Nr. 193-198 29.10.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

875. Decret privind promulgarea Legii pentru modificareanbsp; și completareanbsp; unor acte legislative (nr. 2960-III, 22 octombrie 2004).

876. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 230-XV, 1 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

877. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 2052-III, 20 octombrie 2004).

878. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 326-XV, 7 octombrie 2004).

879. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999 (nr. 2061-III, 25 octombrie 2004).

880. Lege cu privire la modificarea șinbsp; completarea Legii asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999 (nr. 330-XV, 7 octombrie 2004).

881. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Danemarcei despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării nepoluante definit în Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (nr. 2053-III, 20 octombrie 2004).

882. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Danemarcei despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării nepoluante definit în Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (nr. 332-XV, 7 octombrie 2004).

883. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 2056-III, 21 octombrie 2004).

884. Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 334-XV, 7 octombrie 2004).

885. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni și a Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 2058-III, 22 octombrie 2004).

886. Lege pentru completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni și a Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr.335-XV, 7 octombrie 2004).

887. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 2059-III, 22 octombrie 2004).

888. Lege pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 345-XV, 14 octombrie 2004).

889. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 484-XV din 4 decembrie 2003 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2004 (nr. 339-XV, 14 octombrie 2004).

890. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la Agentul guvernamental (nr. 344-XV, 14 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

891. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 (nr. 352-XV, 21 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

892. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Natalia MOLDOVANU și domnului Sergiu BRОNZ+ (nr. 2051-III, 19 octombrie 2004).

893. Decret privind eliberarea domnului Petru RAILEAN din funcția de judecător și președinte al Curții de Apel Economice (nr. 2055-III, 21 octombrie 2004).

894. Decret privind eliberarea deplinelor puteri doamnei Victoria IFTODI, ministru al justiției (nr. 2057-III, 22 octombrie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

26. Decizie pentru respingerea sesizării avocatului parlamentar Iurie Perevoznic (11 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1332. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 1123, 14 octombrie 2004).

1333. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului Informațional Medical Integrat (nr. 1128, 14 octombrie 2004).

1334. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității antreprenoriale (nr. 1131, 15 octombrie 2004).

1335. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului, întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii San Marino privind călătoriile fără vize ale cetățenilor în scopuri turistice și de tranzit, încheiat la Chișinău la 5 august 2004 (nr. 1132, 15 octombrie 2004).

1336. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de credit dintre Republica Moldova și Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă la Proiectul de îmbunătățire a sistemelor de aprovizionare cu apă în șase localități ale Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 27 iulie 2004 (nr. 1133,
15 octombrie 2004).

1337. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Tatiana LAPICUS, directorul general al Departamentului Dezvoltarea Turismului (nr. 1135, 15 octombrie 2004).

1338. Hotărîre pentru modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1136, 15 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

1339. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la modificarea și completarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la activitatea de muncă și protecțianbsp; socială a cetățenilor Republicii Moldova și ai Federației Ruse, încadrați în muncă în afara hotarelor statelor lor (nr. 1137, 15 octombrie 2004).

1340. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la statistica oficială (nr. 1138, 15 octombrie 2004).

1341. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECIANОI, ministru al finanțelor (nr. 1140, 15 octombrie 2004).

1342. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 26 iunie 2003 (nr. 1143, 15 octombrie 2004).

1343. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Curții Constituționale a Republicii Moldova la Asociația Curților Constituționale Francofone (ACCPUF) și la Conferința Curților Constituționale Europene (nr. 1145, 15 octombrie 2004).

1344. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Afacerilor Externe (nr. 1151, 18 octombrie 2004).

1345. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la aprobarea listelor suplimentare ale contribuabililor cărora li se anulează penalitățile și sancțiunile financiare (amenzile) (nr. 1152, 19 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1346. Hotărîre privind aprobarea proiectului hotărîrii Parlamentului Cunbsp; privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 161-XV din 4 aprilie 2003 Pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (nr. 1153, 19 octombrie 2004).

1347. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei Naționale cu privire la reducerea și eliminarea poluanților organici persistenți și Planului Național de implementare a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (nr. 1155, 20 octombrie 2004).

1348. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 1159, 21 octombrie 2004).

1349. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind consultările dintre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe (nr. 1160, 22 octombrie 2004).

1350. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Albania, semnat la Chișinău la 11 iunie 2004 (nr. 1161, 22 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1351. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Tudor COLESNIUC, viceministru al apărării (nr. 1162, 22 octombrie 2004).

1352. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Apendicelui III la Anexa de implementare D a Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Agenția Națională de Imagistică și Cartografie a Ministerului Apărării al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea și schimbul de bază în domeniul de informație și servicii geospațiale globale, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2002 (nr. 1163, 22 octombrie 2004).

1353. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 10 al Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 1164, 22 octombrie 2004).nbsp;

1354. Hotărîre cu privire la încheierea Acordului-memorandum între О.M. Farmaco S.A. și Consiliul Creditorilor (nr. 1165, 22 octombrie 2004).

1355. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1166, 22 octombrie 2004).

1356. Hotărîre privind aprobarea rezultatelor concursului de selectare a băncii comerciale pentru deservirea Trezoreriei teritoriale Chișinău - bugetul de stat al Ministerului Finanțelor (nr. 1167, 22 octombrie 2004). .....

1357. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 626-XIII din 3 noiembrie 1995 privind Zona Antreprenoriatului Liber Tvardița (nr. 1168, 22 octombrie 2004).

1358. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1170, 25 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

1359. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului de control dublu al exportului unor produse siderurgice din Republica Moldova în Comunitatea Europeană (nr. 1171, 25 octombrie 2004). ......

1360. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1607 din 30 decembrie 2003 (nr. 1172, 25 octombrie 2004).

1361. Hotărîre cu privire la eliberarea din serviciul militar și cel civil și trecerea în rezervă a cetățenilor durata serviciului cărora a expirat, la rezultatele încorporării cetățenilor în serviciul militar în primăvara anului 2004 și la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și serviciul civil (alternativ) în toamna anului 2004 (nr. 1173, 25 octombrie 2004).

1362. Hotărîre cu privire la dizolvarea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică (nr. 1174, 26 octombrie 2004).

1363. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1177, 26 octombrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1364. Dispoziție (nr. 158-d, 20 octombrie 2004).

1365. Dispoziție (nr. 161-d, 21 octombrie 2004).

1366. Dispoziție (nr. 162-d, 22 octombrie 2004).

1367. Dispoziție (nr. 163-d, 22 octombrie 2004).

1368. Dispoziție (nr. 164-d, 25 octombrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

388. Ordin cu privire la aprobarea formelor tipizate privind aplicarea Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri și Instrucțiunii despre completarea lor (nr. 61, 20 octombrie 2004).

Acte ale Ministerului Economiei și Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

389. Ordin despre abrogarea Ordinului Ministerului Economiei și Camerei de Licențiere nr. 28/36-g din 10 iunie 2003 privind aprobarea condițiilor de licențiere a unor genuri de activitate (nr. 44/76-g, 10 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

390. Ordin privind condițiile de licențiere și listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licențelor pentru unele genuri de activitate (nr. 77-g, 10 septembrie 2004).

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

391. Ordin privind aprobarea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină . nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

392. Ordin privind aprobarea formularului de Dispoziție privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale plătitorului (nr. 195-O, 22 octombrie 2004).

Acte ale Departamentului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

393. Ordin cu privire la anexele și intervențiile în blocurile locative existente (nr. 136, 2 septembrie 2004).

394. Explicații cu privire la aplicarea ordinului Departamentului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului nr. 136 din 2 septembrie 2004 (nr. 1865-01-07, 18 octombrie 2004).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

395. Hotărîre privind stabilirea mărimii plăților de reglementare pentru anul 2005 (nr. 31, 18 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Agenții Naționale pentru Reglementare în Energetică

nbsp;

396. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 125 din 9 aprilie 2004 (nr. 156, 15 octombrie 2004).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Statnbsp; al Republicii Moldova

397. Comunicat (nr. 17-13-02/1-2884)35, 16 iulie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

398. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Adiere de Vînt (nr. 32/1-2, 7 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

399. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Оntreprinderii mixte Fabrica de vinuri Vinăria-Bardar SA (nr. 32/2-1, 7 octombrie 2004).

400. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Оntreprinderii mixte Fabrica de produse lactate din Hîncești SA (nr. 32/2-2, 7 octombrie 2004).

401. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de ținere a registrului și excluderea Оntreprinderii alimentației publice GUGU|+ SA din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 32/3, 7 octombrie 2004).

402. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor pentru dreptul de desfășurare a activităților profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de administrare a investițiilor, de dealer și de brokeraj, eliberate anterior Organizației de Administrare a Investițiilor SNM-Managerul Fondului SA (nr. 32/4, 7 octombrie 2004).nbsp;

403. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 33/1, 26 octombrie 2004).

404. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Financial Papers Plus (nr. 33/2, 26 octombrie 2004).

404a. Hotărîre cu privire la demisia managerului-redactor șef al ziarului Capital-Market О.S. (nr. 33/6, 26 octombrie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

405. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (nr. 263, 21 octombrie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte