Nr. 61-63 16.04.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

337. Legea cu privire la privatizare (nr. 627-XII, 4 iulie 1991).

338. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 98-XV, 1 aprilie 2004).

339. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a Comisiei centrale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a comisiilor departamentale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 99-XV, 1 aprilie 2004).

340. Decret privind conferirea medaliei Nicolae Testemițanu (nr. 1765-III, 6 aprilie 2004).nbsp;nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

15. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi ale art. I pct. 22 și art. II-V din Legea nr. 358-XV din 31 iulie 2003 Pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 9, 30 martie 2004). ......................

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței administrării și gestionării patrimoniului și finanțelor publice aflate în posesia Companiei de Stat Teleradio-Moldova în perioada anului 2002 și 9 luni ale anului 2003 (nr. 7, 2 februarie 2004).

7. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra realizării politicii statului în domeniul administrării fondului funciar și reglementării relațiilor funciare în municipiul Chișinău în anul 2002 și I semestru al anului 2003 (nr. 9, 12 februarie 2004).

8. Hotărîre privind rezultatele controlului asupranbsp; executării cerințelor Hotărîrii Curții de Conturi nr.112 din 05.12.2002 Privind rezultatele controlului asupra corectitudinii planificării, încasării și efectuării cheltuielilor de mijloace speciale și extrabugetare la Grădina Botanică (Institut) în perioada anului 2001 și 9 luni ale anului 2002 (nr. 16, 3 martie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

489. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polonia privind călătoriile reciproce ale cetățenilor (nr. 337, 2 aprilie 2004). ...................

490. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Industriei și Comerțului al Republicii Cehe (nr. 339, 2 aprilie 2004). .........

491. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind schimbul de informații despre situațiile excepționale cu caracter natural și tehnogen, cooperarea informațională la lichidarea consecințelor lor și acordarea de ajutor populației sinistrate (nr. 340, 2 aprilie 2004).

492. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul reglementării activității de reclamă (nr. 343, 2 aprilie 2004).

493. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind egalitatea genurilor (nr. 353, 5 aprilie 2004).

494. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (nr. 354, 5 aprilie 2004). ...

495. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la privatizare (nr. 358, 7 aprilie 2004).

496. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Titlul III al Codului fiscal (nr. 360, 7 aprilie 2004).

497. Hotărîre cu privire la ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova de Guvernul Republicii Turcia (nr. 361, 8 aprilie 2004).

498. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiții (nr. 362, 8 aprilie 2004).

499. Hotărîre privind modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 363, 8 aprilie 2004).

500. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului penal (nr. 364, 8 aprilie 2004).

501. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la zilele de sărbătoare în Republica Moldova (nr. 366, 8 aprilie 2004).

502. Hotărîre despre retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 367, 9 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

503. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind susținerea producătorilor autohtoni (nr. 368, 9 aprilie 2004).

504. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 87 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 370, 13 aprilie 2004).

505. Dispoziție (nr. 45-d, 7 aprilie 2004).

506. Dispoziție (nr. 46-d, 8 aprilie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

150. Hotărîre privind tarifele la producerea energiei electrice și energiei termice (nr. 125, 9 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Camerei de Comerț și Industrie a

Republicii Moldova

151. Regulamentul cu privire la Registrul Sistemului Expertul CCI a Republicii Moldovanbsp; nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

152. Hotărîre cu privire la introducerea unor modificări în lista emitenților incluși în portofoliul Indicelui bursier de preț CNVM-32 (nr. 17/4, 1 aprilie 2004).

153. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 17/7, 1 aprilie 2004).

154. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Regulile Bursei de Valori a Moldovei (nr. 17/8, 1 aprilie 2004).

155. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacția din 29.03.2004 cu acțiunile emise de SA Galanta (MD14GALA1004) (nr. 16/1-O, 31 martie 2004).

156. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale societăților pe acțiuni (nr. 17/3-O, 1 aprilie 2004).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

157. Decizie cu privire la reexaminarea Deciziei CCA nr. 6 din 3 februarie 2004 (nr. 23, 8 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

158. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna martie 2004

Acte ale Comitetului pentru Оnfiere al Republicii Moldova

159. Lista copiilor luați la evidență pentru adopție, domiciliați pe teritoriul autorităților tutelare nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

160. Hotărîre privind completarea unor regulamente ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 79, 8 aprilie 2004). nbsp;

Acte ale Federației Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcție din RM FPCPMC și ale Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcție SINDICONS

161. Convenție colectivă de muncă la nivel de ramură pentru anii 2004 - 2005 .

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte