Nr. 88-90 04.06.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

454. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului adițional nr. 1 la Contractul de împrumut și de proiect dintre banca germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW) și Republica Moldova, precum și Societatea pe Acțiuni Sudzucker Moldova, și a Acordului adițional nr. 1 la Acordul de credit și de proiect dintre banca germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova și Societatea pe Acțiuni Micro Enterprise Credit din Moldova (MEC) (nr. 1830-III, 26 mai 2004).

455. Lege privind ratificarea Acordului adițional nr. 1 la Contractul de împrumut și de proiect dintre banca germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW) și Republica Moldova, precum și Societatea pe Acțiuni Sьdzucker Moldova, și a Acordului adițional nr. 1 la Acordul de credit și de proiect dintre banca germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova și Societatea pe Acțiuni Micro Enterprise Credit din Moldova (MEC) (nr. 138-XV, 6 mai 2004).

456. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privirenbsp; la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor și a Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 1831-III, 26 mai 2004).

457. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor și a Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 140-XV, 6 mai 2004).

458. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar (nr. 1828-III, 25 mai 2004). ..........................................................................

459. Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar (nr. 141-XV, 6 mai 2004).

460. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (nr. 1837-III, 31 mai 2004).

461. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (nr. 145-XV, 14 mai 2004).

462. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 4 din Legea securității statului nr. 618-XIII din 31 octombrie 1995 (nr. 1832-III, 26 mai 2004).

463. Lege privind completarea articolului 4 din Legea securității statului nr. 618-XIII din 31 octombrie 1995 (nr. 152-XV, 14 mai 2004).

464. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 31 din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 1825-III, 24 mai 2004). .......

465. Lege pentru modificarea și completarea articolului 31 din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 153-XV, 14 mai 2004).

466. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 9 din Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 1839-III, 31 mai 2004).

467. Lege pentru modificarea și completarea articolului 9 din Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 159-XV, 20 mai 2004).

468. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și a anexei nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 1840-III, 31 mai 2004).

469. Lege pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și a anexei nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 161-XV, 20 mai 2004).

470. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 49 din Codul fiscal (nr. 156-XV, 20 mai 2004).

471. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 157-XV, 20 mai 2004).

472. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 160-XV, 20 mai 2004).

473. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru completarea anexei la titlul III al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 162-XV, 20 mai 2004).

474. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui avocat parlamentar (nr. 170-XV, 27 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

475. Hotărîre privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 171-XV, 27 mai 2004).

476. Decret privind eliberarea domnului Valeriu RENIȚĂ din funcția de șef al Serviciului de presă al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, purtător de cuvînt al Președintelui (nr. 1829-III, 26 mai 2004). ...........................

477. Decret privind aprobarea Regulamentului despre modul de propunere pentru conferirea medaliei jubiliare 60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă, procedura de înmînare și modul de purtare a acesteia
(nr. 1833-III, 31 mai 2004).

478. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Lucia CHIRCĂ (nr. 1834-III, 31 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

18. Hotărîre pentru controlul constituționalității art. 18 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 123-XV din 18 martie 2003 Privind administrația publică locală și Hotărîrii Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 Cu privire la structura și statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), orașelor (municipiilor) (nr. 14, 18 mai 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

677. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 528, 21 mai 2004).

678. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr. 530, 24 mai 2004).

679. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului adițional privind combaterea terorismului la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la cooperarea economică a Mării Negre privind combaterea criminalității, în special a formelor sale organizate (nr. 531, 24 mai 2004).

680. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Republica Moldova și Republica Elenă pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 532, 24 mai 2004).

681. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Regatului Belgiei privind cooperarea economică și tehnico-științifică în domeniul agriculturii și industriei alimentare (nr. 533, 24 mai 2004). .......................................................................

682. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la garanțiile sociale și asigurarea cu pensii a foștilor militari și membrilor familiilor lor (nr. 534, 24 mai 2004).

683. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (nr. 535, 24 mai 2004).

684. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protecția reciprocă a informației secrete (nr. 536, 24 mai 2004).

685. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 538, 24 mai 2004).

686. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea unor prevederi din articolul 1741nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 539, 24 mai 2004).

687. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 2-XV din 5 februarie 2004 privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 540, 24 mai 2004).

688. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea economică și tehnico-științifică în domeniul agriculturii și industriei alimentare (nr. 542, 24 mai 2004). .............................

689. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (nr. 543, 24 mai 2004).

690. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea art. 103 din Titlul III al Codului fiscal nr. 1415-XIII din 17 decembrie 1997 (nr. 544, 24 mai 2004).

691. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 545, 24 mai 2004).

692. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor la Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 28 august 2000 (nr. 546, 24 mai 2004).

693. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (nr. 547, 24 mai 2004).

694. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea economică și tehnico-științifică în domeniul agriculturii și industriei alimentare (nr. 548, 24 mai 2004). .................................................

695. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative în domeniul ocrotirii sănătății (nr. 549, 24 mai 2004).

696. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea și asistența mutuală în caz de catastrofe și alte accidente majore și asupra proiectului Protocolului dintre Departamentul Situații Excepționale al Republicii Moldova și Ministerul de Interne al Republicii Ungaria privind executarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea și asistența mutuală în caz de catastrofe și alte accidente majore (nr. 550, 24 mai 2004).

697. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind transportul internațional combinat de mărfuri (nr. 551, 24 mai 2004). .

698. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 552, 24 mai 2004).

699. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind înghețarea și eșalonarea datoriilor calculate și neachitate la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat de către producătorii agricoli conform situației la
1 ianuarie 2004 (nr. 553, 24 mai 2004).

700. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului Național în domeniul turismului Drumul Vinului în Moldova (nr. 554, 24 mai 2004).

701. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Thailandei privind promovarea și protejara reciprocă a investițiilor (nr. 555, 24 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

702. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 556, 24 mai 2004).

703. Hotărîre despre modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 (nr. 557, 24 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

704. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea anexei nr. 4 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (nr. 558, 24 mai 2004).

705. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind cooperativele de producție (nr. 559, 24 mai 2004).

706. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Vasile ZGARDAN, ministrul transporturilor și comunicațiilor (nr. 560, 24 mai 2004).

707. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului (nr. 561, 24 mai 2004).

708. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 562, 24 mai 2004).

709. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (nr. 565, 25 mai 2004).

710. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la componența Consiliului Creditorilor (nr. 566, 25 mai 2004).

711. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea unor prevederi ale Codului penal (nr. 567, 25 mai 2004).

712. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (nr. 568, 25 mai 2004).

713. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 570, 26 mai 2004).

714. Hotărîre despre aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 970 din 7 august 2003 (nr. 574, 26 mai 2004).

715. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministrul afacerilor interne (nr. 579, 31 mai 2004).

716. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri dlui Mihail GARȘTEA, ministrul industriei (nr. 584, 31 mai 2004).

717. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Ion COROPCEAN, șef al Marelui Stat Major, prim-viceministru al apărării (nr. 588, 31 mai 2004).

718. Hotărîre despre selectarea băncilor comerciale privind deservirea trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanțelor (nr. 594, 31 mai 2004).

719. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 597, 31 mai 2004).

720. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui TĂBОRȚĂ Iurie (nr. 611, 2 iunie 2004).

721. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BOIAN Ilie (nr. 612, 2 iunie 2004).

722. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui RENIȚĂ Valeriu (nr. 613, 2 iunie 2004).

723. Dispoziție (nr. 63-d, 24 mai 2004).

724. Dispoziție (nr. 64-d, 25 mai 2004).

725. Dispoziție (nr. 65-d, 26 mai 2004).

726. Dispoziție (nr. 66-d, 26 mai 2004).

727. Dispoziție (nr. 68-d, 27 mai 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

192. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Academiei de Drept din Moldova (nr. 4.2, 8 aprilie 2004).

193. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Agricol din Țaul (nr. 4.3, 8 aprilie 2004).

194. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului teoretic Gh. Asachi, Ungheni (nr. 4.4, 8 aprilie 2004).

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

195. Ordin referitor la modificarea anexelor nr. 5 Natura tranzacției și nr. 14 Specificul regimului vamal ale Normelor privind completarea, circulația și folosirea formularelor declarației vamale în detaliu (nr. 105-O, 24 mai 2004).

196. Indicații metodice referitor la administrarea regimului vamal de perfecționare pasivă (nr. 106-O, 24 mai 2004).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

197. Extrase din procesele-verbale ale ședințelor Comisiei pentru eliberarea licențelor nr. 23 și 24 din 25 și 26 mai 2004

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

198. Hotărîre cu privire la neonorarea obligațiunilor de decontare în cadrul efectuării tranzacției bursiere cu valorile mobiliare ale SA Cristal - Flor din 29.12.2003 (nr. 19/1, 4 mai 2004).

199. Hotărîre cu privire la lichidarea benevolă a FINN Asito-Invest SA (nr. 19/3, 4 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

200. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Invent-B.G. (nr. 21/2, 20 mai 2004). nbsp;

201. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 21/3, 20 mai 2004).

202. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și a cotelor de participare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 21/6, 20 mai 2004).

203. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale ale posesorilor pachetelor de control în registrul acționarilor unor emitenți (nr. 21/4-O, 20 mai 2004).

204. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA Nerudnic (nr. 21/5-O, 20 mai 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte