Nr. 90-99 08.04.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

165. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2000-VII, 29 martie 2016)

166. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 9, 26 februarie 2016)

167. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Calea Ferată din Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul Special BERD (nr. 1979-VII, 18 martie 2016)

168. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Calea Ferată din Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul Special BERD (nr. 17, 3 martie 2016)

169. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la standardizarea națională (nr. 2008-VII, 31 martie 2016)

170. Lege cu privire la standardizarea naţională (nr. 20, 4 martie 2016)

171. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 28 din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (nr. 2009-VII, 31 martie 2016)

172. Lege pentru modificarea articolului 28 din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (nr. 37, 17 martie 2016)

173. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 (nr. 2005-VII, 31 martie 2016)

174. Lege pentru completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 (nr. 38, 17 martie 2016)

175. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea Poliției de Frontieră de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 2004-VII, 31 martie 2016)

176. Lege privind scutirea Poliției de Frontieră de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 39, 17 martie 2016)

177. Hotărîre privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 40, 17 martie 2016)

178. Hotărîre cu privire la Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2014 (nr. 45, 31 martie 2016)

179. Hotărîre cu privire la Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în perioada 2011–2013 (nr. 46, 31 martie 2016)

180. Hotărîre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova (nr. 47, 31 martie 2016)

181. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 55, 1 aprilie 2016)

182. Decret privind rechemarea domnului Andrei POPOV din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria și în Republica Slovacă (nr. 2001-VII, 29 martie 2016)

183. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Dumitru SOFRONI (nr. 2002-VII, 29 martie 2016)

184. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” doamnei Ludmila SCALNÎI (nr. 2003-VII, 29 martie 2016)

185. Decret privind conferirea Ordinului „Сredinţă Patriei” clasa I domnului Ion ȚURCAN (nr. 2006-VII, 31 martie 2016)

186. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Pavel URSU (nr. 2007-VII, 31martie 2016)

187. Decret privind eliberarea domnului Veaceslav CEBAN din funcţia de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 2010-VII, 1 aprilie 2016)

188. Decret privind numirea domnului Ion ȚURCAN, viceministru al afacerilor interne, în funcţia de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 2011-VII, 1 aprilie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

27. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 6a/2016 privind controlul constituționalității articolului 8 alin. (1) lit. d) al Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (condițiile necesare înregistrării partidelor politice) (nr. 10, 23 martie 2016)

28. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 329 alin.(1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (contestarea măsurii preventive) (nr. 16, 23 martie 2016)

29. Aviz asupra iniţiativei de revizuire a articolelor 78, 85 alineatul (4) şi 89 din Constituţia Republicii Moldova (Sesizarea nr. 8c/2016) (nr. 1, 29 februarie 2016)

30. Aviz asupra iniţiativei de revizuire a articolului 70 alineatul (3) din Constituţia Republicii Moldova (imunitatea deputatului) (Sesizarea nr. 14c/2016) (nr. 2, 16 martie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

11. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la constatarea faptelor contravenționale în domeniul auditului public extern (nr. 7, 21 martie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

418. Hotărîre сu privire la retragerea din Parlament a unor avize şi abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 367, 31 martie 2016)

419. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 368, 31 martie 2016)

420. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 369, 31 martie 2016)

421. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea art. 22 al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 370, 31 martie 2016)

422. Hotărîre pivind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 371, 31 martie 2016)

423. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 372, 31 martie 2016)

424. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale (nr. 373, 1 aprilie 2016)

425. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 374, 1 aprilie 2016)

426. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 375, 1 aprilie 2016)

427. Hotărîre cu privire la retragerea de la Curtea Constituțională a proiectului de lege pentru completarea Constituției Republicii Moldova şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 376, 1 aprilie 2016)

428. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea unor acte legislative (nr. 377, 1 aprilie 2016)

429. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia vamală relativă la containere, întocmită la Geneva la 2 decembrie 1972 (nr. 378, 1 aprilie 2016)

430. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la protecţia sănătăţii publice împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant şi consecinţele consumului de tutun (nr. 379, 1 aprilie 2016)

431. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (nr. 380, 1 aprilie 2016)

432. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr. 381, 1 aprilie 2016)

433. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare dintre Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Biroul pentru Prevenirea şi Combaterea Corupţiei al Republicii Letonia privind schimbul de informaţii şi experienţă în domeniul prevenirii corupţiei, precum şi în alte domenii referitoare la lupta împotriva corupţiei, semnat la Varşovia la 8 decembrie 2015 (nr. 382, 1 aprilie 2016)

434. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de implementare între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia NATO pentru Suport şi Achiziţii (NSPO) privind dezvoltarea capabilităţilor de atenuare a riscurilor biologice în Republica Moldova (nr. 383, 1 aprilie 2016)

435. Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012 (nr. 384, 1 aprilie 2016)

436. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România pentru anii de învăţămînt 2016-2019 (nr. 385, 1 aprilie 2016)

437. Hotărîre cu privire la trecerea terenurilor irigate în categoria celor neirigate şi modificarea destinaţiei acestora (nr. 386, 1 aprilie 2016)

438. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 387, 1 aprilie 2016)

439. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 388, 1 aprilie 2016)

440. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 515 din 22 iunie 2010 (nr. 389, 1 aprilie 2016)

441. Hotărîre pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a florilor proaspete tăiate şi a frunzişului ornamental proaspăt (nr. 390, 1 aprilie 2016)

442. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea art. 22 al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 391, 1 aprilie 2016)

443. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 392, 1 aprilie 2016)

444. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere (nr. 393, 4 aprilie 2016)

445. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 394, 4 aprilie 2016)

446. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 395, 4 aprilie 2016)

447. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului legii pentru modificarea și completarea articolului 22 din Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 396, 5 aprilie 2016)

448. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 397, 5 aprilie 2016)

449. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea art. 22 al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 398, 5 aprilie 2016)

450. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 399, 5 aprilie 2016)

451. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 400, 5 aprilie 2016)

452. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 401, 5 aprilie 2016)

453. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun (nr. 402, 5 aprilie 2016)

454. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iuri CICIBABA (nr. 405, 6 aprilie 2016)

455. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Elena COVALIUC (nr. 406, 6 aprilie 2016)

456. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion LAPICUS (nr. 407, 6 aprilie 2016)

457. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail SILISTRARU (nr. 408, 6 aprilie 2016)

458. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail COȘMAN (nr. 409, 6 aprilie 2016)

459. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Daniela NEDELCIUC (nr. 410, 6 aprilie 2016)

460. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihail CHEIBAȘ (nr. 411, 6 aprilie 2016)

461. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Eujeniu CUȘNIR (nr. 412, 6 aprilie 2016)

462. Dispoziţie (nr. 47-d, 31 martie 2016)

463. Dispoziţie (nr. 48-d, 1 aprilie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

489. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare (nr. 40, 17 martie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

490. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP F.02.01:2016 „Construcții din beton și beton armat. Proiectarea sistemelor de planșee din elemente prefabricate și beton monolit” (nr. 49, 29 martie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

491. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.459 din 15 aprilie 2013 „Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora” (nr. 186, 28 martie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

492. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MS şi al CNAM nr. 198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi a dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 211/137-A, 29 martie 2016)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

493. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 27, 30 martie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

494. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 110/2016, 1 aprilie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

495. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxelor și plăților de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (nr. 8/14, 26 februarie 2016)

496. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 14/2, 31 martie 2016)

497. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări "ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 14/6, 31 martie 2016)

498. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „PLOPI” (nr. 14/3-O, 31 martie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

499. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități (nr. 4463, 26 ianuarie 2016)

500. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Lopota, Georgia (nr. 4464, 26 ianuarie 2016)

501. Hotărîre cu privire la sesizarea președintelui organizației teritoriale a Partidului Liberal din comuna Stăuceni, municipiul Chișinău (nr. 4465, 26 ianuarie 2016)

502. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 4466, 26 ianuarie 2016)

503. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracușenii Vechi, raionul Briceni (nr. 4467, 26 ianuarie 2016)

504. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cahul, raionul Cahul (nr. 4468, 26 ianuarie 2016)

505. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc, raionul Cahul (nr. 4469, 26 ianuarie 2016)

506. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Crihana Veche, raionul Cahul (nr. 4470, 26 ianuarie 2016)

507. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul (nr. 4471, 26 ianuarie 2016)

508. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul (nr. 4472, 26 ianuarie 2016)

509. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Antonești, raionul Cantemir (nr. 4473, 26 ianuarie 2016)

510. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 4474, 26 ianuarie 2016)

511. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 4475, 26 ianuarie 2016)

512. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăiești, raionul Căușeni (nr. 4476, 26 ianuarie 2016)

513. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni (nr. 4477, 26 ianuarie 2016)

514. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaisc, raionul Căușeni (nr. 4478, 26 ianuarie 2016)

515. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tănătarii Noi, raionul Căușeni (nr. 4479, 26 ianuarie 2016)

516. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni (nr. 4480, 26 ianuarie 2016)

517. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni (nr. 4481, 26 ianuarie 2016)

518. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni (nr. 4482, 26 ianuarie 2016)

519. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țarigrad, raionul Drochia (nr. 4483, 26 ianuarie 2016)

520. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 4484, 26 ianuarie 2016)

521. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pojăreni, raionul Ialoveni (nr. 4485, 26 ianuarie 2016)

522. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calarașovca, raionul Ocnița (nr. 4486, 26 ianuarie 2016)

523. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cinișeuți, raionul Rezina (nr. 4487, 26 ianuarie 2016)

524. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Borosenii Noi, raionul Rîșcani (nr. 4488, 26 ianuarie 2016)

525. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Drăgănești, raionul Sîngerei (nr. 4489, 26 ianuarie 2016)

526. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei (nr. 4490, 26 ianuarie 2016)

527. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Băxani, raionul Soroca (nr. 4491, 26 ianuarie 2016)

528. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Poiana, raionul Șoldănești (nr. 4492, 26 ianuarie 2016)

529. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia (nr. 4493, 26 ianuarie 2016)

530. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 4494, 26 ianuarie 2016)

531. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Unțești, raionul Ungheni (nr. 4495, 26 ianuarie 2016)

532. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2016 în conformitate cu activităţile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 (nr. 4496, 9 februarie 2016)

533. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului strategic al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală pentru anii 2016-2019 (nr. 4497, 9 februarie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

534. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 3”, „Canal 2”, „N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Euro TV”, „Realitatea TV”, „RTR Moldova” şi „Ren Moldova” la capitolul respectării prevederilor legale de plasare a publicităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare (nr. 5/31, 3 martie 2016)

535. Decizie cu privire la desemnarea unui membru CCA pentru participare la masa rotundă privind securitatea spaţiului informaţional şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 8/42, 23 martie 2016)

536. Decizie cu privire la examinarea proiectului Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2015-2016 (nr. 8/43, 23 martie 2016)

537. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare pentru desfăşurarea campaniei de informare a populaţiei cu privire la trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală terestră (nr. 10/55, 1 aprilie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

538. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de președinte la Judecătoria Hîncești și Judecătoria Ungheni (nr. 184/8, 22 martie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

539. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 73, 31 martie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte