Nr. 100-105 15.04.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

189. Decret pentru promulgarea Legii metrologiei (nr. 2014-VII, 7 aprilie 2016)

190. Legea metrologiei (nr. 19, 4 martie 2016)

191. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2018-VII, 11 aprilie 2016)

192. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 24, 4 martie 2016)

193. Decret pentru promulgarea Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (nr. 2012-VII, 5 aprilie 2016)

194. Lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice (nr. 28, 10 martie 2016)

195. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 2016-VII, 8 aprilie 2016)

196. Lege privind importul unor bunuri (nr. 44, 25 martie 2016)

197. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 2017-VII, 11 aprilie 2016)

198. Lege pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 50, 31 martie 2016)

199. Hotărîre privind încetarea calității de director al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (nr. 63, 8 aprilie 2016)

200. Hotărîre privind numirea în funcție a directorului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (nr. 64, 8 aprilie 2016)

201. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 7 din 23 ianuarie 2015 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 65, 8 aprilie 2016)

202. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 66, 8 aprilie 2016)

203. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” doamnei Doina BAHNAREL (nr. 2013-VII, 5 aprilie 2016)

204. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Ana BEJAN (nr. 2015-VII, 7 aprilie 2016)

205. Decret privind numirea domnului Marcel JUGANARI în funcția de președinte al Judecătoriei Ialoveni (nr. 2021-VII, 11 aprilie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

464. Hotărîre pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020 (nr. 403, 6 aprilie 2016)

465. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor de control şi combatere a anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă la animale (nr. 404, 6 aprilie 2016)

466. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională (nr. 413, 7 aprilie 2016)

467. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi (nr. 414, 8 aprilie 2016)

468. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 415, 8 aprilie 2016)

469. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 68 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2015 (nr. 416, 8 aprilie 2016)

470. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale în Republica Moldova” (nr. 417, 8 aprilie 2016)

471. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Aranjamentului administrativ dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Comunicării al Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul patrimoniului cultural (nr. 418, 8 aprilie 2016)

472. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Chișinău la 6 octombrie 2014 (nr. 419, 8 aprilie 2016)

473. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 420, 8 aprilie 2016)

474. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 421, 8 aprilie 2016)

475. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (nr. 422, 8 aprilie 2016)

476. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind conversiunea şi recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere (nr. 423, 8 aprilie 2016)

477. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de cetăţeni domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari (nr. 424, 8 aprilie 2016)

478. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii salarizării (nr. 425, 8 aprilie 2016)

479. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Chişinău la 6 octombrie 2014 (nr. 426, 8 aprilie 2016)

480. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 17 din Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (nr. 428, 8 aprilie 2016)

481. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 429, 8 aprilie 2016)

482. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 430, 11 aprilie 2016)

483. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 431, 11 aprilie 2016)

484. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 432, 11 aprilie 2016)

485. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 433, 11 aprilie 2016)

486. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 434, 11 aprilie 2016)

487. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Grigore PORCESCU (nr. 438, 13 aprilie 2016)

488. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion TOMA (nr. 439, 13 aprilie 2016)

489. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Andrei UZUNOV (nr. 440, 13 aprilie 2016)

490. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Gheorghe COJOC (nr. 441, 13 aprilie 2016)

491. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Alexandru BUJOREAN (nr. 442, 13 aprilie 2016)

492. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Olga GAIDARJI (nr. 443, 13 aprilie 2016)

493. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Tudor CAZACU (nr. 444, 13 aprilie 2016)

494. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Gherasim PRIȚCAN (nr. 445, 13 aprilie 2016)

495. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 446, 13 aprilie 2016)

496. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 447, 13 aprilie 2016)

497. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 448, 13 aprilie 2016)

498. Hotărîre cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 449, 13 aprilie 2016)

499. Dispoziţie (nr. 49-d, 8 aprilie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

540. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului public Ganeva Liudmila, teritoriului de activitate mun. Comrat (nr. 381, 8 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

541. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.120 din 17 iunie 2015 (nr. 65, 25 martie 2016)

542. Ordin cu privire la aprobarea modelului de raportare a informației privind despăgubirile acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor (nr. 72, 1 aprilie 2016)

543. Ordin cu privire la autorizarea Organismului de Inspecţie şi Certificare SC „BIO CERT TRADIŢIONAL” SRL (nr. 78, 4 aprilie 2016)

544. Ordin pentru aprobarea Cerinţelor privind aplicarea Sistemului de agricultură conservativă (nr. 79, 5 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

545. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a formațiilor artistice de amatori din Republica Moldova (nr. 199, 5 octombrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

546. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 189, 28 martie 2016)

547. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 190, 28 martie 2016)

548. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 191, 28 martie 2016)

549. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 192, 28 martie 2016)

550. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 193, 28 martie 2016)

551. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 194, 28 martie 2016)

552. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 195, 28 martie 2016)

553. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 210, 28 martie 2016)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

554. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

555. Hotărîre referitor la aprobarea Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital (nr. 14/5, 31 martie 2016)

556. Hotărîre cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acțiunilor și de emitere a unor noi acțiuni ale Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” S.A. (nr. 15/2, 7 aprilie 2016)

557. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/4 din 25.03.2016 (nr. 15/3, 7 aprilie 2016)

558. Hotărîre cu privire la finalitatea tranzacțiilor cu acțiunile proprietate publică urmare a licitației cu strigare din data de 04.04.2016 (nr. 15/4, 7 aprilie 2016)

559. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 16/1, 8 aprilie 2016)

560. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „HORUS” (nr. 16/2, 8 aprilie 2016)

561. Hotărîre cu privire la neprezentarea de către organizațiile de microfinanțare a situațiilor financiare anuale (nr. 16/3, 8 aprilie 2016)

562. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „INTERIOR” (nr. 16/5, 8 aprilie 2016)

563. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „TRANDAFIR ROZ” (nr. 16/6, 8 aprilie 2016)

564. Hotărîre cu privire la reglementarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei (nr. 16/7, 8 aprilie 2016)

565. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 16/8, 8 aprilie 2016)

566. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.50/8 din 30 noiembrie 2012 (nr. 16/10, 8 aprilie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

567. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală pentru anul 2016 (nr. 4498, 9 februarie 2016)

568. Hotărîre cu privire la delegarea unui reprezentant al Comisiei Electorale Centrale la Budapesta, Ungaria (nr. 4499, 9 februarie 2016)

569. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Floreni, raionul Anenii Noi (nr. 4500, 9 februarie 2016)

570. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi (nr. 4501, 9 februarie 2016)

571. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 4502, 9 februarie 2016)

572. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 4503, 9 februarie 2016)

573. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul (nr. 4504, 9 februarie 2016)

574. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zaim, raionul Căușeni (nr. 4505, 9 februarie 2016)

575. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Drochia, raionul Drochia (nr. 4506, 9 februarie 2016)

576. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Catranîc, raionul Fălești (nr. 4507, 9 februarie 2016)

577. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sănătăuca, raionul Florești (nr. 4508, 9 februarie 2016)

578. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești (nr. 4509, 9 februarie 2016)

579. Hotărîre cu privire la sesizarea privind starea de incompatibilitate a unui consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni (nr. 4510, 9 februarie 2016)

580. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gangura, raionul Ialoveni (nr. 4511, 9 februarie 2016)

581. Hotărîre cu privire la sesizarea privind starea de incompatibilitate a unui consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni (nr. 4512, 9 februarie 2016)

582. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răzeni, raionul Ialoveni (nr. 4513, 9 februarie 2016)

583. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tigheci, raionul Leova (nr. 4514, 9 februarie 2016)

584. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Frunză, raionul Ocnița (nr. 4515, 9 februarie 2016)

585. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei (nr. 4516, 9 februarie 2016)

586. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Horodiște, raionul Rîșcani (nr. 4517, 9 februarie 2016)

587. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei (nr. 4518, 9 februarie 2016)

588. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țambula, raionul Sîngerei (nr. 4519, 9 februarie 2016)

589. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirianca, raionul Strășeni (nr. 4520, 9 februarie 2016)

590. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Șoldănești (nr. 4521, 9 februarie 2016)

591. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răscăieți, raionul Ștefan-Vodă (nr. 4522, 9 februarie 2016)

592. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bumbăta, raionul Ungheni (nr. 4523, 9 februarie 2016)

593. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, şi comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti, din data de 15 mai 2016 (nr. 4524, 4 martie 2016)

594. Hotărîre cu privire la constituirea unor circumscripții electorale (nr. 4525, 4 martie 2016)

595. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii privind organizarea procesului de prezentare, recepționare și verificare a listelor de subscripție pentru inițierea referendumului republican (nr. 4526, 4 martie 2016)

596. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei de recepționare a proceselor-verbale cu privire la totalizarea procedurii de colectare a semnăturilor susținătorilor referendumului republican constituțional, documentelor anexate la acestea și al listelor de subscripție prezentate de grupul de inițiativă (nr. 4527, 4 martie 2016)

597. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Astana, Republica Kazahstan (nr. 4528, 4 martie 2016)

598. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vatra, municipiul Chișinău (nr. 4529, 4 martie 2016)

599. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălți (nr. 4530, 4 martie 2016)

600. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calfa, raionul Anenii Noi (nr. 4531, 4 martie 2016)

601. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi (nr. 4532, 4 martie 2016)

602. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Maximovca, raionul Anenii Noi (nr. 4533, 4 martie 2016)

603. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 4534, 4 martie 2016)

604. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 4535, 4 martie 2016)

605. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Abaclia, raionul Basarabeasca (nr. 4536, 4 martie 2016)

606. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 4537, 4 martie 2016)

607. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni (nr. 4538, 4 martie 2016)

608. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andrușul de Sus, raionul Cahul (nr. 4539, 4 martie 2016)

609. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 4540, 4 martie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

610. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț, judecător la Judecătoriile Călărași, Ialoveni și Rîșcani (nr. 204/9 , 29 martie 2016)

Acte ale Consiliului Concurenţei

611. Decizie (nr. ASO-09, 15 martie 2016)

612. Decizie (nr. ASR-10, 24 martie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

613. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.130 din 4 iulie 2013 (nr. 25, 18 februarie 2016)

614. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/2, 7 aprilie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte