Nr. 79-89 01.04.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

141. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (nr. 1982-VII, 21 martie 2016)

142. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (nr. 4, 25 februarie 2016)

143. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1986-VII, 22 martie 2016)

144. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 6, 26 februarie 2016)

145. Decret pentru promulgarea Legii privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare (nr. 1996-VII, 25 martie 2016)

146. Lege privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare (nr. 7, 26 februarie 2016)

147. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF019354 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)” (nr. 1983-VII, 21 martie 2016)

148. Lege pentru ratificarea Acordului de grant nr. TF019354 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Fortificarea capacităţilor Sistemului Informaţional de Management în Educaţie (SIME)” (nr. 16, 3 martie 2016)

149. Decret pentru promulgarea Legii privind moratoriul asupra controlului de stat (nr. 1984-VII, 22 martie 2016)

150. Lege privind moratoriul asupra controlului de stat (nr. 18, 4 martie 2016)

151. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1985-VII, 22 martie 2016)

152. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 21, 4 martie 2016)

153. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 41, 18 martie 2016)

154. Decret privind numirea doamnei Ludmila BARBOS în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău (nr. 1987-VII, 22 martie 2016)

155. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului (nr. 1988-VII, 22 martie 2016)

156. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Petru NEAMȚU (nr. 1989-VII, 22 martie 2016)

157. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Maria GORII (nr. 1990-VII, 22 martie 2016)

158. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Jaromir KVAPIL (nr. 1992-VII, 24 martie 2016)

159. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Concepției de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul combaterii bolilor oncologice (nr. 1993-VII, 24 martie 2016)

160. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Nicolae RUSU (nr. 1994-VII, 24 martie 2016)

161. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnelor Aurelia CORNEȚCHI și Elena PLOȘNIȚĂ (nr. 1995-VII, 24 martie 2016)

162. Decret pentru aprobarea semnării Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (nr. 1997-VII, 25 martie 2016)

163. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Gero STULLER (nr. 1998-VII, 25 martie 2016)

164. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Adolf OGI (nr. 1999-VII, 25 martie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

23. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 1 din Legea nr. 54 din 21 februarie 2003 privind contracararea activității extremiste (utilizarea simbolurilor naziste) (Sesizarea nr. 29a/2015) (nr. 28, 23 noiembrie 2015)

24. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 2b/2016 privind interpretarea articolului 98 din Constituţia Republicii Moldova (nr. 4, 26 februarie 2016)

25. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 18b/2016 privind interpretarea articolului 90 alin. (1) coroborat cu articolele 80 alin. (1) și alin. (2) și 91 din Constituția Republicii Moldova (nr. 8, 16 martie 2016)

26. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 13g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 54 lit. e) şi 56 alin. (3) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului şi a punctului 63 lit. e) din Statutul disciplinar al poliţistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 502 din 9 iulie 2013 (nr. 9, 16 martie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

379. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea Modelului Costului Standard (nr. 307, 21 martie 2016)

380. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 645 din 19 iulie 2010 (nr. 309, 21 martie 2016)

381. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 96 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 321, 22 martie 2016)

382. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 325, 22 martie 2016)

383. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind asistenţa tehnică nerambursabilă (nr. 327, 22 martie 2016)

384. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (nr. 328, 23 martie 2016)

385. Hotărîre cu privire la unele măsuri de ameliorare a situaţiei social-economice din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia pentru perioada 2016-2019 (nr. 334, 24 martie 2016)

386. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor (nr. 335, 24 martie 2016)

387. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor loturi de echipamente și utilaje (nr. 336, 24 martie 2016)

388. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 337, 24 martie 2016)

389. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind plata indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului persoanelor neasigurate (nr. 340, 25 martie 2016)

390. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 55 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 341, 25 martie 2016)

391. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Statul Israel în domeniul securității sociale și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 342, 25 martie 2016)

392. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 31 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (nr. 343, 25 martie 2016)

393. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul transportului feroviar (nr. 344, 25 martie 2016)

394. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 345, 25 martie 2016)

395. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 346, 28 martie 2016)

396. Hotărîre cu privire la ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova de către România (nr. 347, 28 martie 2016)

397. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 348, 28 martie 2016)

398. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 349, 28 martie 2016)

399. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 350, 28 martie 2016)

400. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 351, 29 martie 2016)

401. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 352, 29 martie 2016)

402. Hotărîre cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Agentul guvernamental (nr. 353, 29 martie 2016)

403. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 354, 30 martie 2016)

404. Hotărîre cu privire la extinderea termenului de implementare a Documentului unic de program pentru anii 2013-2015 (nr. 355, 30 martie 2016)

405. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activităţii de întreprinzător (nr. 356, 30 martie 2016)

406. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Angela SUSANU (nr. 357, 30 martie 2016)

407. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Veaceslav CEBAN (nr. 358, 30 martie 2016)

408. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova „Privind eliberarea domnului Veaceslav CEBAN din funcţia de comandant al Trupelor de Carabinieri” (nr. 359, 30 martie 2016)

409. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova „Privind numirea domnului Ion ŢURCAN, viceministru al afacerilor interne, în funcţia de comandant al Trupelor de Carabinieri” (nr. 360, 30 martie 2016)

410. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dorin PURICE (nr. 361, 30 martie 2016)

411. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihail BEREGOI (nr. 362, 30 martie 2016)

412. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandru PÎNZARI (nr. 363, 30 martie 2016)

413. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion ȚÎGANAȘ (nr. 364, 30 martie 2016)

414. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei POPA (nr. 365, 30 martie 2016)

415. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcţie a doamnei Svetlana BURDUJA (nr. 366, 30 martie 2016)

416. Dispoziţie (nr. 44-d, 24 martie 2016)

417. Dispoziţie (nr. 46-d, 30 martie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

463. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului justiţiei (nr. 559 din 30.12.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la raportul financiar al partidului politic (nr. 271, 23 martie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

464. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii (nr. 35, 1 martie 2016)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

465. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 9 din 10.02.2015 cu privire la elaborarea Programelor de formare profesională continuă (nr. 36, 15 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

466. Ordin cu privire la stabilirea perioadei de prohibiţie în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2016 (nr. 42, 25 martie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

467. Ordin cu privire la anularea Certificatelor de înregistrare de stat/avizare sanitară a produselor biodistructive (nr. 153, 14 martie 2016)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

468. Ordin privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de executare a observaţiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS) (nr. 32, 29 februarie 2016)

Acte ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

469. Raport de activitate pentru anul 2015.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

470. Hotărîre cu privire la înregistrarea Societății pe acțiuni “ICF-CONSULTING-SERVICE” în Registrul persoanelor autorizate (nr. 13/3, 25 martie 2016)

471. Hotărîre cu privire la unele măsuri provizorii privind modul de tranzacționare la Bursa de Valori a Moldovei a cotelor deținute în capitalul unei bănci (nr. 13/4, 25 martie 2016)

472. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurare „GALAS” S.A. (nr. 13/5, 25 martie 2016)

473. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății Comerciale „AV BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” S.R.L. (nr. 13/6, 25 martie 2016)

474. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni „EDILITAR” (nr. 13/1-O, 25 martie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

475. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra realizării activităţilor prevăzute în Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2012-2015 (nr. 4461, 26 ianuarie 2016)

476. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2015 (nr. 4462, 26 ianuarie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

477. Decizie cu privire la examinarea sesizării Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (nr. 4/24, 26 februarie 2016)

478. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 4/29, 26 februarie 2016)

479. Decizie cu privire la aprobarea Recomandărilor privind mecanismul trecerii radiodifuzorilor de la regimul de televiziune analogică terestră la cel de televiziune digitală terestră, astfel încît să nu se admită lichidarea lor (nr. 6/33, 10 martie 2016)

480. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată „VERTAMAR” S.R.L. pentru postul TV „VTV” (nr. 6/34, 10 martie 2016)

481. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă, anunţat prin Decizia CCA nr. 40/200 din 3 decembrie 2015 (nr. 6/35, 10 martie 2016)

482. Decizie cu privire la activitatea posturilor de televiziune „A.Film”, „OTV” şi „Stil TV” (nr. 6/36, 10 martie 2016)

483. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „Selectcanal” SRL (nr. 6/37, 10 martie 2016)

484. Decizie cu privire la desemnarea angajaților CCA în vederea efectuării unei vizite de studiu la Consiliul Suprem pentru Radio și Televiziune din Turcia şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 6/38, 10 martie 2016)

485. Decizie cu privire la examinarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006 (nr. 7/39, 11 martie 2016)

486. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea proiectului Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020 (nr. 7/40, 11 martie 2016)

487. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (nr. 7/41, 11 martie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

488. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 140/7 din 15 martie 2016 cu privire la demersul domnului Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, referitor la transferul temporar al judecătorului Judecătoriei Orhei Aureliu Postică.

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte