Nr. 77-79 14.05.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

404. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor (nr. 1799-III, 7 mai 2004).

405. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor (nr. 112-XV, 22 aprilie 2004).

406. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 87 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 1800-III, 7 mai 2004).

407. Lege pentru modificarea articolului 87 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 118-XV, 22 aprilie 2004).

408. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind realizarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente din 30 mai 2003 în vederea acordării participanților la Marele Război pentru Apărarea Patriei a dreptului la o călătorie gratuită pe an cu transportul feroviar (nr. 1806-III, 12 mai 2004)

409. Lege pentru ratificarea Protocolului privind realizarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente din 30 mai 2003 în vederea acordării participanților la Marele Război pentru Apărarea Patriei a dreptului la o călătorie gratuită pe an cu transportul feroviar (nr. 133-XV, 6 mai 2004).

410. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 126-XV, 29 aprilie 2004).

411. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Zinaida MOISEEV (nr. 1801-III, 7 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

412. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Vladimir VOIȚEHOVICI (nr. 1802-III, 10 mai 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

606. Hotărîre privind activitatea Departamentului Comerțului (nr. 408, 22 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

607. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind orientarea profesională și susținerea psihologică a populației în problemele ce țin de carieră (nr. 450, 29 aprilie 2004).

608. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului de coordonare pentru lichidarea barierelor în transportul auto internațional (nr. 467, 3 mai 2004).

609. Hotărîre cu privire la instituirea Grupului de negociere a Proiectului FISM-II (nr. 471, 6 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

610. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate (nr. 472, 6 mai 2004).

611. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea anexei la Titlul III al Codului fiscal nr. 1415-XIII din 17 decembrie 1997 Utilajul, tehnica și agregatele complementare acesteia care se scutesc de taxa pe valoarea adăugată (nr. 473, 7 mai 2004).

612. Hotărîre despre abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 655 din 2 iunie 2003 (nr. 474, 7 mai 2004). nbsp;nbsp;

613. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia (nr. 475, 7 mai 2004).

614. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegrului (nr. 476, 7 mai 2004). ............................

615. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între Republica Moldova și Republica Albania (nr. 477, 7 mai 2004).

616. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Alexandr BANNICOV, director general al Departamentului Privatizării (nr. 478, 7 mai 2004).

617. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la neaplicarea sancțiunilor fiscale (nr. 479, 7 mai 2004).

618. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere (nr. 480, 7 mai 2004).

619. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, ministrul apărării (nr. 481, 7 mai 2004).

620. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri de la balanța Ministerului Justiției la balanța curților de apel Chișinău, Bălți, Bender, Cahul și Comrat (nr. 482, 7 mai 2004).

621. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului penal (nr. 483, 7 mai 2004).

622. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 al Legii nr. 13-XV din 6 februarie 2004 pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenției europene pentru reprimarea terorismului (nr. 484, 7 mai 2004).

623. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Nicolae CERNOMAZ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 485, 7 mai 2004).

624. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind Regulamentul legitimației de ales local și Regulamentului insignei de ales local (nr. 487, 10 mai 2004).

625. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 488, 10 mai 2004).

626. Hotărîre despre aprobarea Avizuluinbsp; la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 489, 10 mai 2004).

627. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 8 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 490, 10 mai 2004). ...............................

628. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 491, 10 mai 2004).

629. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului și structurii Departamentului Agroindustrial Moldova Tutun (nr. 492, 10 mai 2004).

630. Hotărîre cu privire la atribuirea terenurilor (nr. 493, 10 mai 2004).

631. Hotărîre cu privire la instituirea Comitetului național director al Programului Internațional privind Munca Copilului (nr. 495, 11 mai 2004).

632. Dispoziție (nr. 56-d, 7 mai 2004).

633. Dispoziție (nr. 57-d, 11 mai 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

171. Indicii prețurilor de consum al populației

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

172. Hotărîre cu privire la lichidarea benevolă a FINN Exiton-Bon SA, FINN Exiton-Invest SA, FINN Nord-Invest SA și desemnarea reprezentanților Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în componența comisiei de lichidare (nr. 17/5, 1 aprilie 2004).

173. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 18/5, 29 aprilie 2004).

174. Hotărîre cu privire la excluderea Biroului de Brokeraj - Furor SRL din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 18/6, 29 aprilie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte