbsp;

438. Hotărîre cu privire la transmiterea unui tronson al rețelei electrice la balanța Оntreprinderii de Stat Nodul Hidroenergetic Costești a Ministerului Energeticii (nr. 306, 26 martie 2004)

nbsp;

439. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției privind standardele alegerilor democratice, drepturilor și libertăților electorale în statele-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 307, 26 martie 2004)

nbsp;

440. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Ion GUȚU în postul de rector (nr. 309, 26 martie 2004)

nbsp;

441. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Gheorghe CIMPOIEȘ în postul de rector (nr. 310, 26 martie 2004)

nbsp;

442. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 17 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (nr. 311, 26 martie 2004)

nbsp;

443. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul II al anului 2004 (nr. 312, 26 martie 2004)

nbsp;

444. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CIBOTARU Mihail (nr. 322, 31 martie 2004)

nbsp;

445. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BANNICOV Alexandr (nr. 323, 31 martie 2004)

nbsp;

446. Dispoziție (nr. 35-d, 25 martie 2004)

nbsp;

447. Dispoziție (nr. 36-d, 25 martie 2004)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

nbsp;

131. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău (nr. 3.2, 4 martie 2004)

nbsp;

Acte ale Agenției Naționale Pentru Reglementare în Energetică

nbsp;

132. Hotărîre privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la gazele naturale (nr. 122, 25 martie 2004)

nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

nbsp;

133. Hotărîre privind stabilirea termenului de utilizare a numerelor de șase cifre din șirul 2 de numere al Planului Național de Numerotare, pentru acces la serviciile de IP-telefonie (nr. 08, 29 martie 2004)

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nbsp;

134. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de Stat al valorilor mobiliare (nr. 13/1, 18 martie 2004)

nbsp;

135. Hotărîre cu privire la componența Consiliului de experți pe lîngă Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 13/3, 18 martie 2004)

nbsp;

136. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 14/2, 24 martie 2004)

nbsp;

137. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale societăților pe acțiuni (nr. 13/2-O, 18 martie 2004)

nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

nbsp;

138. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 62, 25 martie 2004)

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte