Nr. 119-122 23.07.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

620. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 23 din Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică și a articolului 15 din Legea reglementării de stat a activității comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000 (nr. 1911-III, 16 iulie 2004).

621. Lege pentru modificarea și completarea articolului 23 din Legea nr.
1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică și a articolului 15 din Legea reglementării de stat a activității comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000 (nr. 36-XV, 19 februarie 2004).

622. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 103 din titlul III al Codului fiscal (nr. 1903-III, 12 iulie 2004).

623. Lege pentru completarea articolului 103 din titlul III al Codului fiscal (nr. 146-XV, 14 mai 2004).

624. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1904-III, 12 iulie 2004).

625. Lege pentru modificareanbsp; unor acte legislative (nr. 186-XV, 10 iunie 2004).

626. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 al Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 1910-III, 16 iulie 2004).

627. Lege pentru modificarea articolului 4 al Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 225-XV, 1 iulie 2004).

628. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice și a articolului 15 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 1905-III, 12 iulie 2004). .................................................

629. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice și a articolului 15 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 232-XV, 1 iulie 2004).

630. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (nr. 1906-III, 12 iulie 2004).

631. Lege pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (nr. 234-XV, 1 iulie 2004).

632. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere Programul Olandei privind cooperarea economică cu Republica Moldova pentru anii 2004-2005 (nr. 1909-III, 15 iulie 2004).

633. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere Programul Olandei privind cooperarea economică cu Republica Moldova pentru anii 2004-2005 (nr. 235-XV, 8 iulie 2004).

634. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (nr. 237-XV, 8 iulie 2004). ........

635. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (nr. 240-XV, 8 iulie 2004). ..............

636. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 241-XV, 8 iulie 2004).

637. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000 (nr. 242-XV, 8 iulie 2004).

638. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la documentul electronic și semnătura digitală (nr. 246-XV, 9 iulie 2004).

639. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a X-a de la adoptarea Constituției Republicii Moldova (nr. 247-XV, 9 iulie 2004).

640. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la organizațiile de microfinanțare (nr. 249-XV, 9 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

641. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 251-XV, 9 iulie 2004).

642. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (nr. 255-XV, 9 iulie 2004).

643. Hotărîre pentru modificarea componenței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 258-XV, 15 iulie 2004).

644. Hotărîre privind acordarea concediului de odihnă deputaților în Parlament (nr. 265-XV, 15 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

645. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Nadejda ZBОRCIOG (nr. 1902-III, 12 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

646. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1908-III, 14 iulie 2004).

647. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1912-III, 16 iulie 2004).

648. Decret privind numirea domnului Ion SECRIERU în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1913-III, 16 iulie 2004).

649. Decret privind numirea domnului Victor TATARCIUC în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 1914-III, 16 iulie 2004).

650. Decret privind numirea domnului Vitalie ZAPOROJANU în funcția de judecător la Judecătoria Drochia (nr. 1915-III, 16 iulie 2004).

651. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1916-III, 16 iulie 2004).

652. Decret privind numirea domnului Vladimir CRAVEȚ în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Drochia (nr. 1917-III, 16 iulie 2004).

653. Decret privind numirea doamnei Natalia CRОȘMARI în funcția de judecător la Judecătoria Dubăsari (nr. 1918-III, 16 iulie 2004).

654. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Ivan DEMCENCO (nr. 1919-III, 19 iulie 2004). nbsp;nbsp;

655. Decret pentru modificarea punctului 4.1. din Statutul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1920-III, 19 iulie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

19. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței cheltuielilor pentru întreținerea Ministerului Afacerilor Externe și a unor misiuni diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare în perioada anilor 2002-2003 (nr. 30, 25 mai 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

969. Hotărîre despre instituirea Comitetului organizatoric interdepartamental privind desfășurarea festivităților în vederea decernării Premiului de stat pentru realizări în domeniul calității, productivității și competitivității, conferirii titlurilor Cel mai bun contribuabil al anului și Marca comercială a anului (nr. 798, 8 iulie 2004).

970. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 802, 12 iulie 2004).

971. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 803, 12 iulie 2004).

972. Hotărîre cu privire la instituirea premiilor pentru evoluarea reușită a sportivilor la Jocurile Olimpice 2004, ediția a XXVIII-a, la Atena (Grecia) (nr. 804, 12 iulie 2004).

973. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Grupului de lucru pentru examinarea activității Republicii Moldova în cadrul organizațiilor internaționale (nr. 805, 12 iulie 2004).

974. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 806, 12 iulie 2004).

975. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 807, 12 iulie 2004).

976. Hotărîre despre aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 510nbsp; din 17 mai 2004 (nr. 808, 12 iulie 2004).

977. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 809, 12 iulie 2004).

978. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 810, 13 iulie 2004).

979. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei naționale pentru utilarea instituțiilor sanitare cu aparataj medical (nr. 814, 19 iulie 2004).

980. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei IFTODI Victoria (nr. 825, 21 iulie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

254. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Comentariilor la Standardele Naționale de Contabilitate 14 Informații financiare privind sectoarele și 31 Reflectarea în rapoartele financiare a participanților în activitatea de întreprinzător sub control mixt (nr. 43, 12 iulie 2004).

255. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentelor privind practica de audit (nr. 44, 15 iulie 2004).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

256. Ordin privind învestirea cu împuterniciri a notarilor de stat (nr. 326, 8 iulie 2004).

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

257. Modificarea Planului Național de Numerotare aprobată prin ordinul nr. 132 din 16 iulie 2004 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

258. Hotărîre cu privire la crearea cadrului organizatorico-juridic și mecanismului economic pentru implementarea Accesului/Serviciului Universal în Republica Moldova (nr. 19, 21 iunie 2004).

259. Hotărîre cu privire la lansarea proiectului-pilot pentru implementarea Accesului/Serviciului Universal în raionul Nisporeni (nr. 20, 5 iulie 2004).

260. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică nr. 01/1 din 28.01.2004 Privind atribuirea resurselor de numerotare pentru unele servicii din domeniul telecomunicațiilor și informaticii (nr. 21, 8 iulie 2004). .........................................................

261. Hotărîre privind aplicarea tarifelor pentru convorbirile telefonice locale în unele unități administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova (nr. 22, 14 iulie 2004).

262. Hotărîre privind aprobarea tarifului pentru lungimea liniei telefonice de abonat aplicat Categoriei II de utilizatori S.A. Moldtelecom (nr. 23, 14 iulie 2004).

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

263. Hotărîre cu privire la rezultatele monitorizării dărilor de seamă anuale asupra valorilor mobiliare ale societăților pe acțiuni deschise pentru anul 2003 (nr. 27/5, 30 iunie 2004).

264. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor Agenției de Rating și Estimare Estimator-VM SRL pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - consulting investițional și prestarea serviciilor de informare a pieței valorilor mobiliare (nr. 27/6, 30 iunie 2004).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova

265. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor noi a primarilor în unele localități (nr. 338, 13 iulie 2004).

Acte ale Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Republicii Moldova

266. Lista serviciilor prestate și cuantumul tarifelor în Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

267. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 10018-20 cu privire la organizarea și funcționarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar și punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (nr. 172, 15 iulie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte