Nr. 186-188 15.10.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

827. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea anexei nr. 3 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (nr. 2028-III, 6 octombrie 2004).

828. Lege privind completarea anexei nr. 3 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (nr. 307-XV, 23 septembrie 2004).

829. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unei unități de transport (nr. 2034-III, 11 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

830. Lege privind importul unei unități de transport (nr. 317-XV, 30 septembrie 2004).

831. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției poștale universale și a Protocolului ei final (nr. 2032-III, 7 octombrie 2004).

832. Lege pentru ratificarea Convenției poștale universale și a Protocolului ei final (nr. 318-XV, 30 septembrie 2004).

833. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile de plată poștale (nr. 2033-III, 7 octombrie 2004).

834. Lege pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile de plată poștale (nr. 321-XV, 30 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

835. Decret pentru promulgarea Legii privind reglementarea comercializării cu amănuntul a producției vinicole în cadrul sărbătorii Ziua Națională a Vinului (nr. 2031-III, 7 octombrie 2004).

836. Lege privind reglementarea comercializării cu amănuntul a producției vinicole în cadrul sărbătorii Ziua Națională a Vinului (nr. 323-XV, 7 octombrie 2004).

837. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 2037-III, 11 octombrie 2004).

838. Lege pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 324-XV, 7 octombrie 2004).

839. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 322-XV, 30 septembrie 2004).

840. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 325-XV, 7 octombrie 2004).

841. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la formarea bunurilor imobile (nr. 327-XV, 7 octombrie 2004).

842. Hotărîre asupra proiectului Legii privatizării întreprinderilor din localitățile din stînga Nistrului și din municipiul Bender (nr. 328-XV, 7 octombrie 2004).

843. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Ivan ZABUNOV (nr. 2027-III, 6 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

844. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei (nr. 2029-III, 6 octombrie 2004).

845. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Regia Transport Electric Chișinău (nr. 2030-III, 7 octombrie 2004).

846. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Mihail RAILEAN (nr. 2038-III, 12 octombrie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

31. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței administrării cheltuielilor la Ministerul Educației în anul 2003 (nr. 54, 27 iulie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1274. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1082, 30 septembrie 2004).

1275. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a venitului global al unei persoane (familiei) (nr. 1084, 4 octombrie 2004).

1276. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1085, 4 octombrie 2004).

1277. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 1086, 4 octombrie 2004).

1278. Hotărîre cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului (nr. 1088, 5 octombrie 2004).

1279. Hotărîre cu privire la instituirea Comitetului tehnic permanent pentru monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a proiectelor finanțate de Banca Mondială în Republica Moldova (nr. 1090, 5 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1280. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VОLCU, director general al Departamentului Vamal (nr. 1091, 5 octombrie 2004).

1281. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 335 din 24 mai 1994 (nr. 1092, 6 octombrie 2004).

1282. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 782-37 din 8 iulie 2004 (nr. 1093, 6 octombrie 2004).

1283. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 1094, 6 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1284. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii privatizării întreprinderilor din localitățile din stînga Nistrului și din municipiul Bender (nr. 1096, 6 octombrie 2004).

1285. Hotărîre cu privire la ameliorarea situației social-economice în localitățile situate în zona de securitate (nr. 1098, 7 octombrie 2004).

1286. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Telenești și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1099, 7 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1287. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul viti-vinicol pe anul 2004 (nr. 1100, 8 octombrie 2004).

1288. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Moldovei pentru participarea la lucrările Summit-ului ordinar al Comunității Statelor Independente, 14-16 septembrie 2004, or. Astana, Republica Kazahstan (nr. 1101, 8 octombrie 2004).

1289. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii turismului (nr. 1102, 8 octombrie 2004).

1290. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin MEJINSCHI, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 1103, 8 octombrie 2004).

1291. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1104, 8 octombrie 2004).

1292. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1105, 8 octombrie 2004).

1293. Hotărîre privind aprobarea Programului național de mediatizare a obiectivelor Anului Internațional al Microcreditului-2005 (nr. 1106, 8 octombrie 2004).

1294. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1107, 8 octombrie 2004).

1295. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1108, 11 octombrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1296. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 1109, 11 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1297. Hotărîre cu privire la atribuirea, modificarea destinației și schimbul unor terenuri (nr. 1110, 11 octombrie 2004).

1298. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene în domeniile securității sociale și pieței muncii (nr. 1111, 11 octombrie 2004).nbsp;

1299. Hotărîre cu privire la desemnarea în calitate de membru al Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Companiei Teleradio-Moldova a dlui MARIAȘ Ilie (nr. 1115, 13 octombrie 2004).

1300. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CEBOTARI Alexandrunbsp; (nr. 1116, 13 octombrie 2004).

1301. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei DOGOTARU Svetlana (nr. 1117, 13 octombrie 2004)

1302. Dispoziție (nr. 150-d, 8 octombrie 2004).

1303. Dispoziție (nr. 151-d, 8 octombrie 2004).

1304. Dispoziție (nr. 152-d, 12 octombrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova

369. Instrucțiune privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic în rezultatul poluării de către sursele staționare (nr. 381, 16 august 2004).

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

370. Indicii prețurilor de consum al populației

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informaticănbsp;

371. Hotărîre privind desemnarea S.A. Moldtelecom ca operator cu obligații de tranzit (nr. 28, 6 octombrie 2004).

372. Hotărîre privind aplicarea tarifelor în relațiile de interconectare a rețelelor și serviciilor operatorilor cu rețeaua și serviciile S.A. Moldtelecom (nr. 29, 6 octombrie 2004).

373. Hotărîre cu privire la reglementarea interconectării indirecte (nr. 30, 6 octombrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova

374. Comunicat (nr. 17-13-02/1-2884)35, 16 iulie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

375. Hotărîre cu privire la activitatea participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Organizația de depozitare - Depozitarul Fondului de Investiții Soliditate SRL (nr. 31/3, 28 septembrie 2004).

376. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrilor CNVM nr. 28/8 din 30.07.2004, nr. 49/2 din 26.12.2002, nr. 17/7 din 24.06.2003 și nr. 29/6 din 04.12.2003 (nr. 31/8, 28 septembrie 2004).

377. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - administrare a investițiilor, eliberate anterior OAI Principial-E-Managerul Fondurilor SA și OAI Profit-E-Managerul Fondurilor SA (nr. 31/9, 28 septembrie 2004).

378. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/1-1, 7 octombrie 2004).

379. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Real-Manager SRL (nr. 31/5-O, 28 septembrie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte