Nr. 171-174 17.09.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

776. Decret pentru promulgarea Legii privind regimul metalelor prețioase și pietrelornbsp; prețioase (nr. 1991-III, 7 septembrie 2004).

777. Lege privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (nr. 282-XV, 22 iulie 2004).

778. Decret privind constituirea Comisiei pentru problemele ocrotirii monumentelor de istorie și cultură (nr. 1990-III, 7 septembrie 2004).

779. Decret privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Ion SURUCEANU (nr. 1992-III, 9 septembrie 2004).

780. Decret privind eliberarea domnului Alexandr PETKOV din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele de politică externă (nr. 1993-III,9 septembrie 2004).

781. Decret privind demisia domnului Eugeniu CLIM, membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 1994-III, 9 septembrie 2004).

782. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1995-III,9 septembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

783. Decret privind numirea domnului Afanasi CURDOV în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Comrat (nr. 1996-III, 9 septembrie 2004).

784. Decret privind numirea domnului Iurie BEJENARU în funcția de președinte al Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 1997-III, 9 septembrie 2004).

785. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1998-III, 9 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

786. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1999-III, 9 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

787. Decret privind numirea domnului Alexandru ROTARI în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 2000-III, 9 septembrie 2004).

788. Decret privind numirea domnului Valeriu NICHITOV în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Soroca (nr. 2001-III, 9 septembrie 2004).

789. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Andrei NEGU|A, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 2002-III, 14 septembrie 2004)

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1171. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova privind acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate (nr. 966, 26 august 2004).

1172. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional geografic cu destinație specială al Serviciului de Informații și Securitate (nr. 972,1 septembrie 2004).

1173. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de Implementare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală (nr. 991, 7 septembrie 2004).

1174. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental privind călătoriile reciproce ale cetățenilor (nr. 992, 7 septembrie 2004).

1175nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 993, 7 septembrie 2004).

1176. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 994, 7 septembrie 2004).

1177. Hotărîre cu privire la transmiterea unei sonde arteziene (nr. 995, 7 septembrie 2004).

1178. Hotărîre cu privire la Comisia mixtă interguvernamentală pentru implementarea acordurilor de comerț liber din cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (nr. 997, 8 septembrie 2004).

1179. Hotărîre cu privire la lichidarea consecințelor inundațiilor din 27-28 august 2004 și acordarea ajutorului financiar familiilor sinistrate din localitățile raioanelor Leova și Cantemir (nr. 999, 9 septembrie 2004). ....

1180. Hotărîre privind transmiterea unor bunuri materiale (nr. 1001, 10 septembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;

1181. Hotărîre privind acordarea unui ajutor umanitar (nr. 1002, 10 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1182. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui STRATAN Nicolae (nr. 1004, 10 septembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1183. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală (nr. 1006, 13 septembrie 2004).

1184. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a reprezentantului plenipotențiar al Republicii Moldova în Adunarea generală a acționarilor Teleradiocompaniei Interstatale "Mir" S.A. (nr. 1013, 13 septembrie 2004).

1185. Hotărîre cu privire la numirea reprezentantului plenipotențiar al Republicii Moldova în Adunarea generală a acționarilor Teleradiocompaniei Interstatale "Mir" S.A. (nr. 1014, 13 septembrie 2004).

1186. Hotărîre cu privire la crearea Оntreprinderii de Stat "Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală" (nr. 1016, 13 septembrie 2004).

1187. Dispoziție (nr. 133-d, 10 septembrie 2004).

1188. Dispoziție (nr. 135-d, 13 septembrie 2004).

1189. Dispoziție (nr. 137-d, 13 septembrie 2004).

1190. Dispoziție (nr. 138-d, 14 septembrie 2004).

1191. Dispoziție (nr. 140-d, 14 septembrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

331. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic "Mihai Sadoveanu", or. Hîncești (nr. 7.4, 15 iulie 2004).

332. Hotărîre cu privire la acreditarea Liceului Teoretic Național "Columna", mun. Chișinău (nr. 7.5, 15 iulie 2004).

Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

333. Ordin cu privire la aprobarea Procedurii privind accesul la măsurile pentru prevenirea șomajului (nr. 47, 25 august 2004).

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

334. Hotărîre cu privire la aprobarea listei nominale a rutelor regulate de călători efectuate cu transportul auto (nr. 04/1, 12 august 2004).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

335. Hotărîre privind Metodologiile de determinare, aplicare și aprobare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică (nr. 147, 25 august 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

336. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de evaluare a unor mijloace fixe ale FINN "Cais-F" SA în proces de lichidare (nr. 30/6, 6 septembrie 2004).

337. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/9-1, 6 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

338. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 224, 9 septembrie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte