Nr. 132-137 08.06.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

693. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 1939-III, 27 iulie 2004).

694. Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 97-XV, 1 aprilie 2004).

695. Decret pentru promulgarea Legii privind regimul stării de urgență, de asediu și de război (nr. 1946-III, 28 iulie 2004).

696. Lege privind regimul stării de urgență, de asediu și de război (nr. 212-XV, 24 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

697. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1968-III, 30 iulie 2004).

698. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 214-XV, 24 iunie 2004).

699. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1963-III, 30 iulie 2004).

700. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 224-XV, 1 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

701. Decret pentru promulgarea Legii privind impozitul unic în agricultură (nr. 1940-III, 27 iulie 2004).

702. Lege privind impozitul unic în agricultură (nr. 238-XV, 8 iulie 2004).

703. Decret pentru promulgarea Legii privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 1970-III, 30 iulie 2004).

704. Lege privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 243-XV, 8 iulie 2004). nbsp;

705. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Regulamentului legitimației de ales local și a Regulamentului insignei de ales local (nr. 1947-III, 28 iulie 2004).

706. Lege pentru aprobarea Regulamentului legitimației de ales local și a Regulamentului insignei de ales local (nr. 256-XV, 9 iulie 2004).

707. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1957-III, 30 iulie 2004).

708. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 262-XV, 15 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

709. Decret pentru promulgarea legii cu privire la documentul electronic și semnătura digitală (nr. 1962-III, 30 iulie 2004).

710. Lege cu privire la documentul electornic și semnătura digitală (nr. 264-XV, 15 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

711. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului funciar (nr. 1941-III, 27 iulie 2004).

712. Lege pentru modificarea Codului funciar (nr. 277-XV, 16 iulie 2004).

713. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Croația (nr. 1942-III, 27 iulie 2004).

714. Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Croația (nr. 281-XV, 22 iulie 2004).

715. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul II al Fondului de Investiții Sociale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 1943-III, 27 iulie 2004).

716. Lege pentru ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul II al Fondului de Investiții Sociale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 285-XV, 22 iulie 2004). ..........

717. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de modificare a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Investiții și servicii rurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 1944-III, 27 iulie 2004).

718. Lege pentru ratificarea Acordului de modificare a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Investiții și servicii rurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 286-XV, 22 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

719. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 63-XIV din 25 iunie 1998 cu privire la Concepția asupra privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic și a Legii nr. 233-XIV din 23 decembrie 1998 cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 1950-III, 29 iulie 2004).

720. Lege pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 63-XIV din 25 iunie 1998 cu privire la Concepția asupra privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic și a Legii nr. 233-XIV din 23 decembrie 1998 cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 287-XV, 22 iulie 2004). ..........................

721. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial și a Legii instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1975-III, 2 august 2004). .............

722. Lege pentru completarea Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial și a Legii instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 290-XV, 22 iulie 2004).

723. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (nr. 1958-III, 30 iulie 2004). ...................

724. Lege privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (nr. 293-XV, 28 iulie 2004).

725. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 24 al Legii nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal și modificarea articolului 2 al Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 1961-III, 30 iulie 2004).

726. Lege privind completarea articolului 24 al Legii nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal și modificarea articolului 2 al Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 296-XV, 28 iulie 2004).

727. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr. 1974-III, 2 august 2004).

728. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr. 298-XV, 28 iulie 2004).

729. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Tamara ZATUȘEVSCAIA (nr. 1937-III, 27 iulie 2004).

730. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de feroviari
(nr. 1938-III, 27 iulie 2004).

731. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Victor ANDRUȘCIAC (nr. 1945-iii, 28 iulie 2004).

732. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare (nr. 1948-III, 29 iulie 2004).

733. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 1949-III, 29 iulie 2004).

734. Decret privind numirea domnului Eduard MELNIC în funcția de vicerector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1964-III, 30 iulie 2004).

735. Decret privind înființarea Centrului Național de Perfecționare a Cadrelor din Industria Turismului (nr. 1967-III, 30 iulie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1042. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art. 18 al Legii nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci (nr. 830, 21 iulie 2004).

1043. Hotărîre cu privire la perfecționarea profesională a funcționarilor publici (nr. 845, 26 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1044. Hotărîre cu privire la comisiile interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 869, 28 iulie 2004).

1045. Hotărîre despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenții) orfani și cei aflați sub tutelă din școlile profesionale și de meserii, instituțiile de învățămînt mediu de specialitate și superior universitar, școlile de tip internat și casele de copii (nr. 870, 28 iulie 2004).

1046. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de elaborare a reglementărilor tehnice (nr. 873, 30 iulie 2004).

1047. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deținătorilor de autovehicule pentru pagubele produse terților prin accidente de circulație (nr. 875, 30 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1048. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 420 din 11 mai 1999 (nr. 877, 2 august 2004).

1049. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 878, 2 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1050. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participare la Summitul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic (C.P.E.A.) (Istanbul, 28-29 iunie 2004) (nr. 879, 2 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1051. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 880, 2 august 2004).

1052. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Natalia Gherman, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria (nr. 881, 2 august 2004).

1053. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Statului Kuwait privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 882, 2 august 2004).

1054. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 883, 2 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1055. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății și Bunăstării al Republicii Coreea privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 884, 2 august 2004).

1056. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unei unități de transport (nr. 885, 2 august 2004).

1057. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 621 din 7 septembrie 1995 (nr. 886, 2 august 2004).

1058. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna august 2004 (nr. 887,
2 august 2004).

1059. Hotărîre privind transmiterea de la balanța Ministerului Culturii la balanța Ministerului Apărării a Complexului memorial Capul de pod Șerpeni (nr. 889, 2 august 2004).

1060. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 890, 2 august 2004).

1061. Hotărîre privind transmiterea taberei militare Chetrosu (nr. 891, 2 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1062. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind acceptarea amendamentului la articolul 1 al Acordului de Constituire al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 892, 2 august 2004). ...............

1063. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 893, 2 august 2004).

1064. Hotărîre cu privire la edificarea unor monumente (nr. 894, 2 august 2004).

1065. Dispoziție (nr. 117-d, 2 august 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

277. Regulament privind modul aplicării sancțiunilor administrative pentru comiterea contravențiilor administrative din domeniul comunicației audiovizuale.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

278. Hotărîre privind modificarea și completarea Planului de conturi nr. 55/11-01 al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova (nr. 190, 29 iulie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;