Nr. 182-185 08.10.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

813. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 2026-III, 4 octombrie 2004).

814. Lege pentru modificarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 303-XV, 23 septembrie 2004).

815. Decret privind promulgarea Legii pentru interpretarea articolelor 3 și 4 din Legea nr. 205-XV din 29 mai 2003 cu privire la punerea în aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 2024-III, 4 octombrie 2004).

816. Lege pentru interpretarea articolelor 3 și 4 din Legea nr. 205-XV din 29 mai 2003 cu privire la punerea în aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 304-XV, 23 septembrie 2004).

817. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 311-XV, 30 septembrie 2004).

818. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 312-XV, 30 septembrie 2004).

819. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 313-XV, 30 septembrie 2004).

820. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la Serviciul de stat de curieri speciali (nr. 314-XV, 30 septembrie 2004).

821. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vladimir DIAUR (nr. 2019-III, 29 septembrie 2004).

822. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2020-III, 29 septembrie 2004).

823. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 2021-III, 29 septembrie 2004).

824. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2022-III, 29 septembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

825. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2023-III, 29 septembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

826. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 2025-III, 4 octombrie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

24. Hotărîre pentru controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 1209 din 9 octombrie 2003 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea Republicii Moldova în organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (nr. 22, 28 septembrie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1265. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Cancelaria de Stat și la unele instituții și întreprinderi subordonate (nr. 1054, 27 septembrie 2004).

1266. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției cooperării transfrontaliere a Republicii Moldova pentru anii 2004-2006 (nr. 1069, 29 septembrie 2004).

1267. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățămînt superior universitar și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse nominale (de merit) pentru semestrul I al anului de studii 2004-2005 (nr. 1076, 30 septembrie 2004).

1268. Hotărîre despre aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2005 (nr. 1077, 30 septembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1269. Hotărîre cu privire la aprobarea graficului controalelor fiscale ale agenților economici în semestrul II al anului 2004 (nr. 1081, 30 septembrie 2004).

1270. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2005 (nr. 1083, 1 octombrie 2004).

1271. Hotărîre cu privire la majorarea salariilor cadrelor didactice și persoanelor cu funcții de conducere din instituțiile preșcolare, învățămîntul primar, secundar general, profesional, mediu de specialitate și școlile sportive (nr. 1087, 4 octombrie 2004).

1272. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1089, 5 octombrie 2004).

1273. Hotărîre cu privire la reconstrucția Casei-muzeu Constantin Stamati din satul Ocnița (nr. 1095, 6 octombrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

358. Ordin privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de atestare pentru conferirea calității de auditor pe lîngă Ministerul Finanțelor (nr. 57, 1 octombrie 2004).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

359. Hotărîre cu privire la modificarea Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere aprobată prin hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 63 din 30 mai 2002 (nr. 150, 30 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

360. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/1, 28 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

361. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Оntreprinderea de Producție și Comerț Mercuriu K (nr. 31/2-1, 28 septembrie 2004).

362. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Fabrica de vinuri din Colibaș Mărgăritar (nr. 31/2-2, 28 septembrie 2004).

363. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Electrotehnica (nr. 31/2-3, 28 septembrie 2004).

364. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Agenției de Informații Inform-Consult-Estim SRL pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - consulting investițional (nr. 31/4, 28 septembrie 2004).

365. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificărilor și completărilor la Regulamentul consiliului fondului, Regulamentul comisiei de cenzori a fondului, Regulamentul privind stabilirea cuantumurilor remunerației managerului, depozitarului, registratorului și auditorului fondului ale FINN Asito-Invest-Prim S.A. (nr. 31/6, 28 septembrie 2004).

366. Hotărîre cu privire la includerea în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor FINN Viitorul Tău SA a chestiunii privind lichidarea fondului din proprie inițiativă (nr. 31/7, 28 septembrie 2004). .

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

367. Hotărîre privind completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață deschisă ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 242, 29 septembrie 2004).

368. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Normelor privind operațiunile de casă în băncile Republicii Moldova (nr. 248, 29 septembrie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte