Nr. 205-207 12.11.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

908. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de restructurare dintre Export Credit Bank (Turcia) și Guvernul Republicii Moldova (nr. 2071-III, 3 noiembrie 2004).

909. Lege privind ratificarea Acordului de restructurare dintre Export Credit Bank (Turcia) și Guvernul Republicii Moldova (nr. 343-XV, 14 octombrie 2004).

910. Decret pentru promulgarea Legii privind convertirea în acțiuni a datoriilor Societății pe Acțiuni Cereale-Cupcini (nr. 2082-III, 5 noiembrie 2004).

911. Lege privind convertirea în acțiuni a datoriilor Societății pe Acțiuni Cereale-Cupcini (nr. 346-XV, 14 octombrie 2004).

912. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 2072-III, 3 noiembrie 2004).

913. Lege pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 351-XV, 21 octombrie 2004).

914. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Ivan GREC (nr. 2073-III, 3 noiembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

915. Decret privind conferirea medaliei jubiliare 60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă (nr. 2074-III, 3 noiembrie 2004).

916. Decret privind aprobarea componenței nominale a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (nr. 2075-III, 3 noiembrie 2004).

917. Decret privind numirea domnului Petru GRUMEZA în funcția de președinte al Judecătoriei Căușeni (nr. 2076-III, 5 noiembrie 2004).

918. Decret privind numirea domnului Valeriu HARMANIUC în funcția de judecător la Curtea de Apel Economică (nr. 2077-III, 5 noiembrie 2004).

919. Decret privind numirea domnului Eugeniu CLIM în funcția de judecător la Curtea de Apel Economică (nr. 2078-III, 5 noiembrie 2004).

920. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2079-III, 5 noiembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

921. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2080-III, 5 noiembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

922. Decret privind eliberarea domnului Petru LAMBOV din funcția de judecător la Judecătoria Ceadîr-Lunga (nr. 2081-III, 5 noiembrie 2004).

923. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Mihail GARȘTEA (nr. 2083-III, 7 noiembrie 2004).

924. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Alexei TULBURE, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 2084-III, 8 noiembrie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1388. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind convertirea în acțiuni a datoriilor față de stat ale S.A. Fabrica de conserve din Anenii Noi (nr. 1185, 2 noiembrie 2004).

1389. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la mecanismul de expertizare a proiectelor actelor legislative ale Republicii Moldova de către Consiliul Europei (nr. 1186, 2 noiembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1390. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea suplimentară a Legii bugetului de stat pe anul 2004 (nr. 1187, 2 noiembrie 2004).

1391. Hotărîre privind activitatea Departamentului Agroindustrial Moldova-Vin în perioada anului 2003 - semestrul I al anului 2004 (nr. 1189, 3 noiembrie 2004).

1392. Hotărîre cu privire la instituirea unor premii (nr. 1194, 4 noiembrie 2004).

1393. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la Guvern (nr. 1195, 4 noiembrie 2004).

1394. Hotărîre cu privire la reorganizarea Asociației de Stat de Producție pentru Explorări Geologice a Republicii Moldova AGeoM (nr. 1196, 4 noiembrie 2004).

1395. Hotărîre cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 872 din 29 iulie 2004 (nr. 1197, 5 noiembrie 2004).

1396. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 172 al Codului cu privire la contravențiile administrative al Republicii Moldova (nr. 1198, 5 noiembrie 2004).nbsp;

1397. Hotărîrenbsp; pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 453-XIII din 16 mai 1995 (nr. 1199, 5 noiembrie 2004).

1398. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Legii nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului (nr. 1200, 5 noiembrie 2004).nbsp;

1399. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 1201, 5 noiembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1400. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Victoria IFTODI, ministrul justiției (nr. 1202, 5 noiembrie 2004).

1401. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri dlui Mihail GARȘTEA, ministrul industriei (nr. 1203, 5 noiembrie 2004).

1402. Hotărîre cu privire la instituirea Comitetului de supraveghere a Proiectului de îmbunătățire a sistemelor de aprovizionare cu apă în șase localități ale Republicii Moldova, finanțat de către Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă
(nr. 1204, 5 noiembrie 2004).

1403. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind formarea și gestionarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii (nr. 1205, 5 noiembrie 2004).

1404. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental privind colaborarea în domeniul migrației (nr. 1206, 5 noiembrie 2004).

1405. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Tatiana LAPICUS, directorul general al Departamentului Dezvoltarea Turismului (nr. 1207, 5 noiembrie 2004).

1406. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Valerian REVENCO, ministrul muncii și protecției sociale (nr. 1208, 5 noiembrie 2004).

1407. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1210, 5 noiembrie 2004).

1408. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1211, 5 noiembrie 2004).

1409. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 (nr. 1212, 5 noiembrie 2004).

1410. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1583 din 10 decembrie 2002 (nr. 1213, 5 noiembrie 2004).

1411. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1215, 5 noiembrie 2004).

1412. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Mariana DURLEȘTEANU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 1217, 9 noiembrie 2004).

1413. Hotărîre privind reluarea lucrărilor de construcție a liniei de cale ferată Revaca-Căinari (nr. 1228, 9 noiembrie 2004).

1414. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui COZMA Iurie (nr. 1238, 10 noiembrie 2004).

1415. Hotărîre cu privire la desemnarea în calitate de locțiitor de arbitru la Curtea de Conciliere și Arbitraj (nr. 1239, 10 noiembrie 2004).

1416. Hotărîre cu privire la desemnarea în calitate de arbitru la Curtea de Conciliere și Arbitraj (nr. 1240, 10 noiembrie 2004).

1417. Hotărîre cu privire la desemnarea în calitate de conciliator la Curtea de Conciliere și Arbitraj (nr. 1241, 10 noiembrie 2004).

1418. Hotărîre cu privire la desemnarea în calitate de conciliator la Curtea de Conciliere și Arbitraj (nr. 1242, 10 noiembrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale

Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

428. Comunicat referitor la trecerea Trezoreriei teritoriale Chișinău - bugetul de stat la deservire în altă bancănbsp; (nr. 07/1-3-191, 8 noiembrie 2004).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

429. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale
(nr. 503, 3 noiembrie 2004).

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

430. Indicii prețurilor de consum al populației

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova

431. Instrucțiune cu privire la administrarea accizelor.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

432. Hotărîre cu privire la refuzul de înregistrare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ (nr. 486-R, 1 noiembrie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

433. Hotărîre cu privire la proiectul bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2005 (nr. 33/7, 26 octombrie 2004).

434. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare RI Registru-F SA (nr. 34/1-O, 4 noiembrie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte