Nr. 80-82 21.05.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

413. Lege privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 909-XII, 30 ianuarie 1992).

414. Decret pentru promulgarea Codului fiscal, Titlul VII (taxele locale) (nr. 1803-III, 11 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

415. Codul fiscal (nr. 93-XV, 1 aprilie 2004).

416. Decret privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal (nr. 1804-III, 11 mai 2004).

417. Lege pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal (nr. 94-XV, 1 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

418. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la datoriile instituțiilor medico-sanitare publice față de bugetul asigurărilor sociale de stat la situația de la 1 ianuarie 2004 (nr. 1807-III, 12 mai 2004).

419. Lege cu privire la datoriile instituțiilor medico-sanitare publice față de bugetul asigurărilor sociale de stat la situația de la 1 ianuarie 2004 (nr. 113-XV, 22 aprilie 2004).

420. Decret pentru promulgarea Legii privind convertirea în acțiuni a datoriilor Societății pe Acțiuni Uzina de Tractoare Tracom (nr. 1813-III, 14 mai 2004).

421. Lege privind convertirea în acțiuni a datoriilor Societății pe Acțiuni Uzina de Tractoare Tracom (nr. 122-XV, 29 aprilie 2004).

422. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului (nr. 132-XV, 6 mai 2004).

423. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnelor Roza CRAVCENCO și Sofia RĂDVAN (nr. 1805-III, 11 mai 2004).

424. Decret privind eliberarea domnului Ion COTEA din funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cahul (nr. 1808-III, 12 mai 2004).

425. Decret privind desfășurarea Săptămînii apei curate Apa - izvorul vieții (nr. 1809-III, 12 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

426. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1810-III, 13 mai 2004).

427. Decret privind numirea domnului Dorin COVAL în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Căușeni (nr. 1811-III, 13 mai 2004).

428. Decret privind numirea domnului Igor GURIȚANU în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău (nr. 1812-III, 13 mai 2004).

429. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1762-III din 31 martie 2004 (nr. 1814-III, 15 mai 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

11. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare la Departamentul Agroindustrial Moldova-Vin în perioada 01.08.02-31.12.03 (nr. 20, 5 aprilie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

634. Hotărîre cu privire la aprobarea Componenței nominale a delegației Moldovei pentru participarea la ședința Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I., pentru vizita oficială a Prim-ministrului Vasile TARLEV în Republica Kîrgîză și pentru ședința Comisiei interguvernamentale moldo-kîrgîze pentru colaborarea comercială, economică, științifică și tehnică (15-17 aprilie 2004, Republica Kîrgîză) (nr. 365, 8 aprilie 2004). ............................................................................

635. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 496, 12 mai 2004).

636. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 499, 14 mai 2004).

637. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 500, 14 mai 2004).

638. Hotărîre cu privire la ajutorul nerambursabil acordat Moldovei de Guvernul Republicii Socialiste Vietnam (nr. 501, 14 mai 2004).

639. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producere în agricultură (nr. 502, 14 mai 2004).

640. Hotărîre cu privire la transmiterea Ministerului Sănătății a drepturilor de gestionare a acțiunilor statului în Societatea pe Acțiuni Farmaco (nr. 503, 14 mai 2004).

641. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 504, 14 mai 2004).

642. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 505, 17 mai 2004).

643. Hotărîre cu privire la suplimentarea statelor de personal ale primăriei satului Varnița, raionul Anenii Noi (nr. 507, 17 mai 2004).

644. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 509, 17 mai 2004).

645. Hotărîre privind instituirea Consiliului național pentru problemele silviculturii (nr. 510, 17 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

646. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiții (nr. 512, 18 mai 2004).

647. Dispoziție (nr. 58-d, 17 mai 2004).

648. Dispoziție (nr. 59-d, 18 mai 2004).

649. Dispoziție (nr. 60-d, 18 mai 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

175. Ordin cu privire la vămuirea mărfurilor livrate în/din zonele libere (nr. 94-O, 7 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliarenbsp;nbsp;

176. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura de lichidare a fondurilor de investiții (nr. 17/11, 1 aprilie 2004).

177. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 18/1, 29 aprilie 2004).

178. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei publice de obligațiuni (nr. 18/2, 29 aprilie 2004).

179. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Latinus (nr. 18/3, 29 aprilie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;