Nr. 39-41 03.05.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

215. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate la Convenția privind drepturile copilului (nr. 1700-III, 24 februarie 2004). .............................

216. Lege pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate la Convenția privind drepturile copilului (nr. 15-XV, 6 februarie 2004).

217. Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea recipiselor trezoreriale de creanțe (nr. 1710-III, 27 februarie 2004).

218. Lege privind transmiterea recipiselor trezoreriale de creanțe (nr. 17-XV, 12 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

219. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA) (nr. 1697-III, 24 februarie 2004).

220. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA) (nr. 19-XV, 12 februarie 2004).

221. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 și a Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996 (nr. 1699-III, 24 februarie 2004).

222. Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 și a Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996 (nr. 20-XV, 12 februarie 2004).

223. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne ale statelor membre ale C.S.I. cu privire la condițiile de remunerare a muncii în organele Comunității Statelor Independente, finanțate din bugetul unic al organelor C.S.I. (nr. 1698-III, 24 februarie 2004).

224. Lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne ale statelor membre ale C.S.I. cu privire la condițiile de remunerare a muncii în organele Comunității Statelor Independente, finanțate din bugetul unic al organelor C.S.I. (nr. 21-XV, 12 februarie 2004).

225. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 233 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 1703-III, 26 februarie 2004).

226. Lege pentru modificarea articolului 233 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 28-XV, 13 februarie 2004).

227. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (nr. 1704-III, 26 februarie 2004).

228. Lege pentru ratificarea Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (nr. 40-XV, 19 februarie 2004).

229. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 1711-III, 1 martie 2004). ...

230. Lege privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 52-XV, 27 februarie 2004).

231. Hotărîre pentru anularea lecturii a doua a proiectului de Lege privind măsurile de redresare a situației economico-financiare a unor agenți economici din agricultură (nr. 38-XV, 19 februarie 2004). ..............................

232. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la energia termică (nr. 44-XV, 26 februarie 2004).

233. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind anularea penalităților pentru nevirarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate și neachitate, la situația din 1 ianuarie 2002, contribuabililor care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilor de asigurări sociale de stat (nr. 45-XV, 26 februarie 2004).

234. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 46-XV, 26 februarie 2004).

235. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 49-XV, 26 februarie 2004).

236. Hotărîre privind rechemarea din funcție a reprezentantului permanent al Parlamentului Republicii Moldova în Secretariatul Adunării Interparlamentare a Statelor Membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 51-XV, 26 februarie 2004).

237. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei pentru exprimarea votului secret asupra cererilor Procurorului General privind ridicarea imunității și încuviințarea prealabilă a trimiterii în judecată pe cauză penală a unor deputați în Parlament (nr. 58-XV, 27 februarie 2004).

238. Hotărîre privind încuviințarea prealabilă a trimiterii în judecată pe cauză penală a unor deputați în Parlament (nr. 59-XV, 27 februarie 2004).

239. Hotărîre privind încuviințarea prealabilă a trimiterii în judecată pe cauză penală a unui deputat în Parlament (nr. 60-XV, 27 februarie 2004).

240. Decret privind numirea domnului Victor ZLACEVSKI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Rom`nia
(nr. 1701-III, 26 februarie 2004).

241. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Moldova stabilind un sistem de control dublu fără restricții cantitative la exportul unor produse siderurgice din Republica Moldova în Comunitatea Europeană (nr. 1702-III, 26 februarie 2004).

242. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1092-III din 24 ianuarie 2003 și a articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1515-III din 6 noiembrie 2003 (nr. 1705-III, 27 februarie 2004).

243. Decret privind numirea doamnei Maria MALANCIUC în funcția de președinte al Judecătoriei Ungheni (nr. 1706-III, 27 februarie 2004).

244. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1707-III, 27 februarie 2004).

245. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1708-III, 27 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

246. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1709-III, 27 februarie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

9. Hotărîre privind controlul constituționalității unor dispoziții ale art. 416 și art. 444 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 2, 19 februarie 2004).

10. Hotărîre cu privire la validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3, 26 februarie 2004).

11. Hotărîre privind alegerea Președintelui Curții Constituționale și a unui judecător care va exercita funcțiile Președintelui Curții în timpul absenței acestuia (nr. 4, 1 martie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

4. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra corectitudinii și eficienței acordării de înlesniri fiscale și vamale pe perioada anilor 2001-2003 (nr. 3, 21 ianuarie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

299. Hotărîre cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară și cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile (nr. 152, 19 februarie 2004).

300. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 153, 19 februarie 2004).

301. Hotărîre cu privire la aprobarea noii componențe nominale a Comisiei republicane permanente pentru organizarea expertizei, evaluării și comercializării bunurilor sechestrate (nr. 161, 19 februarie 2004). ..............

302. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 170, 23 februarie 2004).

303. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului adițional, întocmit prin schimb de note, la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea comercială și economică (nr. 171, 23 februarie 2004).

304. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind colaborarea în domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale (nr. 172, 23 februarie 2004).

305. Hotărîre cu privire la cooperarea dintre Republica Moldova și Organizația Internațională a Francofoniei (nr. 174, 23 februarie 2004).

306. Hotărîre despre aprobarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în materie industrială și de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene (nr.176, 23 februarie 2004).

307. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Planului de cooperare în domeniul sănătății și medicinei între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Statului Israel pentru anii 2004-2008 (nr. 177, 23 februarie 2004).

308. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la deplasările în străinătate aferente activității culturale (nr. 178, 23 februarie 2004).

309. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind anularea penalităților și amenzilor întreprinderilor raionale din sistemul de termoficare (nr. 180, 24 februarie 2004).

310. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea TVA la serviciile prestate în cadrul lucrărilor de construcție și montaj executate la Complexul Monastic Căpriana, monumentul Badea Mior de la Soroca și la complexul memorial Capul de pod Șerpeni (nr. 181, 24 februarie 2004).

311. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în complexul energetic și combustibil (nr. 182, 24 februarie 2004).

312. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar în Irak (nr. 183, 25 februarie 2004).

313. Hotărîre cu privire la participarea Republicii Moldova la Salonul Internațional de Inovații și Investiții din Moscova (nr. 184, 25 februarie 2004).

314. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului pentru doctoranzi pe anul 2004 (nr. 185, 25 februarie 2004).

315. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1001 din 19 septembrie 2001 (nr. 189, 28 februarie 2004).

316. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui LUNGU Gheorghe (nr. 190, 28 februarie 2004).

317. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui ROIBU Alexei (nr. 191, 28 februarie 2004).

318. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BORAN Simion (nr. 198, 3 martie 2004).

319. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui SEMENOVKER Igor (nr. 199, 3 martie 2004).

320. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VIERU Mihai (nr. 200, 3 martie 2004).

321. Dispoziție (nr. 20-d, 23 februarie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

93. Privind facturile fiscale (nr. 17-13-02/1-445)-6, 9 februarie 2004).

Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

94. Informație cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe țară pentru anul 2003 (nr. 08/209, 2 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Departamentului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

95. Hotărîre (nr. 1458-ST, 6 februarie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

96. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/6 din 28 iunie 2001 (nr. 4/6, 29 ianuarie 2004).

97.nbsp; Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de Stat al valorilor mobiliare (nr. 5/1, 12 februarie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

98. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 10018-20 cu privire la organizarea și funcționarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar și punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (nr. 41, 25 februarie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;