Nr. 104-29 29.06.2004

Monitorul official Nr.

104_29_06_2004ro.pdf

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

540. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 13 al Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 1874-III, 24 iunie 2004).

541. Lege pentru completarea articolului 13 al Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 134-XV, 6 mai 2004).

542. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 1875-III, 24 iunie 2004).

543. Lege pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 139-XV, 6 mai 2004).

544. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 3 din Legea nr. 322-XV din 18 iulie 2003 cu privire la declararea complexului lt;lt;Combinatul de Vinuri Cricova - S.A.gt;gt; drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova (nr. 1867-III, 18 iunie 2004).

545. Lege privind modificarea articolului 3 din Legea nr. 322-XV din 18 iulie 2003 cu privire la declararea complexului lt;lt;Combinatul de Vinuri Cricova - S.A.gt;gt; drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova (nr. 172-XV, 27 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

546. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) calculate, dar neachitate de către Fabrica de brînzeturi din Leova - S.A. (nr. 1868-III, 18 iunie 2004).

547. Lege cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) calculate, dar neachitate de către Fabrica de brînzeturi din Leova - S.A. (nr. 173-XV, 3 iunie 2004).

548. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea titlului II al Codului fiscal și a Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 1869-III, 18 iunie 2004).

549. Lege privind modificarea și completarea titlului II al Codului fiscal și a Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 174-XV, 3 iunie 2004).

550. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului Șefilor de State al C.S.I. cu privire la amendamentele la Statutul Comunității Statelor Independente (nr. 1880-III, 24 iunie 2004).

551. Lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului Șefilor de State al C.S.I. cu privire la amendamentele la Statutul Comunității Statelor Independente (nr. 181-XV, 10 iunie 2004).

552. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentului de modificare a Statutului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (nr. 1881-III, 24 iunie 2004).

553. Lege pentru ratificarea Instrumentului de modificare a Statutului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (nr. 182-XV, 10 iunie 2004).

554. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentului de modificare a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (nr. 1882-III, 24 iunie 2004).

555. Lege pentru ratificarea Instrumentului de modificare a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (nr. 183-XV, 10 iunie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

840. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor ai căror salariați nu pot participa la grevă (nr. 656, 11 iunie 2004).

841. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Finanțelor în anul 2003 și în trimestrul I al anului 2004 (nr. 681, 17 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

842. Hotărîre cu privire la cea de-a 645-a aniversare a Statului Moldova (nr. 682, 18 iunie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

227. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 25/3-2, 17 iunie 2004).

228. Hotărîre cu privire la înregistrarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ale Băncii Comerciale Rom`ne S.A. Sucursala Chișinău (nr. 26/1, 28 iunie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

229. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 147, 24 iunie 2004).

230. Hotărîre privind punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unei monede comemorative (nr. 150, 24 iunie 2004).nbsp;nbsp;