Nr. 56-60 04.09.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

319. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1756-III, 29 martie 2004).

320. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 573-XV, 26 decembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

321. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 1761-III, 31 martie 2004).

322. Lege pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 72-XV, 11 martie 2004).

323. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea valabilității Acordului cu privire la crearea Uniunii Eurasiatice Interstatale Cărbune și metal din 24 septembrie 1993 (nr. 1757-III, 29 martie 2004).

324. Lege pentru ratificarea Protocolului privind încetarea valabilității Acordului cu privire la crearea Uniunii Eurasiatice Interstatale Cărbune și metal din 24 septembrie 1993 (nr. 79-XV, 18 martie 2004).

325. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) întreprinderilor din sistemul de termoficare (nr. 1764-III, 31 martie 2004).

326. Lege privind anularea penalităților și sancțiunilor financiarenbsp; (amenzilor) întreprinderilor din sistemul de termoficare (nr. 80-XV, 18 martie 2004).

327. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 84-XV, 25 martie 2004).

328. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 85-XV, 25 martie 2004).

329. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind înghețarea și eșalonareanbsp; datoriilor calculate și neachitate la bugetul asigurărilor sociale de stat din fondul de salariu calculat al instituțiilor medico-sanitare, finanțate de la bugetele de toate nivelurile, conform situației de la 1 octombrie 2003 (nr. 89-XV, 25 martie 2004).

330. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1753-III, 27 martie 2004).

331. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vladimir IANIEV (nr. 1755-III, 29 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

332. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Victor ANDON (nr. 1758-III, 31 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

333. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 1759-III, 31 martie 2004).

334. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Valeriu MUNTEANU, director general al Departamentului Migrațiune (nr. 1760-III, 31 martie 2004).

335. Decret privind înființarea Universității Pedagogice de Stat din Taraclia
(nr. 1762-III, 31 martie 2003).

336. Decret privind conferirea gradului de calificare (nr. 1763-III, 31 martie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

14. Hotărîre privind controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 1385 din 20 noiembrie 2003 Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 (nr. 8, 23 martie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

448. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 308, 26 martie 2004).

449. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1104 din 17 octombrie 2001 (nr. 313, 29 martie 2004).

450. Hotărîre despre aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2004 privind protecția socială a absolvenților școlilor-internat, a copiilor orfani, copiilor rămași fără îngrijirea părintească și a celor aflați sub tutelă (nr. 314, 29 martie 2004).

451. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la protecția socială suplimentară a familiilor cu mulți copii (nr. 315, 29 martie 2004).

452. Hotărîre cu privire la transmiterea școlilor sportive la balanța Departamentului Tineret și Sport (nr. 316, 30 martie 2004).

453. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 317, 30 martie 2004).

454. Hotărîre despre aprobarea Completărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Strategia Investițională a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 27 februarie 2002 (nr. 318, 30 martie 2004). ........

455. Hotărîre despre realizarea Programului național de profilaxie și combatere a infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pe anii 2001-2005 (nr. 319, 30 martie 2004).

456. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 320, 30 martie 2004).

457. Hotărîre cu privire la desfășurarea în Republica Moldova a celei de a patra Săptămîni a securității circulației rutiere (nr. 325, 31 martie 2004).

458. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind convertirea în acțiuni a datoriilor Societății pe Acțiuni Uzina de tractoare Tracom (nr. 326, 1 aprilie 2004).

459. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 327, 1 aprilie 2004).

460. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 329, 2 aprilie 2004).

461. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din Fondul pentru susținerea sectorului agrar (nr. 330, 2 aprilie 2004). .....

462. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea articolului 104 din Titlul III al Codului fiscal (nr. 331, 2 aprilie 2004).

463. Hotărîre pentru aprobarea Regulilor de expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte și a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune (nr. 332, 2 aprilie 2004).

464. Hotărîre despre retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 333, 2 aprilie 2004).

465. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii San Marino privind călătoriile fără vize ale cetățenilor în scopuri turistice și de tranzit (nr. 334, 2 aprilie 2004).

466. Hotărîre privind completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 335, 2 aprilie 2004).

467. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completareanbsp; Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 336, 2 aprilie 2004).

468. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al C.S.I. cu privire la amendamentele la Statutul Comunității Statelor Independente (nr. 338, 2 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

469. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind realizareanbsp; Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente în vederea acordării participanților la Marele Război pentru Apărareanbsp; Patriei a dreptului la transport feroviar gratuit o dată în an din 30 mai 2003 (nr. 341, 2 aprilie 2004).

470. Hotărîrenbsp; cu privire la transmiterea patrimoniului de stat (nr. 342, 2 aprilie 2004).

471. Hotărîre cu privire la Comisia interguvernamentală moldo-azeră pentru colaborarea comercială, economică, științifică și tehnică (nr. 344, 2 aprilie 2004).

472. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul studierii, explorării și valorificării resurselor minerale (nr. 345, 2 aprilie 2004).

473. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Filip BEȘLEAGA, directorul general al Departamentului Situații Excepționale (nr. 346, 2 aprilie 2004).

474. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Dmitrii TODOROGLO, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare (nr. 347, 2 aprilie 2004).

475. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile DOLGHIERU, ministrul justiției (nr. 348, 2 aprilie 2004).

476. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Valerian REVENCO, ministrul muncii și protecției sociale (nr. 349, 2 aprilie 2004).

477. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri (nr. 350, 2 aprilie 2004).

478. Hotărîre despre rezultatele activității economiei naționale, executarea bugetului în anul 2003 și sarcinile autorităților administrației publice pentru anul 2004 (nr. 351, 2 aprilie 2004).

479. Hotărîre cu privire la transmiterea la balanța Agenției Naționale Locuință a blocurilor de locuit nefinalizate și a clădirilor cu altă destinație, construite din contul bugetului de stat (nr. 352, 5 aprilie 2004). ......................

480. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 355, 5 aprilie 2004).

481. Hotărîre cu privire la funcțiile de bază, structura și efectivul-limită ale Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale (nr. 356, 6 aprilie 2004).

482. Hotărîre despre unele măsuri privind degajarea căilor de comunicație și a centrelor comerciale din municipiul Chișinău (nr. 357, 7 aprilie 2004).

483. Dispoziție (nr. 37-d, 30 martie 2004).

484. Dispoziție (nr. 39-d, 31 martie 2004).

485.nbsp; Dispoziție (nr. 40-d, 31 martie 2004).

486.nbsp; Dispoziție (nr. 41-d, 1 aprilie 2004).

487.nbsp; Dispoziție (nr. 42-d, 1 aprilie 2004).

488.nbsp; Dispoziție (nr. 43-d, 1 aprilie 2004).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

139. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare (nr. 18, 5 februarie 2004).

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

140. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului teoretic Mihai Eminescu, Bălți (nr. 3.4, 4 martie 2004).

141. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale Socrate (nr. 3.5, 4 martie 2004).

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

142. Ordin referitor la aprobarea normelor de completare a declarației vamale.

nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

143. Hotărîre privind implementarea accesului la serviciul Internet (Dial-Up) prin utilizarea numerelor din blocul 821XXXXX (nr. 09/1, 31 martie 2004).

144. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrilor Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică nr. 12/1 din 26.12.2002 și nr. 32 din 24.12.2003 (nr. 09/2, 31 martie 2004).

145. Hotărîre privind stabilirea termenului de asigurare a accesului reciproc la resursele de numerotare de către operatorii de telecomunicații în rețelele gestionate (nr. 10, 5 aprilie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

146. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Depozitarului Național de Valori Mobiliare al Moldovei (nr. 13/4, 18 martie 2004).

147. Ordonanță cu privire la anularea Ordonanțelor nr. 1/1-O din 04.01.2004 și nr. 8/1-O din 02.03.2004 (nr. 13/5-O, 18 martie 2004).

148. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacția din 24.03.2004 cu acțiunile emise de SA Nord-Zahăr (nr. 15/1-O, 26 martie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

149. Hotărîre privind modificarea Instrucțiunii Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la plasarea, circulația și răscumpărarea hîrtiilor de valoare de stat în formă de înscrieri în conturi (nr. 71, 1 aprilie 2004).

PARTEA IV

Publicații ale agențilornbsp; economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte