Nr. 199-204 05.11.2004

Parteanbsp; I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

895. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nucului nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (nr. 2063-III, 29 octombrie 2004).

896. Lege pentru modificarea șinbsp; completarea Legii nucului nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (nr. 340-XV, 14 octombrie 2004).

897. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 203 din titlul V al Codului fiscal (nr. 2062-III, 29 octombrienbsp; 2004).

898. Lege pentru modificarea și completarea articolului 203 din titlul V al Codului fiscal (nr. 342-XV, 14 octombrie 2004).

899. Hotărîre asupra proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2005 (nr. 356-XV, 28 octombrie 2004).

900. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 (nr. 357-XV, 28 octombrie 2004).

901. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina privind controlul comun al trecerii frontierei de stat (nr. 2064-III, 29 octombrie 2004).

902. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2065-III, 29 octombrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

903. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Simion CIOBANU (nr. 2066-III, 29 octombrie 2004).

904. Decret privind conferirea de distincții de stat unor oameni de cultură și artă (nr. 2067-III, 29 octombrie 2004).

905. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Valentin AFONIN (nr. 2068-III, 29 octombrie 2004).

906. Decret privind eliberarea domnului Simion RUSU din funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 2069-III, 29 octombrie 2004).

907. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Excelenței Sale domnului Sьleyman DEMIREL (nr. 2070-III, 1 noiembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

27. Hotărîre pentru controlul constituționalității punctelor 6, 7 și 8nbsp;nbsp; din Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 26 iulie 2004 Privind unele măsuri de reglementare a achiziționării și exportului de cereale și produse cerealiere (nr. 24, 21 octombrie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

32. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra corectitudinii și eficienței cheltuielilor pentru investițiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2003 (nr. 58, 30 iulie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1369. Hotărîre pentru aprobarea procedurii de antrenare a șomerilor la lucrările publice (nr. 1121, 14 octombrie 2004).

1370. Hotărîre cu privire la eficientizarea măsurilor de profilaxie și micșorare a morbidității cu incapacitate temporară de muncă a salariaților (nr. 1124, 14 octombrie 2004).

1371. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional geografic al Departamentuluinbsp; Situații Excepționale (nr. 1169, 22 octombrie 2004).

1372. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 1175, 26 octombrie 2004).

1373. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru plasarea în regimul vamal de renunțare în folosul statului a unei unități de transport (nr. 1176, 26 octombrie 2004).

1374. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind libertatea conștiinței și asociațiile religioase (nr. 1178, 27 octombrie 2004).

1375. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui NOVAC Ștefan (nr. 1179, 28 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1376. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 10 iulie 2002 (nr. 1180, 29 octombrie 2004).

1377. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Șoldănești și activitatea autorităților administrației publice locale privind dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1181, 1 noiembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1378. Hotărîre cu privire la lichidarea consecințelor alunecărilor de teren dinnbsp; satul Coșernița, raionul Florești (nr. 1182, 1 noiembrie 2004).

1379. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ipotecă (nr. 1183, 1 noiembrie 2004).

1380. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului financiar (nr. 1184, 1 noiembrie 2004).

1381. Hotărîre cu privire la Planul de acțiuni privind funcționarea apeductului Soroca-Bălți și alimentarea cu apă a unor localități din țară (nr. 1188, 2 noiembrie 2004).

1382. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui ROTARU Anatol (nr. 1190, 3 noiembrie 2004).

1383. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui IVANOGLO Gheorghi (nr. 1191, 3 noiembrie 2004).

1384. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui HARABADJIU Mihai (nr. 1192, 3 noiembrie 2004).

1385. Hotărîre cu privire la confirmarea președintelui și a membrilor în Consiliul de administrație al Agenției Informaționale de Stat Moldpres (nr. 1193, 3 noiembrie 2004)

1386. Dispoziție (nr. 165-d, 26 octombrie 2004).

1387. Dispoziție (nr. 166-d, 26 octombrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

406. Ordin despre aprobarea Instrucțiunii Cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile generale finanțe (nr. 51, 16 august 2004).

407. Ordin cu privire la aprobarea programului de examinare pentru conferirea calității de auditor independent pentru auditul agenților economici (auditul general) (nr. 62, 26 octombrie 2004).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

408. Ordin privind suspendarea activității notariale a notarului privat Purcel Ludmila, r-nul Rîșcani (nr. 476, 22 octombrie 2004).

409. Ordin privind suspendarea activității notariale a notarului privat Tatian Leonid, r-nul Fălești (nr. 477, 22 octombrie 2004).

410. Ordin privind suspendarea activității notariale a notarului privat Boldescu Ticu, r-nul Soroca (nr. 478, 22 octombrie 2004).

411. Ordin privind suspendarea activității notariale a notarului privat Gîrtopan Valentina, r-nul Ocnița (nr. 479, 25 octombrie 2004).

412. Ordin privind suspendarea activității notariale a notarului privat Macarenco Vladislav, r-nul Ocnița (nr. 480, 25 octombrie 2004).

413. Ordin privind încetarea activității notariale a notarului privat Antoni Tudor, r-nul Călărași (nr. 482, 26 octombrie 2004).

414. Ordin privind învestirea cu împuterniciri a notarilor de stat (nr. 486, 29 octombrie 2004).

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

415. Instrucțiune cu privire la efectuarea expertizei de determinare a țării de origine a mărfurilor în cadrul Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și țările Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

416. Instrucțiune cu privire la perfectarea și eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor în cadrul Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și țările Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.nbsp;

Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale

al Republicii Moldova

417. Balanța timpului de lucru pe anul 2005.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

al Republicii Moldova

418. Ordin (nr. 190, 26 octombrie 2004).

419. Comunicat cu privirenbsp; la regimul întocmirii documentelor de strictă evidență de către gospodăriile țărănești (de fermier) (nr. 17-2-09/1-1043-4134/20, 27 octombrie 2004).

420. Comunicat (nr. 17-13-02/1-2884)35, 16 iulie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

421. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Transcomunicații (nr. 33/4-1, 26 octombrie 2004).

422. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Oglindire (nr. 33/4-2, 26 octombrie 2004).

423. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Integral (nr. 33/4-3, 26 octombrie 2004).

424. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de ținere a registrului, eliberată anterior Firmei Emitent-S SRL (nr. 33/5, 26 octombrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

425. Ordonanță cu privire la aplicarea restricțiilor în activitatea SA Izotermocon (nr. 33/3-O, 26 octombrie 2004).

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova

426. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 14-5, 29 octombrie 2004).

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

427. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna septembrie 2004.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte