Nr. 181-1 02.10.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

807. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 22 martie 2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 301-XV, 23 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

808. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 178-XV din 18 mai 2001 pentru constituirea Comisiei parlamentare pentru problemele privind Transnistria (nr. 302-XV, 23 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

809. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 203 din titlul V al Codului fiscal (nr. 305-XV, 23 septembrie 2004).

810. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nucului nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (nr. 306-XV, 23 septembrie 2004).

811. Hotărîre privind eliberarea din funcție a Președintelui Curții de Conturi (nr. 309-XV, 30 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

812. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale (nr. 310-XV, 30 septembrie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

30. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței cheltuielilor pentru întreținerea Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor și asupra formării și utilizării fondului rutier în a. 2003 (nr. 53, 23 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

1252. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (nr. 1063, 28 septembrie 2004). ....

1253. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind reglementarea comercializării cu amănuntul a producției vinicole în cadrul sărbătorii Ziua Națională a Vinului (nr. 1064, 28 septembrie 2004). ...............................

1254. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1065, 28 septembrie 2004).nbsp;

1255. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin BENIUC, ministrul educației (nr. 1070, 29 septembrie 2004).

1256. Hotărîre cu privire la exercitarea controlului asupra legalității atribuirii terenurilor pentru construcții în municipiul Chișinău (nr. 1071, 29 septembrie 2004).

1257. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul IV al anului 2004 (nr. 1072, 29 septembrie 2004).

1258. Hotărîre cu privire la plata indemnizațiilor lunare viagere membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei (nr. 1073, 29 septembrie 2004).

1259. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 185 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 1074, 30 septembrie 2004).

1260. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 24 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1075, 30 septembrie 2004).

1261. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 (nr. 1078, 30 septembrie 2004).

1262. Hotărîre despre aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2005 (nr. 1079, 30 septembrie 2004).

1263. Hotărîre cu privire la Centrul Creație Legislativă și la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1080, 30 septembrie 2004).

1264. Dispoziție (nr. 149-d, 28 septembrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile a Republicii Moldova

354. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-ATE - Оnregistrarea emițătoarelor radio, perfectarea și acordarea Autorizației de exploatare a acestora (nr. 48/GEN, 9 august 2004). ................

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

355. Ordonanță cu privire la deblocarea contului personal al posesorului pachetului de control SRL Plastan în registrul acționarilor emitentului SA Tipar-Color (nr. 30/2-O, 6 septembrie 2004).

356. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței nr. 21/3-O din 31.07.2003 (nr. 30/4-O, 6 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

357. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale societăților pe acțiuni (nr. 30/10-O, 6 septembrie 2004).