Nr. 150-155 20.08.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

24. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra executării bugetului de stat, analizei datoriei publice și realității dării de seamă pe anul 2003 la Ministerul Finanțelor (nr. 39, 18 iunie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1082. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 905, 9 august 2004).

1083. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 907, 10 august 2004).

1084. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substanțe psihotrope și precursori, terorismului și altor tipuri de infracțiuni grave (nr. 908, 10 august 2004).

1085. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind dezvoltarea cooperării între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia (nr. 909, 10 august 2004).

1086. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 910, 10 august 2004).

1087. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind interpretarea articolului 96 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 911, 10 august 2004).

1088. Hotărîre despre aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 717 din 30 iunie 1998 (nr. 913, 11 august 2004).

1089. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 915, 11 august 2004).

1090. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 916, 11 august 2004).

1091. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 918, 13 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1092. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 919, 13 august 2004).

1093. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor POPESCU, șef al Direcției transport naval, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor (nr. 920, 13 august 2004).

1094. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Marian LUPU, ministrul economiei (nr. 921, 13 august 2004).

1095. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valerian REVENCO, ministrul muncii și protecției sociale (nr. 922, 13 august 2004).

1096. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania cu privire la cooperare și asistență reciprocă în domeniul vamal (nr. 923, 13 august 2004). .....................................

1097. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 924, 13 august 2004).

1098. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Eugen DVORNIC, vicedirector general al Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 925, 13 august 2004).

1099. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECIANОI, ministrul finanțelor (nr. 926, 13 august 2004).

1100. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, ministrul apărării (nr. 928, 13 august 2004).

1101. Hotărîre privind aprobarea Planului de admitere la învățămîntul postuniversitar specializat prin masterat al cetățenilor Republicii Moldova pentru anul de studii 2004-2005, cu finanțare bugetară (nr. 929, 16 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1102. Hotărîre cu privire la Hotărîrea Consiliului de administrație al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 931, 16 august 2004).

1103. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 935, 16 august 2004).

1104. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 936, 16 august 2004).

1105. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 937, 16 august 2004).

1106. Hotărîre cu privire la transmiterea școlilor profesionale din proprietatea publică a raioanelor Leova, Hîncești, Cimișlia, Nisporeni, Ungheni în subordinea Ministerului Educației (nr. 938, 17 august 2004). ....

1107. Dispoziție (nr. 120-d, 12 august 2004).

1108. Dispoziție (nr. 121-d, 12 august 2004).

1109. Dispoziție (nr. 122-d, 16 august 2004).

1110. Raportul asupra executării bugetului de stat pe anul 2003.

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

289. Hotărîre (Strasbourg, 20 aprilie 2004).

290. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulilor de elaborare a actelor normative departamentale (nr. 376, 13 august 2004).

Acte ale Ministerului Ecologiei, și Resurselor Naturale

al Republicii Moldova

291. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii de evaluare a prejudiciului cauzat resurselor piscicole (nr. 206, 7 octombrie 2003).

Acte ale Departamentului Standardizare și Metrologie

al Republicii Moldova

292. Hotărîre. (1506-ST, 10 mai 2004)

293. Hotărîre (nr. 1566-M, 22 iulie 2004).

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

294. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Departamentului Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova

294a. Ordin cu privire la conferirea numelui grănicerilor-eroi Alexandru Constantinov, Vasilii Mihalicov, Ivan Buzîțcov pichetului de grăniceri Stoianovca (nr. 333, 5 august 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

295. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 28/2, 30 iulie 2004). nbsp;

296. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Pește (nr. 28/3-1, 30 iulie 2004).

297. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Imperial-Vin (nr. 28/3-3, 30 iulie 2004).

298.nbsp; Hotărîrenbsp; cu privire la modificarea Hotărîrilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.10-11 din 28.09.1999, nr.45/4 din 14.12.2000, nr.36/1 din 26.09.2002 și nr. 38/5 din 26.10.2000 (nr. 28/7, 30 iulie 2004).

299. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - administrare a investițiilor, eliberată anterior OAI Consiment-L SRL (nr. 28/8, 30 iulie 2004). nbsp;nbsp;

300. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificărilor în Declarația de investiții și Regulamentul cu privire la modul de determinare a cuantumurilor cheltuielilor a fondului de investiții nemutual nespecializat Real-Invest SA (nr. 28/9, 30 iulie 2004).

301.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de prestare a serviciilor de informare a pieței valorilor mobiliare (nr. 28/10, 30 iulie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

302. Hotărîre privind punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unei monede comemorative (nr. 207, 17 august 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte