Nr. 108-111 09.07.2004

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

571. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1890-III, 1 iulie 2004)

nbsp;

572. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 176-XV, 3 iunie 2004)

nbsp;

573. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 49 din titlul II al Codului fiscal (nr. 1884-III, 29 iunie 2004)

nbsp;

574. Lege pentru modificarea și completarea articolului 49 din titlul II al Codului fiscal (nr. 185-XV, 10 iunie 2004)

nbsp;

575. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la completarea anexei la Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 1885-III, 29 iunie 2004)

nbsp;

576. Lege cu privire la completarea anexei la Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 190-XV, 10 iunie 2004)

nbsp;

577. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegrului (nr. 1887-III, 1 iulie 2004)

nbsp;

578. Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegrului (nr. 193-XV, 17 iunie 2004)

nbsp;

579. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia (nr. 1888-III, 1 iulie 2004)

nbsp;

580. Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia (nr. 194-XV, 17 iunie 2004)

nbsp;

581. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr.1892-III, 2 iulie 2004)

nbsp;

582. Lege pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr.196-XV, 17 iunie 2004)

nbsp;

583. Decret pentru promulgarea Legii privind finalizarea construcției complexului de blocuri de studii și a terenurilor de sport ale Institutului Național de Educație Fizică și Sport (nr. 1889-III, 1 iulie 2004)

nbsp;

584. Lege privind finalizarea construcției complexului de blocuri de studii și a terenurilor de sport ale Institutului Național de Educație Fizică și Sport (nr. 216-XV, 24 iunie 2004)

nbsp;

585. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 1891-III, 2 iulie 2004)

nbsp;

586. Lege pentru completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 222-XV, 1 iulie 2004)

nbsp;

587. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr. 1894-III, 2 iulie 2004)

nbsp;

588. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr. 223-XV, 1 iulie 2004)

nbsp;

589. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 207-XV, 24 iunie 2004)

nbsp;

590. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 208-XV, 24 iunie 2004)

nbsp;

591. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind interpretarea articolului 27 alineatul (6) din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 213-XV, 24 iunie 2004)

nbsp;

592. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr. 217-XV, 24 iunie 2004)

nbsp;

593. Hotărîre asupra proiectului Codului cu privire la știință și inovare (nr. 221-XV, 1 iulie 2004)

nbsp;

594. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea alineatului (1) al articolului 21 din Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 229-XV, 1 iulie 2004)

nbsp;

595. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la comerțul electronic (nr. 231-XV, 1 iulie 2004)

nbsp;

596. Hotărîre privind completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (nr. 233-XV, 1 iulie 2004)

nbsp;

597. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 1886-III, 30 iunie 2004)

nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

nbsp;

19. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor dispoziții ale Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 18, 29 iunie 2004)

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

17. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței utilizării mijloacelor publice la întreținerea Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului și realizarea Programelor de stat în cadrul acestuia în perioada anilor 2002-2003 (nr. 29, 13 mai 2004)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

885. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 712, 23 iunie 2004)

nbsp;

886. Hotărîre cu privire la construcția unei centrale electrice în apropierea satului Burlăceni, raionul Cahul (nr. 713, 23 iunie 2004)

nbsp;

887. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 533-XIII din 13 iulie 1995 Cu privire la drepturile cetățenilor Republicii Moldova decorați cu distincții de stat ale fostei U.R.S.S (nr. 718, 28 iunie 2004)

nbsp;

888. Hotărîre despre perfecționarea cadrului de supraveghere a activității asociațiilor de economii și împrumut ale cetățenilor (nr. 719, 28 iunie 2004)

nbsp;

889. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene privind reglementarea fluxurilor migratorii ale forței de muncă (nr. 720, 28 iunie 2004)

nbsp;

890. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Albania cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor (nr. 722, 28 iunie 2004)

nbsp;

891. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Norvegiei cu privire la colaborarea în domeniul sanitar veterinar (nr. 723, 28 iunie 2004)

nbsp;

892. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia cu privire la schimbul terenurilor și clădirilor destinate misiunilor diplomatice (nr. 724, 28 iunie 2004)

nbsp;

893. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Estonia cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor (nr. 725, 28 iunie 2004)

nbsp;

894. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului sanitar-veterinar între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Estonia (nr. 726, 28 iunie 2004)

nbsp;

895. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Modificare a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Investiții și servicii rurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 727, 28 iunie 2004)

nbsp;

896. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene privind serviciile aeriene (nr. 728, 28 iunie 2004)

nbsp;

897. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 729, 28 iunie 2004)

nbsp;

898. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între Republica Moldova și Republica Croația, semnat la Chișinău la 27 februarie 2004 (nr. 732, 29 iunie 2004)

nbsp;

899. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 1 al Legii nr. 13-XV din 6 februarie 2004 pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenției europene pentru reprimarea terorismului (nr. 734, 29 iunie 2004)

nbsp;

900. Hotărîre cu privire la implementarea Acordului de credit pentru dezvoltare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare nr. 3783-MD (nr. 735, 29 iunie 2004)

nbsp;

901. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la Agentul guvernamental (nr. 736, 29 iunie 2004)

nbsp;

902. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 738, 29 iunie 2004)

nbsp;

903. Hotărîre despre modificarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile economice (nr. 739, 29 iunie 2004)

nbsp;

904. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 741, 29 iunie 2004)

nbsp;

905. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 742, 30 iunie 2004)

nbsp;

906. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la organizațiile de microfinanțare (nr. 743, 30 iunie 2004)

nbsp;

907. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la statutul militarilor (nr. 744, 30 iunie 2004)

nbsp;

908. Hotărîre cu privire la expertiza medicală a vitalității (nr. 746, 30 iunie 2004)

nbsp;

909. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova (nr. 747, 1 iulie 2004)

nbsp;

910. Hotărîre cu privire la Planul (comanda de stat) de înmatriculare în anul 2004 a elevilor în instituțiile de învățămînt secundar profesional de stat cu finanțare bugetară (nr. 749, 1 iulie 2004)

nbsp;

911. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 759, 6 iulie 2004)

nbsp;

912. Hotărîre cu privire la nimirea în funcție a dnei POALELUNGI Olga (nr. 776, 7 iulie 2004)

nbsp;

913. Dispoziție (nr. 95-d, 29 iunie 2004)

nbsp;

914. Dispoziție (nr. 98-d, 30 iunie 2004)

nbsp;

915. Dispoziție (nr. 99-d, 1 iulie 2004)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Agroindustrial Moldova-Vin

nbsp;

240. Ordin cu privire la aprobarea capacităților minime de producere

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nbsp;

241. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 27/1, 30 iunie 2004)

nbsp;

242. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 27/2, 30 iunie 2004)

nbsp;

243. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 27/3, 30 iunie 2004)

nbsp;

244. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificărilor la Prospectul ofertei publice de obligațiuni al SA Flautex (nr. 27/4, 30 iunie 2004)

nbsp;

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova

nbsp;

244a. Hotărîre privind admiterea băncilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 4/2, 25 iunie 2004)

nbsp;

244b. Hotărîre privind admiterea băncilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 5, 6 iulie 2004)

nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

nbsp;

245. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor de depozit în lei moldovenești cu băncile autorizate (nr. 160, 1 iulie 2004)

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V