Nr. 67-72 30.04.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

374. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii privind activitatea operativă de investigații nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 (nr. 1791-III, 26 aprilie 2004).

375. Lege pentru modificarea și completarea Legii privind activitatea operativă de investigații nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 (nr. 90-XV, 25 martie 2004).

376. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unei unități de transport pentru sistemul sănătății (nr. 1792-III, 26 aprilie 2004).

377. Lege privind importul unei unități de transport pentru sistemul sănătății (nr. 109-XV, 16 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

378. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 101-XV, 16 aprilie 2004).

379. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1295-XV din 25 iulie 2002 privind Zona Economică Liberă Ungheni-Business (nr. 102-XV, 16 aprilie 2004).

380. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 46-XV din 11 aprilie 2001 privind desemnarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizații parlamentare internaționale (nr. 104-XV, 16 aprilie 2004).

381. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 292-XV din 21 iunie 2001 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 105-XV, 16 aprilie 2004).

382. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru susținerea sectorului agrar (nr. 107-XV, 16 aprilie 2004).

383. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (nr. 110-XV, 16 aprilie 2004).

384. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 115-XV, 22 aprilie 2004).

385. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 116-XV, 22 aprilie 2004). .........

386. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Mihai POPOV, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, Reprezentant al Republicii Moldova la NATO și Reprezentant al Republicii Moldova pe lîngă Comisia Europeană (nr. 1789-III, 22 aprilie 2004).

387. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Dumitru DEMCENCO și Vladimir TIMOȘIN (nr. 1790-III, 23 aprilie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

9. Hotărîre privind rezultatele controlului tematic asupra realizării politicii statului în domeniul administrării fondului funciar și reglementării relațiilor funciare și cadastru (nr. 14, 26 februarie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

541. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (nr. 400, 20 aprilie 2004). ....

542. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) calculate și neachitate de către S.A. Fabrica de brînzeturi din Leova (nr. 402, 21 aprilie 2004).

543. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 403, 21 aprilie 2004).

544. Hotărîre cu privire la crearea Centrului pentru aprovizionarea tehnico-materială a sistemului penitenciar (nr. 404, 21 aprilie 2004).

545. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 409, 22 aprilie 2004).

546. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 410, 22 aprilie 2004).

547. Hotărîre despre aprobarea tarifelor la serviciile cu plată prestate de către Departamentul Migrațiune (nr. 411, 22 aprilie 2004).

548. Hotărîre despre aprobarea unor acte normative ce țin de stabilirea și plata pensiilor funcționarilor publici (nr. 412, 22 aprilie 2004).

549. Hotărîre cu privire la transmiterea pachetului de acțiuni ale statului în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea (nr. 414, 23 aprilie 2004).

550. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 416, 26 aprilie 2004).

551. Hotărîre despre aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2004 pentru realizarea programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor (nr. 420, 26 aprilie 2004).

552. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2004-2005 (nr. 427, 26 aprilie 2004).

553. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării cetățenilor în serviciul militar în toamna anului 2003 și la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și serviciul civil (alternativ) în primăvara anului 2004 (nr. 428, 26 aprilie 2004).

554. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 541 din 28 iunie 2001 (nr. 439, 27 aprilie 2004).

555. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Industriei în anul 2003 (nr. 442, 27 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

556. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MEJINSCHI Valentin (nr. 447, 28 aprilie 2004)

557. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ȘTIRBAN Mihail (nr. 448, 28 aprilie 2004)

558. Dispoziție (nr. 50-d, 22 aprilie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

164. Ordin referitor la vămuirea florilor în stare proaspătă (nr. 72-O, 21 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

165. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Registru-A - Depozitarul fondului SA (nr. 17/6, 1 aprilie 2004).

166. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative (nr. 17/9, 1 aprilie 2004). nbsp;

167. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară a Direcției Executive a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 17/10, 1 aprilie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

168. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 85, 15 aprilie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;