Nr. 178-180 01.10.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

795. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Bulgaria (nr. 2017-III, 29 septembrie 2004).

796. Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Bulgaria (nr. 308-XV, 23 septembrie 2004).

797. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Vasili COZLOVSCHI (nr. 2008-III, 21 septembrie 2004).

798. Decret privind desemnarea domnului Petru RAILEAN în calitate de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 2009-III, 23 septembrie 2004).

799. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2010-III, 24 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

800. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Vitalie PAVLOV, director general al Оntreprinderii de Stat Poșta Moldovei (nr. 2011-III, 24 septembrie 2004).

801. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Ivan OSTAFICIUC (nr. 2012-III, 27 septembrie 2004).

802. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vladimir ARNAUTOV (nr. 2013-III, 27 septembrie 2004).

803. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice (nr. 2014-III, 27 septembrie 2004).

804. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Leonid VOLNEANSCHI (nr. 2015-III, 27 septembrie 2004).

805. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Emil DRUC, ministru-consilier al Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 2016-III, 28 septembrie 2004).

806. Decret privind rechemarea domnului Mihai POPOV din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova și de Reprezentant al Republicii Moldova pe lîngă unele organizații internaționale (nr. 2018-III, 29 septembrie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

29. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor financiare transferate de la Casa Națională de Asigurări Sociale pentru prestarea serviciilor de distribuire a pensiilor, indemnizațiilor și alocațiilor sociale de stat în anii 2001-2003 și 5 luni ale a. 2004 de către О.S. Poșta Moldovei și instituțiile subordonate (nr. 52, 26 iulie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1221. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 16 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 1000, 10 septembrie 2004).

1222. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităților științifice (nr. 1025, 14 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1223. Hotărîre cu privire la deschiderea Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 1035, 21 septembrie 2004).

1224. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 1037, 21 septembrie 2004).

1225. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1038, 21 septembrie 2004).

1226. Hotărîre cu privire la transmiterea unui spațiu (nr. 1039, 21 septembrie 2004).

1227. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Listei obiectelor a căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 1040, 21 septembrie 2004).

1228. Hotărîre cu privire la instituirea Comitetului de supraveghere pentru monitorizarea desfășurării recensămîntului populației în anul 2004 în Moldova (nr. 1041, 21 septembrie 2004).

1229. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1042, 21 septembrie 2004).

1230. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de Restructurare încheiat între Export Credit Bank (Turcia) și Guvernul Republicii Moldova (nr. 1043, 22 septembrie 2004).nbsp;

1231. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind transporturile aeriene între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe (nr. 1044, 22 septembrie 2004).

1232. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 1045, 22 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1233. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1048, 24 septembrie 2004).

1234. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Mihai POPOV din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, precum și din funcțiile deținute prin cumul (nr. 1049, 24 septembrie 2004).

1235. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 634 din 8 iunie 2004 (nr. 1050, 27 septembrie 2004).

1236. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1051, 27 septembrie 2004).

1237. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1052, 27 septembrie 2004).

1238. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1053, 27 septembrie 2004).

1239. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 493 din 10 mai 2004 (nr. 1055, 27 septembrie 2004).

1240. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 226 din 9 martie 2004 (nr. 1056, 27 septembrie 2004).

1241. Hotărîre cu privire la Comisia guvernamentală pentru examinarea unor probleme social-economice ce țin de exploatarea carierei de ghips Criva-Knauf (nr. 1057, 27 septembrie 2004).

1242. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1058, 27 septembrie 2004).

1243. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1059, 27 septembrie 2004).

1244. Hotărîre privind transmiterea unor imobile (nr. 1060, 27 septembrie 2004).

1245. Hotărîre cu privire la transmiterea bunurilor imobiliare (nr. 1061, 27 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1246. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 17 noiembrie 2003 (nr. 1062, 28 septembrie 2004).

1247. Dispoziție (nr. 144-d, 21 septembrie 2004).

1248. Dispoziție (nr. 145-d, 21 septembrie 2004).

1249. Dispoziție (nr. 146-d, 21 septembrie 2004).

1250. Dispoziție (nr. 147-d, 24 septembrie 2004).

1251. Dispoziție (nr. 148-d, 24 septembrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale

Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

345. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului privind eliberarea licențelor în domeniul telecomunicațiilor și informaticii (nr. 27, 24 septembrie 2004).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului

din Republica Moldova

346. Decizie cu privire la modul declarării nevalabilității licenței de emisie în temeiul art. 18 din Legea audiovizualului (nr. 55, 14 septembrie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

347. Hotărîre cu privire la efectuarea tranzacțiilor de schimb pe piața extrabursieră a valorilor mobiliare (nr. 30/3, 6 septembrie 2004).

348. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificărilor în Regulamentul privind stabilirea cuantumurilor remunerației Managerului, Depozitarului, Registratorului și Auditorului Fondului de Investiții Nemutual Telecom-Invest S.A. (nr. 30/5, 6 septembrie 2004).

349. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/5 din 06.02.2003 (nr. 30/7, 6 septembrie 2004).

350. Hotărîre privind aprobarea proiectului cu privire la modificarea și completarea bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2004 (nr. 30/8, 6 septembrie 2004).

351. Hotărîre cu privire la anularea emisiunii suplimentare (II) de acțiuni ale SA Gospodărașul (nr. 30/9-2, 6 septembrie 2004).

352. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Fabrica de Beton și Mortar (nr. 30/11, 6 septembrie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

353. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei
( nr. 238, 23 septembrie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte