Nr. 83-87 28.05.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

430. Decret pentru promulgarea Legii privind produsele alimentare (nr. 1819-III, 20 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

431. Lege privind produsele alimentare (nr. 78-XV, 18 martie 2004).

432. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură și a Legii nr. 920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare și gradele speciale militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova (nr. 1818-III, 19 mai 2004).

433. Lege pentru modificarea Legii nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură și a Legii nr. 920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare și gradele speciale militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova (nr. 117-XV, 22 aprilie 2004).

434. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 1820-III, 20 mai 2004).

435. Lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 131-XV, 29 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

436. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1295-XV din 25 iulie 2002 privind Zona Economică Liberă Ungheni-Business (nr. 1815-III, 18 mai 2004).

437. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1295-XV din 25 iulie 2002 privind Zona Economică Liberă Ungheni-Business (nr. 135-XV, 6 mai 2004).

438. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 1826-III, 24 mai 2004).

439. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 163-XV, 20 mai 2004).

440. Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea medaliei jubiliare 60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă (nr. 1827-III, 24 mai 2004).

441. Lege privind instituirea medaliei jubiliare 60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă (nr. 164-XV, 20 mai 2004).

442. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 142-XV, 14 mai 2004).

443. Hotărîre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului Economic al Curții Supreme de Justiție (nr. 143-XV, 14 mai 2004).

444. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 144-XV, 14 mai 2004).

445. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) calculate și neachitate de către Fabrica de Brînzeturi din Leova-S.A. (nr. 147-XV, 14 mai 2004). ...

446. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 149-XV, 14 mai 2004).

447. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 322-XV din 18 iulie 2003 cu privire la declararea complexului Combinatul de Vinuri Cricova - S.A. drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova (nr. 154-XV, 14 mai 2004).

448. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnilor Alexandru PОNZARI și Ion VARVARIUC (nr. 1816-III, 19 mai 2004).

449. Decret privind constituirea Comisiei de selectare și admitere a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1817-III, 19 mai 2004).

450. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii protoiereului Mihail SARACUȚA (nr. 1821-III, 22 mai 2004).

451. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie domnului Andrei KIRICENCO (nr. 1822-III, 24 mai 2004).

452. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de oameni de cultură și artă (nr. 1823-III, 24 mai 2004).

453. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1824-III, 24 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

17. Decizie asupra sesizării unui grup de deputați în Parlament (18 mai 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței gestionării patrimoniului de stat și a mijloacelor financiare de către О.S. Poșta Moldovei în perioada anului 2001 - 9 luni ale anului 2003 (nr. 17, 10 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

650. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru scutirea Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor și Departamentului Comerțului de compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol pentru construcția autogării Gara Nord și a Centrului agricol comercial Grădina Moldovei (nr. 494, 10 mai 2004). ........................

651. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 506, 17 mai 2004). ................................

652. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate (nr. 508, 17 mai 2004).

653. Hotărîre privind unele măsuri de eficientizare a interacțiunii și colaborării organelor de drept și de control (nr. 511, 18 mai 2004).

654. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a complexului Combinatul de Vinuri Cricova - S.A. în anii 2004-2013 (nr. 513, 18 mai 2004).

655. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIV din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 514, 18 mai 2004).

656. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare ale Fondului pentru stimularea creării stațiunilor tehnologice de mașini (nr. 515, 19 mai 2004).

657. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 516, 19 mai 2004).

658. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la formarea bunurilor imobile (nr. 517, 20 mai 2004).

659. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Privind aprobarea Programului de măsuri pentru realizarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova (nr. 518, 20 mai 2004). .....................

660. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare și aprobare a Listei agenților economici - întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero, și despre modul de administrare a serviciilor prestate de aceste întreprinderi (nr. 519, 20 mai 2004). ......................................................................

661. Hotărîre despre situația social-economică în raionul Dondușeni și activitatea autorităților administrației publice locale privind dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale (nr. 520, 20 mai 2004). ...........

662. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului financiar (nr. 521, 20 mai 2004).

663. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea funcționarilor publici (nr. 522, 20 mai 2004).

664. Hotărîre despre aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 601 din 20 mai 2003 (nr. 523, 21 mai 2004).

665. Hotărîre despre aprobarea Planului național de acțiuni Educație pentru toți pe anii 2004-2008 (nr. 527, 21 mai 2004).

666. Hotărîre despre participarea delegației tripartite a Moldovei la cea de-a 92-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (Geneva, Elveția) (nr. 529, 24 mai 2004).

667. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul Revitalizarea Agriculturii) între Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (nr. 537, 24 mai 2004).

668. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 541, 24 mai 2004).

669. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 564, 25 mai 2004).

670. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CARAIVANOV Gheorghe (nr. 571, 26 mai 2004).

671. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MORARU Ion (nr. 572, 26 mai 2004).

672. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei DUMITRAȘ Lilia (nr. 573, 26 mai 2004).

673. Dispoziție (nr. 61-d, 18 mai 2004).

674. Dispoziție (nr. 62-d, 20 mai 2004).

675. Dispoziție (nr. 67-d, 27 mai 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

180. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a modificărilor și completărilor nr. 1 la S.N.C. 3 Componența consumurilor și cheltuielilor întreprinderii, S.N.C. 11 Contracte de construcție și C.S.N.C. 11 Contracte de construcție (nr. 34, 21 mai 2004).

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

181. Ordin cu privire la executarea Legii nr. 86-XV din 25 martie 2004 (nr. 98-O, 18 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

182. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței Comisiei de certificare a programelor pentru computer (nr. 18/8, 29 aprilie 2004).

183. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 19/2, 4 mai 2004).

184. Hotărîre cu privire la publicarea informațieinbsp; ce urmează a finbsp; dezvăluită de către participanții la piața valorilor mobiliare (nr. 20/1, 12 mai 2004).

185. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 21/1, 20 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

186. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale societăților pe acțiuni (nr. 18/4-O, 29 aprilie 2004).

187. Ordonanță cu privire la anularea Ordonanței 15/1-O din 26.03.2004 Cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacția din 24.03.2004 cu acțiunile emise de SA Nord-Zahăr (nr. 18/7-O, 29 aprilie 2004). nbsp;nbsp;

188. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței nr. 16/1-O din 31.03.04 (nr. 18/9-O, 29 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

189. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 111, 20 mai 2004).

190. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind mandatele poștale internaționale (nr. 112, 20 mai 2004).

191. Hotărîre privind stabilirea normei rezervelor obligatorii și aprobarea etapelor de trecere la rezervarea separată (nr. 114, 20 mai 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte