Nr. 208-211 19.11.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

925. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind constituirea Agenției pentru Cooperare și Informare în Comerțul Internațional ca organizație interguvernamentală (nr. 2090-III, 15 noiembrie 2004).

926. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind constituirea Agenției pentru Cooperare și Informare în Comerțul Internațional ca organizație interguvernamentală (nr. 348-XV, 21 octombrie 2004).

927. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internațional de Оnregistrare a Publicațiilor Seriale (nr. 2091-III, 15 noiembrie 2004).

928. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internațional de Оnregistrare a Publicațiilor Seriale (nr. 349-XV, 21 octombrie 2004).

929. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2092-III, 15 noiembrie 2004).

930. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 350-XV, 21 octombrie 2004). nbsp;

931. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Agentul guvernamental (nr. 2093-III, 15 noiembrie 2004).

932. Lege cu privire la Agentul guvernamental (nr. 353-XV, 28 octombrie 2004).

933. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 2094-III, 15 noiembrie 2004).

934. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 355-XV, 28 octombrie 2004).nbsp;

935. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 2098-III, 17 noiembrie 2004).

936. Lege privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 364-XV, 5 noiembrie 2004).

937. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor din ramura tutunului (nr. 368-XV, 11 noiembrie 2004).

938. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (nr. 369-XV, 11 noiembrie 2004).nbsp;

939. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Petru SOLOMAHA (nr. 2085-III, 10 noiembrie 2004).

940. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Vladimir PANFILOV, Iosif BRОNZA și Ion ȚОMBALĂ (nr. 2086-III, 10 noiembrie 2004).

941. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2087-III, 10 noiembrie 2004).

942. Decret privind acordarea gradului special de colonel domnului Valentin MEJINSCHII (nr.2088-III, 10 noiembrie 2004).

943. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Claudia BALABAN și Elena POSTICĂ (nr. 2089-III, 15 noiembrie 2004).

944. Decret privind numirea doamnei Mariana DURLEȘTEANU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 2095-III, 16 noiembrie 2004).

945. Decret privind numirea doamnei Natalia VIȘANU în funcția de șef al Serviciului de presă al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, purtător de cuvînt al Președintelui (nr. 2096-III, 16 noiembrie 2004).nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

28. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 cu modificările și completările operate prin Legea nr. 559-XV din 25 decembrie 2003 (nr. 25, 4 noiembrie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1419. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1216, 9 noiembrie 2004).

1420. Hotărîre cu privire la transmiterea unui autoturism confiscat (nr. 1218,
9 noiembrie 2004).

1421. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1219, 9 noiembrie 2004).

1422. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1220, 9 noiembrie 2004).

1423. Hotărîre cu privire la instalarea unor monumente și plăci comemorative (nr. 1221, 9 noiembrie 2004). nbsp;

1424. Hotărîre cu privire la organizarea formării profesionale continue (nr. 1224, 9 noiembrie 2004).

1425. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440-XV din 27 iulie 2001 (nr. 1225, 9 noiembrie 2004).nbsp;

1426. Hotărîre privind transmiterea unui imobil (nr. 1226, 9 noiembrie 2004).

1427. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1227, 9 noiembrie 2004).

1428. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Оmprumut, Finanțare și Proiect între Banca Germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova și Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM), semnat la 13 octombrie 2004, Chișinău (nr. 1229, 10 noiembrie 2004).nbsp;

1429. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru anularea majorărilor de întîrziere și amenzilor (nr. 1230, 10 noiembrie 2004).

1430. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la înstrăinarea căminului din str. D. Cantemir, nr. 26, blocul A, or. Soroca (nr. 1231, 10 noiembrie 2004).

1431. Hotărîre cu privire la înființarea unei întreprinderi de stat (nr. 1232, 10 noiembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1432. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de telefonizare a țării pentru anii 2005-2010 (nr. 1234, 10 noiembrie 2004).

1433. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1235, 10 noiembrie 2004).

1434. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1236, 10 noiembrie 2004).

1435. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la impozitarea veniturilor constate în consecința anulării penalităților și amenzilor în baza Legii privind măsurile de redresare economico-financiară a întreprinderilor formate ca urmare a reorganizării Sovhozului-Fabrică Moldova nr. 1548-XV din 19 decembrie 2002 (nr. 1237, 11 noiembrie 2004).

1436. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 376 din 6 iunie 1995 (nr. 1244, 12 noiembrie 2004).

1437. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1245, 12 noiembrie 2004).

1438. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Dmitrii TODOROGLO, viceprim-ministru, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 1250, 15 noiembrie 2004).

1439. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariați cărora li se stabilește durata redusă a timpului de muncă (nr. 1254, 15 noiembrie 2004).nbsp;

1440. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică pe anul 2005 (nr. 1255, 15 noiembrie 2004).

1441. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNI|A, șeful secției convenții internaționale a Ministerului Finanțelor (nr. 1259, 15 noiembrie 2004).

1442. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice în instituțiile de învățămînt superior universitar (nr. 1265, 16 noiembrie 2004).

1443. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui NECHIT Ivan (nr. 1267, 17 noiembrie 2004).

1444. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CONSTANTINOV Vasilii
(nr. 1268, 17 noiembrie 2004).

1445. Dispoziție (nr. 169-d, 10 noiembrie 2004).

1446. Dispoziție (nr. 170-d, 11 noiembrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

435. Ordin privind încetarea activității notariale a notarului privat Zaporojan Maria, r-nul Briceni (nr. 501, 2 noiembrie 2004).

436. Ordin privind încetarea activității notariale a notarului de stat Frinițchi Tatiana, r-nul Basarabeasca (nr. 504, 3 noiembrie 2004).

437. Ordin privind învestirea cu împuterniciri a notarului de stat Nimerenco Silvia, r-nul Edineț (nr. 510, 9 noiembrie 2004).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova

438. Comunicat (nr. (17-13-02/1-4286)-49, 5 noiembrie 2004).

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

439. Decizie (nr. 5-05/2004, 25 iunie 2004).

440. Decizie (nr. 6-05/2004, 9 septembrie 2004).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

a Republicii Moldova

441. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-APL-Autorizarea personalului aeronautic din aviația civilă (piloți, navigatori, ingineri de bord, însoțitori de bord, operatori de bord, controlori de trafic aerian) (nr. 68/GEN, 25 octombrie 2004).

442. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-MPL -Autorizarea personalului aeronautic din aviația civilă (specialiști de întreținere tehnică a aeronavelor) (nr. 71/GEN, 3 noiembrie 2004).nbsp;

443. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 02 a Reglementărilor aeronautice civile RAC-AID - Manual pentru proceduri de navigabilitate (nr. 74/GEN, 9 noiembrie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

444. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Finactiv - Consulting SRL (nr. 34/2, 4 noiembrie 2004).

445. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la procedura de lichidare a fondurilor de investiții (nr. 34/3, 4 noiembrie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

446. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor de depozit în lei moldovenești cu băncile autorizate (nr. 283, 11 noiembrie 2004).nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte