Nr. 112-118 16.07.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

598. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Adunării Parlamentare a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (nr. 1895-III, 5 iulie 2004). ............

599. Lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Adunării Parlamentare a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (nr. 209-XV, 24 iunie 2004).

600. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 1901-III, 12 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

601. Lege pentru completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 210-XV, 24 iunie 2004).

602. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1897-III, 8 iulie 2004).

603. Lege privind completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 211-XV, 24 iunie 2004). .............

604. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Albania (nr. 1893-III, 2 iulie 2004).

605. Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Albania (nr. 215-XV, 24 iunie 2004).

606. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 1896-III, 5 iulie 2004).

607. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 218-XV, 24 iunie 2004). ..................

608. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la completarea anexei nr. 4 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (nr. 1900-III, 9 iulie 2004).

609. Lege cu privire la completarea anexei nr. 4 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (nr. 219-XV, 24 iunie 2004).

610. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 21 al Legii nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 1907-III, 12 iulie 2004)

611. Lege pentru modificarea articolului 21 al Legii nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 239-XV, 8 iulie 2004).

612. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea
nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 226-XV, 1 iulie 2004).

613. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind cooperativele de producție (nr. 227-XV, 1 iulie 2004).

614. Hotărîre pentru confirmarea structurii organizaționale a aparatului central al Procuraturii Generale (nr. 236-XV, 8 iulie 2004).

615. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr. 1383-XIV din 23 noiembrie 2000 asupra proiectului Codului de executare (nr. 244-XV, 8 iulie 2004).

616. Hotărîre asupra proiectului Codului de executare (nr. 245-XV, 8 iulie 2004).

617. Hotărîre privind Raportul asupra executării bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 257-XV, 9 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

618. Decret privind revocarea domnului Vasile DOLGHIERU din funcția de ministru al justiției (nr. 1898-III, 8 iulie 2004).

619. Decret privind numirea doamnei Victoria IFTODI în funcția de ministru al justiției (nr. 1899-III, 8 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

18. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței cheltuielilor pentru întreținerea Departamentului Standardizare și Metrologie în perioada anilor 2002-2003 (nr. 21, 20 aprilie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

916. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului Codului cu privire la știință și inovare (nr. 748, 1 iulie 2004).

917. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la documentul electronic și semnătura digitală (nr. 750, 5 iulie 2004).

918. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la comerțul electronic (nr. 751, 5 iulie 2004).

919. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr. 752, 5 iulie 2004).

920. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 753, 5 iulie 2004).

921. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 754, 5 iulie 2004).

922. Hotărîre cu privire la susținerea financiară a participanților la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă (nr. 755, 5 iulie 2004).

923. Hotărîre cu privire la acordarea unui sprijin financiar Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în calitate de contribuție voluntară (nr. 756, 5 iulie 2004).

924. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcției generale finanțe a unității administrativ-teritoriale (nr. 757, 5 iulie 2004).

925. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind comerțul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Libaneze (nr. 758, 5 iulie 2004).

926. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 16 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 760, 6 iulie 2004). .................................

927. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare în domeniul protecției proprietății industriale între Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale a Republicii Moldova și Oficiul de Brevete al Republicii Bulgaria (nr. 761, 6 iulie 2004).

928. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Norvegiei cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor (nr. 762, 6 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

929. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Marian LUPU, ministrul economiei (nr. 763, 6 iulie 2004).

930. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Andrei GHERMAN, ministrul sănătății, și dlui Constantin MIHAILESCU, ministrul ecologiei și resurselor naturale (nr. 764, 6 iulie 2004).

931. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a dlui Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Slovenia (Ljubljana, 9-10 iunie 2004) (nr. 767, 6 iulie 2004).

932. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 768, 6 iulie 2004).

933. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea unor acte legislative (nr. 769, 6 iulie 2004).

934. Hotărîre cu privire la Sistemul informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni (nr. 770, 6 iulie 2004).

935. Hotărîre cu privire la instalarea unor monumente și plăci comemorative (nr. 771, 6 iulie 2004). nbsp;

936. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 773, 6 iulie 2004).

937. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dnei Mariana DURLEȘTEANU, prim-viceministru al finanțelor (nr. 774, 7 iulie 2004).

938. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 775, 7 iulie 2004).

939. Hotărîre despre stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină (nr. 777, 8 iulie 2004).

940. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii aparatului central și a efectivului Ministerului Finanțelor (nr. 778, 8 iulie 2004).

941. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui VОRLAN Felix (nr. 779, 8 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

942. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VASILIEV Pavel (nr. 780, 8 iulie 2004).

943. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 320 al Codului vamal (nr. 781, 8 iulie 2004).

944. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate (nr. 783, 8 iulie 2004).

945. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 785, 8 iulie 2004).

946. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului de stat în gestiunea Consiliului raional Cahul (nr. 786, 8 iulie 2004).

947. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 787, 8 iulie 2004).

948. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul industriei între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Transporturilor, Inovațiilor și Tehnologiilor al Republicii Austria (nr. 788, 8 iulie 2004).

949. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare (Proiectul II al Fondului de Investiții Sociale) între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 789, 8 iulie 2004).

950. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Tudor COLESNIUC, viceministru al apărării (nr. 790, 8 iulie 2004).

951. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului al șaselea adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 791, 8 iulie 2004).

952. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control (nr. 792, 8 iulie 2004).

953. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internațional de Оnregistrare a Publicațiilor Seriale (nr. 793, 8 iulie 2004).

954. Hotărîre privind transmiterea patrimoniului Societății pe Acțiuni Mezon, în proces de insolvabilitate, amplasat în or. Basarabeasca (nr. 794, 8 iulie 2004).

955. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Cartei de la Ialta a GUUAM (nr. 795, 8 iulie 2004).

956. Hotărîre cu privire la transmiterea unor edificii ale fostului Centru de Medicină Preventivă Căinari (nr. 796, 8 iulie 2004).

957. Hotărîre cu privire la înaintarea propunerii de înființare a Centrului național de perfecționare a cadrelor din industria turismului (nr. 797, 8 iulie 2004).

958. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la anularea datoriilor unor instituții și întreprinderinbsp; de profil zootehnic (nr. 799, 8 iulie 2004).

959. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind unele măsuri de redresare a situației financiare a societății pe acțiuni pentru deservirea agrochimică S.A. Activant r-nul Ungheni (nr. 800, 8 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

960. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră (nr. 801, 8 iulie 2004).

961. Hotărîre cu privire la transmiterea unui obiectiv nefinalizat (nr. 811, 14 iulie 2004).

962. Dispoziție (nr. 100-d, 5 iulie 2004).

963. Dispoziție (nr. 101-d, 5 iulie 2004).

964. Dispoziție (nr. 102-d, 6 iulie 2004).

965. Dispoziție (nr. 103-d, 6 iulie 2004).

966. Dispoziție (nr. 104-d, 7 iulie 2004).

967. Dispoziție (nr. 105-d, 12 iulie 2004).

968. Convenția colectivă (nivel național) nr. 2,dinnbsp; 9 iulie 2004

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

246. Regulament - cadru de organizare și funcționare a comitetelor pentru protecția muncii (nr. 18, 1 aprilie 2004).

247. Raport de activitate al Inspecției Muncii pe anul 2003

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

248. Indicii prețurilor de consum al populației

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile a Republicii Moldova

249. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-VLA (LSpA) - Operarea aparatelor de zbor ultraușoare cu destinație diversă și aeronavelor ușoare cu destinație sportivă (nr. 27/GEN, 10 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

250. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-FTL - Timpul de zbor, timpul de serviciu de zbor și timpul de odihnă pentru membrii echipajelor aeronavelor civile (nr. 28/GEN, 10 iunie 2004). .......

251. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-AID - Manual pentru proceduri de navigabilitate (nr. 34/GEN, 23 iunie 2004).

Acte nbsp;ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

nbsp;252. Hotărîre privind tarifele la energia electrică (nr. 143, 12 iulie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

253. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la componența, modul de întocmire, prezentare și publicare a dărilor de seamă specializate ale participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 4/5, 6 februarie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;