Nr. 163-167 03.09.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

765. Decret privind conferirea medaliei jubiliare "60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă" (nr. 1976-III, 20 august 2004).

766. Decret privind conferirea medaliei jubiliare "60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă" (nr. 1977-III, 20 august 2004).

767. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" doamnei Lidia PANFIL (nr. 1983-III, 24 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

768. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Andrei MUNTEANU (nr. 1984-III, 25 august 2004).

769. Decret privind acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate pentru anul de studii 2004-2005 (nr. 1986-III, 26 august 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

26. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului municipiului Chișinău pe anul 2003 (nr. 44, 2 iulie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1137. Hotărîre privind aprobarea rezultatelor concursului de selectare a băncilor comerciale pentru deservirea trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanțelor (nr. 939, 19 august 2004).

1138. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 946, 20 august 2004).

1139. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția asupra interzicerii perfecționării, producerii și stocării armelor bacteriologice (biologice) și toxice și asupra distrugerii lor
(nr. 950, 20 august 2004).

1140. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind anularea penalităților pentru nevirarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate și neachitate, conform situației din 1 ianuarie 2003, contribuabililor care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilor de asigurări sociale de stat (nr. 952, 20 august 2004).

1141. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului-tip de funcționare a piețelor (nr. 955, 21 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1142. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 957, 23 august 2004).

1143. Hotărîre cu privire la transmiterea, modificarea destinației și schimbul terenurilor (nr. 958, 23 august 2004).

1144. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor din ramura tutunului (nr. 961, 24 august 2004).

1145. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 962, 24 august 2004).

1146. Hotărîre cu privire la transmiterea tehnicii de calcul și a mobilierului aflate la balanța Departamentului Privatizării (nr. 965, 26 august 2004).

1147. Hotărîre privind aprobarea Planului de admitere la doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2004-2005 (nr. 967, 1 septembrie 2004).

1148. Hotărîre privind aplicarea timbrelor de acciz de tip nou și termenele de comercializarenbsp; a mărfurilor marcate cu timbre de acciz puse în circulație de la 1 octombrie 2001 (nr. 977, 1 septembrie 2004)

1149. Dispoziție (nr. 130-d, 23 august 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

320. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare (nr. 42, 7 iulie 2004).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

321. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale (nr. 391, 24 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Departamentului Construcțiilor
și Dezvoltării Teritoriului și ale Ministerului Economiei

al Republicii Moldova

322. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard privind elaborarea și prezentarea ofertelor pentru achizițiile publice de lucrări (nr. 5/20, 29 martie 2004, 31 martie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

323. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și a cotelor de participare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 29/5, 4 august 2004).

324. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor personale ale posesorilor pachetelor de control în registrul acționarilor emitenților SA "Tehnovin" și SA "Combinatul auto nr. 5" (nr. 28/5-O, 30 iulie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

325. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind emiterea, circulația și răscumpărarea Certificatelor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 200, 12 august 2004).

326. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul electronic de înscrieri în conturi ale hîrtiilor de valoare de stat dematerializate nr. 9/08 din 02 februarie 1996 (nr. 201, 12 august 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte