Nr. 130-30 30.07.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

682. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la acesta (nr. 1930-III, 23 iulie 2004).

683. Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la acesta (nr. 263-XV, 15 iulie 2004).

684. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Republica Moldova și Republica Elenă pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 1931-III, 23 iulie 2004).

685. Lege privind ratificarea Convenției dintre Republica Moldova și Republica Elenă pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 266-XV, 16 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

686. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției privind standardele alegerilor democratice, drepturilor și libertăților electorale în statele membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1932-III, 23 iulie 2004).

687. Lege pentru ratificarea Convenției privind standardele alegerilor democratice, drepturilor și libertăților electorale în statele membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 267-XV, 16 iulie 2004). ..................

688. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 288-XV, 22 iulie 2004).

689. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 458-XV din 30 iulie 2001 pentru aprobarea Listei activelor Armatei Naționale, propuse pentru comercializare (nr. 297-XV, 28 iulie 2004). .............................

690. Hotărîre cu privire la anularea lecturii a doua a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producție (nr. 299-XV, 28 iulie 2004). ....................

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1010. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea anexei nr. 3 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (nr. 818, 21 iulie 2004).

1011. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative ce vizează drepturile copilului și tineretului (nr. 837, 26 iulie 2004).

1012. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 203 din Titlul V al Codului fiscal (nr. 838, 26 iulie 2004).

1013. Hotărîre cu privire la crearea Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice (nr. 840, 26 iulie 2004).

1014. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale (nr. 843, 26 iulie 2004).

1015. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 846, 26 iulie 2004).

1016. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul învățămîntului între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Educației, Culturii și Sportului al Statului Israel (nr. 847, 26 iulie 2004).

1017. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poștale Universale (nr. 848, 26 iulie 2004).

1018. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind compensarea veniturilor ratate de băncile comerciale de la acordarea creditelor preferențiale și creditelor fără dobîndă (nr. 849, 26 iulie 2004). ...

1019. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Poștale Universale și Protocolului ei final (nr. 850, 26 iulie 2004).

1020. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 852, 26 iulie 2004).

1021. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile de plată poștale (nr. 853, 26 iulie 2004).

1022. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ȘVEȚ Petru (nr. 871, 29 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1023. Hotărîre cu privire la Compania de Stat Teleradio-Moldova și instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 872, 29 iulie 2004).

1024. Dispoziție (nr. 112-d, 26 iulie 2004).nbsp;nbsp;