Nr. 212-217 26.11.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

946. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 16 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 2102-III, 23 noiembrie 2004).

947. Lege pentru completarea articolului 16 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 361-XV, 5 noiembrie 2004).

948. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 2099-III, 19 noiembrie 2004).

949. Lege privind modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 362-XV, 5 noiembrie 2004).

950. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 2103-III, 23 noiembrie 2004).

951. Lege pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 376-XV, 18 noiembrie 2004).

952. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii cu privire la Guvern (nr. 365-XV, 11 noiembrie 2004).

953. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 366-XV, 11 noiembrie 2004).nbsp;

954. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 374-XV, 11 noiembrie 2004).

955. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea Legii nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului (nr. 375-XV, 11 noiembrie 2004).

956.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2005 (nr. 382-XV, 18 noiembrie 2004).

957. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2097-III, 17 noiembrie 2004).

958. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Simion ROPOT (nr. 2100-III, 19 noiembrie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

33. Hotărîre privind executarea de către Ministerul Industriei și Ministerul Finanțelor a Hotărîrilor Curții de Conturi nr. 33 din 25.04.02 și nr. 2 din 23.01.03 (nr. 65, 11 octombrie 2004).

34. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității financiare a Departamentului Migrațiune și a Direcției Principale pentru Refugiați în perioada anului 2003 (nr. 71, 10 noiembrie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1447. Hotărîre cu privire la aprobarea candidaturilor pentru includerea în componența Comisiei de acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării și Comisiei de atestare a personalului științific și științifico-didactic (nr. 1097, 6 octombrie 2004).

1448. Hotărîre privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor și funcțiilor cu condiții de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit și durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar (nr. 1223, 9 noiembrie 2004).

1449. Hotărîre cu privire la redistribuirea volumelor investițiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2004 (nr. 1243, 11 noiembrie 2004).

1450. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind interpretarea articolului 24 alineatul (4) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1246, 15 noiembrie 2004).

1451. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea economică de lungă durată (nr. 1247, 15 noiembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1452. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru susținerea sectorului agrar, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 107-XV din 16 aprilie 2004 (nr. 1248, 15 noiembrie 2004).

1453. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind principiile perceperii impozitelor indirecte în comerțul reciproc, semnat la Chișinău la 29 mai 2001 (nr. 1249, 15 noiembrie 2004).

1454. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unei unități de transport (nr. 1251, 15 noiembrie 2004).

1455. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 31 din 20 ianuarie 2004 (nr. 1252, 15 noiembrie 2004).

1456. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea anexei nr. 4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 și modificarea și completarea Legii nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 1253, 15 noiembrie 2004).

1457. Hotărîre privind transmiterea unor bunuri (nr. 1256, 15 noiembrie 2004).

1458. Hotărîre cu privire la autorizarea unor lucrări de proiectare (nr. 1257, 15 noiembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1459. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul comunicațiilor poștale, telecomunicațiilor și tehnologiilor informaționale (nr. 1258, 15 noiembrie 2004).

1460. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 1260, 15 noiembrie 2004).

1461. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1261, 16 noiembrie 2004).

1462. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECIANОI, ministrul finanțelor (nr. 1262, 16 noiembrie 2004).

1463. Hotărîre pentru aprobarea proiectelor Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și Planului de acțiuni pentru realizarea acesteia (nr. 1263, 16 noiembrie 2004).

1464. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 1264, 16 noiembrie 2004).

1465. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 326 din 20 martie 2003 (nr. 1269, 18 noiembrie 2004).

1466. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1270, 18 noiembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1467. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participare la Summit-ul șefilor de state și de guverne ale statelor-membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) (Burkina-Faso, Ouagadougou, 25-27 noiembrie 2004) (nr. 1271, 19 noiembrie 2004).

1468. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul învățămîntului între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Оnvățămîntului al Republicii Belarus (nr. 1272, 19 noiembrie 2004).

1469. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor sezoniere (nr. 1273, 19 noiembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1470. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Belarus, Guvernul Federației Ruse, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la simplificarea vămuirii producției pomilegumicole (nr. 1274, 19 noiembrie 2004).

1471. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1275, 19 noiembrie 2004).

1472. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1276, 19 noiembrie 2004).

1473. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1054 din 5 august 2002 (nr. 1277, 19 noiembrie 2004).

1474. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri și dispoziții ale Guvernului (nr. 1278, 19 noiembrie 2004).

1475. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra unor proiecte de legi pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 1279, 19 noiembrie 2004).

1476. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1280, 19 noiembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1477. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire a statutului și de eliberare a legitimațiilor de veteran de război (nr. 1281, 19 noiembrie 2004).

1478. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 1282, 19 noiembrie 2004). nbsp;nbsp;

1479. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valerian REVENCO, ministrul muncii și protecției sociale (nr. 1283, 19 noiembrie 2004).

1480. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului la Convenția între Republica Moldova și Republica Cehă pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 1284, 19 noiembrie 2004).

1481. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1285, 19 noiembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1482. Hotărîre privind cota de imigrare în Republica Moldova pe anul 2005 (nr. 1286, 19 noiembrie 2004).

1483. Hotărîre cu privire la transmiterea unei unități de transport (nr. 1292, 22 noiembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1484. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1296, 22 noiembrie 2004).

1485. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind măsurile de redresare a situației economico-financiare a unor agenți economici din agricultură (nr. 1297, 22 noiembrie 2004).

1486. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1298, 23 noiembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1487. Hotărîre cu privire la transmiterea unor obiecte de menire socială (nr. 1300, 23 noiembrie 2004).

1488. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea lucrărilor legate de efectuarea arăturii de toamnă (nr. 1302, 24 noiembrie 2004).

1489. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii aparatului central al Ministerului Educației (nr. 1307, 24 noiembrie 2004).

1490. Dispoziție (nr. 157-d, 15 octombrie 2004).

1491. Dispoziție (nr. 171-d, 19 noiembrie 2004).

1492. Dispoziție (nr. 172-d, 19 noiembrie 2004).

1493. Dispoziție (nr. 173-d, 22 noiembrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

447. Regulamentul cu privire la licențierea unor genuri de activitate pe piața produselor petroliere.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

448. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și a cotelor de participare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 34/4, 4 noiembrie 2004).

449. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele (nr. 34/7, 4 noiembrie 2004).

450. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/1, 18 noiembrie 2004). nbsp;

451. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Anotimpuri (nr. 36/2, 18 noiembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

452. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor BC Mobiasbancă SA (nr. 36/3-1, 18 noiembrie 2004).

453. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Faur-Constructor (nr. 36/3-2, 18 noiembrie 2004).

454. Hotărîre cu privire la desemnarea managerului redactor-șef al ziarului Capital Market О.S. (nr. 36/6, 18 noiembrie 2004).

455. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității FINN Viitorul Tău SA (nr. 37/1, 22 noiembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

456. Ordonanță cu privire la deblocarea contului de decontare al FINN York-Invest SA (nr. 34/5-O, 4 noiembrie 2004).

457. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic al activității companiilor fiduciare (nr. 34/6-O, 4 noiembrie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

458. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor (autorizațiilor) pentru desfășurarea activității unor case de schimb valutar (nr. 288, 18 noiembrie 2004).

459. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor (autorizațiilor) pentru desfășurarea activității unor case de schimb valutar (nr. 292, 18 noiembrie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte