Nr. 147-149 17.08.2004

PARTEA I

Legi, hotariri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Presedintelui Republicii Moldova

nbsp;

nbsp;

758 D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la

Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997

cu privire la tariful vamal

Оn temeiul art. 93 alin. (1) din Constitutia Republicii Moldova,

Presedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z a:

Articol unic. - Se promulg= Legea nr. 228-XV din 1 iulie 2004 pentru modificarea

anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.

PRESEDINTELE

REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chisinau, 23 iulie 2004.

Nr. 1925-III.

nbsp;

759 L E G E

pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.1380-XIII

din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal

Parlamentul adopt= prezenta lege organica.

nbsp;

Articol unic. Anexa nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la

tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu

modificarile ulterioare, se expune conform anexei la prezenta lege.

nbsp;

PRESEDINTELE

PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC

Chisinau, 1 iulie 2004.

Nr.228-XV.

nbsp;