Nr. 105-107 02.07.2004

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

556. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 1 al Legii nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 1883-III, 24 iunie 2004)

nbsp;

557. Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 al Legii nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 201-XV, 17 iunie 2004)

nbsp;

558. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 197-XV, 17 iunie 2004)

nbsp;

559. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 198-XV, 17 iunie 2004)

nbsp;

560. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (nr. 199-XV, 17 iunie 2004)

nbsp;

561. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (nr. 200-XV, 17 iunie 2004)

nbsp;

562. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 139-140/996 din 02.11.2000 (nr. 202-XV, 17 iunie 2004)

nbsp;

563. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiții (nr. 203-XV, 17 iunie 2004)

nbsp;

564. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind completarea și modificarea Legii nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiții (nr. 204-XV, 17 iunie 2004)

nbsp;

565. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 220-XV, 24 iunie 2004)

nbsp;

566. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Victor ZLACEVSKI (nr. 1873-III, 24 iunie 2004)

nbsp;

567. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Leonid BABII și doamnei Valentina RUSU (nr. 1876-III, 24 iunie 2004)

nbsp;

568. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Mihail BUCIUCIANU și doamnei Lidia G+IN+ (nr. 1877-III, 24 iunie 2004)

nbsp;

569. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Tamara ȘEVCUN și Valentina GHENOVA (nr. 1878-III, 24 iunie 2004)

nbsp;

570. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Vsevolod GRIGORE, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova, Reprezentant Permanent al Republicii Molodva pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 1879-III, 24 iunie 2004)

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

15. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței utilizării mijloacelor financiare pentru întreținerea Prezidiului și unor instituții ale Academiei de Științe a Republicii Moldova în anii 2002-2003 (nr. 27, 7 mai 2004)

nbsp;

16. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare și gestionării patrimoniului de stat de către Departamentul Dezvoltarea Turismului în perioada 01.01.2002 - 31.12.2003 (nr. 28, 11 mai 2004)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

843. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației oficiale a Moldovei pentru participare la lucrările celui de-al VIII-ea For Economic Internațional de la Sankt-Petersburg (14 18 iunie 2004) (nr. 657, 11 iunie 2004)

nbsp;

844. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Industriei al Republicii Tadjikistan privind livrările reciproce prin cooperare a producției de menire tehnico-științifică (nr. 687, 21 iunie 2004)

nbsp;

845. Hotărîre despre aprobarea Raportului național la Carta Socială Europeană Revizuită (nr. 688, 21 iunie 2004)

nbsp;

846. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 691, 21 iunie 2004)

nbsp;

847. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Pescuitului al Republicii Franceze privind cooperarea economică și tehnico-științifică în domeniul agriculturii și industriei alimentare (nr. 692, 21 iunie 2004)

nbsp;

848. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea economică (nr. 693, 21 iunie 2004)

nbsp;

849. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Ion CROHIN, director general al Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 694, 21 iunie 2004)

nbsp;

850. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare în domeniul cartografiei și instruirii între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia (nr. 695, 21 iunie 2004)

nbsp;

851. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Coreea privind colaborarea în domeniul migrației forței de muncă și protecției sociale a lucrătorilor migranți (nr. 696, 21 iunie 2004)

nbsp;

852. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar la data de 1 ianuarie 2004 (nr. 697, 21 iunie 2004)

nbsp;

853. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 698, 21 iunie 2004)

nbsp;

854. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 699, 21 iunie 2004)

nbsp;

855. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 700, 21 iunie 2004)

nbsp;

856. Hotărîre privind rezultatele activității Grupului de lucru interministerial pentru examinarea calculelor prețului de cost al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prestate de S.A. Apă-Canal Chișinău (nr. 701, 21 iunie 2004)

nbsp;

857. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 702, 22 iunie 2004

nbsp;

858. Hotărîre cu privire la aprobarea devizelor de venituri și cheltuieli aferente privatizării și postprivatizării pentru anul 2004 (nr. 703, 22 iunie 2004)

nbsp;

859. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor provenite din privatizarea și vînzarea patrimoniului public la acoperirea cheltuielilor de pregătire pentru privatizare și de desfășurare a activităților din perioada postprivatizare (nr. 704, 22 iunie 2004)

nbsp;

860. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 706, 23 iunie 2004)

nbsp;

861. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave care va participa la reuniunea șefilor de state ai țărilor din Europa Centrală (România, Mamaia, 27-28 mai 2004) (nr. 707, 23 iunie 2004)

nbsp;

862. Hotărîre despre activitatea Guvernului în perioada aprilie 2001 aprilie 2004 întru realizarea Programului de activitate Renașterea Economiei - Renașterea Țării (nr. 708, 23 iunie 2004)

nbsp;

863. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în cadrul vizitei oficiale a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Bulgaria (20-21 mai 2004) (nr. 709, 23 iunie 2004)

nbsp;

864. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 710, 23 iunie 2004)

nbsp;

865. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 din Legea presei (nr. 711, 23 iunie 2004)

nbsp;

866. Hotărîre cu privire la prelungirea perioadei de izolare a unor întreprinderi din sectorul energetic (nr. 716, 24 iunie 2004)

nbsp;

867. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea art. 103 din Titlul III al Codului fiscal nr. 1415-XIII din 17 decembrie 1997 (nr. 717, 28 iunie 2004)

nbsp;

868. Hotărîre cu privire la transmiterea unui spațiu de serviciu (nr. 721, 28 iunie 2004)

nbsp;

869. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul III al anului 2004 (nr. 733, 29 iunie 2004)

nbsp;

870. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea art. 20 din Titlul II al Codului fiscal (nr. 737, 29 iunie 2004)

nbsp;

871. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MUNTEANU Valeriu (nr. 740, 29 iunie 2004)

nbsp;

872. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui DONȚU Sevastian (nr. 745, 30 iunie 2004)

nbsp;

873. Dispoziție (nr. 79-d, 10 iunie 2004)

nbsp;

874. Dispoziție (nr. 84-d, 21 iunie 2004)

nbsp;

875. Dispoziție (nr. 85-d, 22 iunie 2004)

nbsp;

876. Dispoziție (nr. 87-d, 23 iunie 2004)

nbsp;

877. Dispoziție (nr. 88-d, 23 iunie 2004)

nbsp;

878. Dispoziție (nr. 89-d, 23 iunie 2004)

nbsp;

879. Dispoziție (nr. 90-d, 23 iunie 2004)

nbsp;

880. Dispoziție (nr. 91-d, 23 iunie 2004)

nbsp;

881. Dispoziție (nr. 93-d, 28 iunie 2004)

nbsp;

882. Dispoziție (nr. 94-d, 28 iunie 2004)

nbsp;

883. Dispoziție (nr. 96-d, 29 iunie 2004)

nbsp;

884. Dispoziție (nr. 97-d, 29 iunie 2004)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

nbsp;

231. Regulament cu privire la procedura de încheiere, acțiune și reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a întreprinderilor în al căror capital social investițiile străine depășesc suma echivalentă cu 2 milioane de dolari S.U.A.

nbsp;

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

nbsp;

232. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Institutului Nistrean de Economie și Drept (nr. 5.1, 27 mai 2004)

nbsp;

233. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Institutului Relații Internaționale Perspectiva (nr. 5.2, 27 mai 2004)

nbsp;

234. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Medicină din mun. Bălți (nr. 5.3, 27 mai 2004)

nbsp;

235. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Tehnic al Universității Tehnice din Moldova (nr. 5.4, 27 mai 2004)

nbsp;

Acte ale Departamentului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

nbsp;

236. Hotărîre (nr. 1522-ST, 1 iunie 2004)

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nbsp;

237. Ordonanță cu privire la anularea acțiunii Ordonanței CNVM nr. 11/3-O din 24.04.2003 (nr. 24/7-O, 3 iunie 2004)

nbsp;

238. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale societăților pe acțiuni (nr. 25/2-O, 17 iunie 2004)

nbsp;

239. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor personale ale posesorilor pachetelor de control în registrul acționarilor SA Vitecontract SA Mineral și SA Măgurele (nr. 25/4-O, 17 iunie 2004)

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte