Nr. 96-99 18.06.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

496. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1847-III, 8 iunie 2004).

497. Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 158-XV, 20 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

498. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 175-XV, 3 iunie 2004).

499. Hotărîre privind desemnarea reprezentantului permanent al Parlamentului Republicii Moldova în Secretariatul Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor Membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 178-XV, 10 iunie 2004).

500. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind impozitul unic în agricultură (nr. 180-XV, 10 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

501. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 184-XV, 10 iunie 2004).

502. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 187-XV, 10 iunie 2004).

503. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producere în agricultură (nr. 189-XV, 10 iunie 2004).

504. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Marcela SERGACOV și domnului Tudor VANGHELI (nr. 1848-III, 11 iunie 2004).

505. Decret privind conferirea gradului de calificare domnului Arhip Simion CIBOTARU (nr. 1849-III, 11 iunie 2004).

506. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1853-III, 14 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

507. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1854-III, 14 iunie 2004). nbsp;

508. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1860-III, 16 iunie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

13. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței gestionării mijloacelor financiare și patrimoniului de stat la Agenția de Stat pentru Silvicultură Moldsilva și unele instituții și întreprinderi subordonate în perioada anilor 2002-2003 (nr. 24, 29 aprilie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

780. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECIANОI, ministrul finanțelor (nr. 563, 24 mai 2004).

781. Hotărîre pentru aprobarea Listei instituțiilor de cercetări științifice și de învățămînt, ale căror terenuri agricole vor fi folosite în anul 2004 în scopuri științifice și instructive (nr. 607, 2 iunie 2004).

782. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului-model privind activitatea de raționalizare (nr. 619, 7 iunie 2004).

783. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze cu privire la colaborarea în domeniul informatizării și tehnologiilor informaționale (nr. 620, 7 iunie 2004). ...............

784. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital (nr. 621, 7 iunie 2004).

785. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Legii privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 (nr. 624, 7 iunie 2004). .........................

786. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind activitatea de transportare și expediție (nr. 625, 7 iunie 2004).

787. Hotărîre despre modificarea Codului privind activitatea practică a vinificatorului (nr. 626, 8 iunie 2004). nbsp;nbsp;

788. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a rîurilor și bazinelor de apă (nr. 631, 8 iunie 2004). ...........

789. Hotărîre despre aprobarea Politicii de edificare a societății informaționale în Republica Moldova (nr. 632, 8 iunie 2004).

790. Hotărîre despre aprobarea Planului de acțiuni pentru asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului și ale altor acte legislativ-normative conexe (nr. 633, 8 iunie 2004).

791. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (nr. 635, 8 iunie 2004).

792. Hotărîre cu privire la încheierea Acordului-memorandum între Societatea pe Acțiuni Chirsova și Consiliul Creditorilor (nr. 637, 8 iunie 2004).

793. Hotărîre cu privire la consiliul colegial al Camerei de Licențiere (nr. 638, 8 iunie 2004).

794. Hotărîre cu privire la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2005-2007) (nr. 639, 8 iunie 2004).

795. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Raportului despre executarea bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 640, 9 iunie 2004).

796. Hotărîre cu privire la unele măsuri de redresare a situației financiare a S.A. Covoare-Ungheni (nr. 641, 9 iunie 2004).

797. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (nr. 642, 9 iunie 2004).

798. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activității teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice beneficiare de subvenții de la buget (nr. 643, 9 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

799. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 644, 9 iunie 2004).

800. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 645, 9 iunie 2004).

801. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 161 din 19 februarie 2004 (nr. 652, 10 iunie 2004).

802. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la statutul procurorului (nr. 653, 10 iunie 2004).

803. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valerian CRISTEA, viceprim-ministru (nr. 654, 10 iunie 2004).

804. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele acte normative ale Guvernului (nr. 655, 10 iunie 2004).

805. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 (nr. 660, 11 iunie 2004).

806. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 661,
11 iunie 2004).

807. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru delegarea funcționarilor publici în exercițiu la studii postuniversitare în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova în anul de învățămînt 2004-2005 (nr. 662, 11 iunie 2004).

808. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 663, 14 iunie 2004).

809. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 664, 14 iunie 2004).

810. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 665, 14 iunie 2004).

811. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 666, 14 iunie 2004).

812. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze privind colaborarea economică pentru anii 2004-2013 (nr. 667, 14 iunie 2004).

813. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Ministerul Muncii, Familiei și Afacerilor Sociale al Republicii Slovenia (nr. 668, 14 iunie 2004). ....

814. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Marian LUPU, ministrul economiei (nr. 669, 14 iunie 2004).

815. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul industriei între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Comerțului și Industriei al Regatului Norvegiei (nr. 670, 14 iunie 2004).

816. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cuba privind călătoriile reciproce fără vize ale cetățenilor (nr. 671, 14 iunie 2004). ...................

817. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 672, 14 iunie 2004).

818. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului (nr. 673, 14 iunie 2004). ...........

819. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 674, 14 iunie 2004).

820. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui PREGUZA Vladimir
(nr. 677, 16 iunie 2004).

821. Dispoziție (nr. 75-d, 8 iunie 2004).

822. Dispoziție (nr. 76-d, 8 iunie 2004).

823. Dispoziție (nr. 77-d, 8 iunie 2004).

824. Dispoziție (nr. 78-d, 9 iunie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

214. Comunicat privind aplicarea prevederilor lit. y) art. 20 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 (nr. 17-2-09/1-563-2270/10, 27 mai 2004).

215. Comunicat privind aplicarea impozitului pe venitul persoanelor fizice și juridice rezidenți antrenate în realizarea proiectelor de asistență tehnică (nr. 17-2-09/1-565-2275/12, 28 mai 2004).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

216. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale
(nr. 267, 8 iunie 2004).

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie

al Republicii Moldova

217.nbsp; Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

218. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/1, 3 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte