Nr. 100-103 25.06.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

509. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (nr. 1861-III, 16 iunie 2004).

510. Lege cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (nr. 119-XV, 22 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

511. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la stingerea datoriilor istorice față de bugetul de stat ale Societății pe Acțiuni Mezon, în proces de insolvabilitate (nr. 1857-III, 14 iunie 2004).

512. Lege cu privire la stingerea datoriilor istorice față de bugetul de stat ale Societății pe Acțiuni Mezon, în proces de insolvabilitate (nr. 121-XV, 29 aprilie 2004).

513. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 1850-III, 14 iunie 2004).

514. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 125-XV, 29 aprilie 2004).

515. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (nr. 1851-III, 14 iunie 2004).

516. Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (nr. 130-XV, 29 aprilie 2004).

517. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1865-III, 17 iunie 2004).

518. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 148-XV, 14 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

519. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 28 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și a articolului 58 din Codul vamal al Republicii Moldova (nr. 1852-III, 14 iunie 2004).

520. Lege pentru modificarea și completarea articolului 28 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și a articolului 58 din Codul vamal al Republicii Moldova (nr. 167-XV, 27 mai 2004). ............

521. Decret pentru promulgarea Legii privind interpretarea articolului 226 din Legea insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 1859-III, 15 iunie 2004).

522. Lege privind interpretarea articolului 226 din Legea insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 177-XV, 3 iunie 2004).

523. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 1866-III, 18 iunie 2004).

524. Lege pentru completarea articolului 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 195-XV, 17 iunie 2004).

525. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 179-XV, 10 iunie 2004).

526. Hotărîre cu privire la componența Consiliului Creditorilor (nr. 188-XV, 10 iunie 2004).

527. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii cu privire la privatizare (nr. 191-XV, 10 iunie 2004).

528. Hotărîre despre respingerea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 192-XV, 10 iunie 2004). ....................

529. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a unui membru al Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 205-XV, 17 iunie 2004). ...................

530. Hotărîre cu privire la numirea unui membru al Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 206-XV, 17 iunie 2004).

531. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1855-III, 14 iunie 2004).

532. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1856-III, 14 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

533. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1858-III, 15 iunie 2004).

534. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1862-III, 17 iunie 2004).

535. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1863-III, 17 iunie 2004).

536. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1864-III, 17 iunie 2004).

537. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1870-III, 19 iunie 2004).

538. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Cecilia BADRAJAN (nr. 1871-III, 19 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

539. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Michael ZICKERICK (nr. 1872-III, 21 iunie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

14. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității reprezentanților statului în Adunările și Comitetele de creditori și a administratorilor împuterniciți la întreprinderile în proces de insolvabilitate cu derularea procedurii de faliment (nr. 13, 24 februarie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

825. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 560-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la organizarea și desfășurarea întrunirilor (nr. 675, 15 iunie 2004). .......................

826. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind completarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 676, 16 iunie 2004).

827. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Privind schimbarea destinației unor terenuri ale Ministerului Apărării (nr. 678, 17 iunie 2004).

828. Hotărîre cu privire la Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale (nr. 679, 17 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

829. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind convertirea în acțiuni a datoriilor Societății pe Acțiuni Cereale-Cupcini (nr. 680, 17 iunie 2004).

830. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societății pe Acțiuni Moldovagaz la deservire tehnică (nr. 683, 18 iunie 2004). .............

831. Hotărîre cu privire la stabilirea Zilei absolventului (nr. 684, 21 iunie 2004).

832. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 685, 21 iunie 2004).

833. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 686, 21 iunie 2004).

834. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999 (nr. 689, 21 iunie 2004).

835. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Departamentului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului (nr. 690, 21 iunie 2004).

836. Hotărîre cu privire la Planul de înmatriculare în anul 2004 a studențilornbsp; și elevilor în instituțiile de învățămînt superior universitar și mediu de specialitate de stat cu finanțare bugetară (nr. 714, 23 iunie 2004)

837. Hotărîre cu privire la Agenția Informațională de Stat Moldpres (nr. 715, 23 iunie 2004)

838. Dispoziție (nr. 82-d, 16 iunie 2004).

839. Dispoziție (nr. 83-d, 21 iunie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

219. Ordin privind suspendarea activității notarului Moraru Natalia și transferul temporar al notarului Vizant Mariana (nr. 287, 17 iunie 2004).

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

220. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Departamentului Vamal nr. 98-O din 18.05.2004 (nr. 123-O, 9 iunie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

221. Hotărîre cu privire la lichidarea benevolă a FINN D-Invest SA (nr. 24/2, 3 iunie 2004). nbsp;

222. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Registratorului Independent Comitent SRL (nr. 24/3, 3 iunie 2004).

223. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 25/1, 17 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

224. Hotărîre cu privire la nregistrarea ofertei tender (nr. 25/3-1, 3 iunie 2004).

225. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor personale ale posesorilor pachetelor de control în registrul acționarilor emitenților SA Fabrica de beton și mortar și SA Оntreprinderea de transport nr. 8 (nr. 24/6-O, 3 iunie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

226. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii (nr. 142, 17 iunie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte