Nr. 131-31 31.07.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

691. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1927-III, 23 iulie 2004).

692. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 252-XV, 9 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

21. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței utilizării mijloacelor publice la întreținerea Ministerului Culturii și unor instituții subordonate în perioada anilor 2002-2003 (nr. 37, 9 iunie 2004). ......................

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1025. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor (nr. 822, 21 iulie 2004). ..............................

1026. Hotărîre despre aprobarea Concepției Sistemului Informațional Geografic Militar (nr. 844, 26 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1027. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 851, 26 iulie 2004).

1028. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului adițional, întocmit prin schimb de note, la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Universităților Parțial sau Integral de Limbă Franceză - Universitatea Rețelelor de Expresie Franceză, relativ la Filiala Biroului Europa Centrală și Orientală a Asociației Universităților Parțial sau Integral de Limbă Franceză - Universitatea Rețelelor de Expresie Franceză (nr. 854, 26 iulie 2004).

1029. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene cu privire la cooperarea în domeniul învățămîntului și în sfera cercetare-dezvoltare (nr. 855, 26 iulie 2004).

1030. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de amendament la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană și simplificarea formalităților la trecerea frontierei de către cetățenii care locuiesc în raioanele de frontieră (nr. 858, 26 iulie 2004).

1031. Hotărîre cu privire la organizarea unor manifestări culturale de amploare la nivel de stat (nr. 859, 26 iulie 2004).

1032. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 860, 26 iulie 2004).

1033. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între Republica Moldova și Republica Bulgaria (nr. 861, 26 iulie 2004).

1034. Hotărîre privind perfecționarea sistemului de control de stat specializat (nr. 862, 26 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1035. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania cu privire la asistență reciprocă în domeniul vamal (nr. 863, 26 iulie 2004).

1036. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 866, 27 iulie 2004).

1037. Hotărîre cu privire la salarizarea membrilor permanenți și funcționarilor aparatului permanent al Comisiei Electorale Centrale (nr. 874, 30 iulie 2004).

1038. Hotărîre cu privire la reglementarea operațiunilor comerciale de import-export (nr. 876, 30 iulie 2004).

1039. Dispoziție (nr. 113-d, 28 iulie 2004).

1040. Dispoziție (nr. 114-d, 28 iulie 2004).

1041. Dispoziție (nr. 115-d, 29 iulie 2004).