Nr. 218-223 03.12.2004

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

959. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la articolul 1 al Convenției asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producînd efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare (nr. 2104-III, 25 noiembrie 2004)

nbsp;

960. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la articolul 1 al Convenției asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producînd efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare (nr. 359-XV, 5 noiembrie 2004)

nbsp;

961. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția asupra interzicerii perfecționării, producerii și stocării armelor bacteriologice (biologice) și toxice și asupra distrugerii lor (nr. 2105-III, 25 noiembrie 2004)

nbsp;

962. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția asupra interzicerii perfecționării, producerii și stocării armelor bacteriologice (biologice) și toxice și asupra distrugerii lor (nr. 360-XV, 5 noiembrie 2004)

nbsp;

963. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 2106-III, 26 noiembrie 2004)

nbsp;

964. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 367-XV, 11 noiembrie 2004)

nbsp;

965. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la impozitarea veniturilor constatate drept consecință a anulării penalităților și amenzilor în baza Legii nr. 1548-XV din 19 decembrie 2002 privind măsurile de redresare economico-financiară a întreprinderilor formate ca urmare a reorganizării Sovhozului-Fabrică Moldova (nr. 2107-III, 26 noiembrie 2004)

nbsp;

966. Lege cu privire la impozitarea veniturilor constatate drept consecință a anulării penalităților și amenzilor în baza Legii nr. 1548-XV din 19 decembrie 2002 privind măsurile de redresare economico-financiară a întreprinderilor formate ca urmare a reorganizării Sovhozului-Fabrică Moldova (nr. 370-XV, 11 noiembrie 2004)

nbsp;

967. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii turismului nr. 798-XIV din 11 februarie 2000 (nr. 2108-III, 26 noiembrie 2004)

nbsp;

968. Lege pentru modificarea Legii turismului nr. 798-XIV din 11 februarie 2000 (nr. 371-XV, 11 noiembrie 2004)

nbsp;

969. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 10 al Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 2116-III, 30 noiembrie 2004)

nbsp;

970. Lege pentru modificarea articolului 10 al Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 379-XV, 18 noiembrie 2004)

nbsp;

971. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la statistica oficială (nr. 378-XV, 18 noiembrie 2004)

nbsp;

972. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial (nr. 2109-III, 26 noiembrie 2004)

nbsp;

973. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători de la Societatea pe Acțiuni Carmez (nr. 2110-III, 26 noiembrie 2004)

nbsp;

974. Decret privind eliberarea domnilor Ion VОLCOV și Dumitru APOSTOL din funcția de judecător la Tribunalul Economic al Comunității Statelor Independente (nr. 2111-III, 26 noiembrie 2004)

nbsp;

975. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Zinaida CHISTRUGA (nr. 2112-III, 27 noiembrie 2004)

nbsp;

976. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Constantin ANDREEV (nr. 2113-III, 27 noiembrie 2004)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

1494. Hotărîre cu privire la realizarea prevederilor unor acte normative (nr. 1209, 5 noiembrie 2004)

nbsp;

1495. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 2 martie 2004 (nr. 1214, 5 noiembrie 2004)

nbsp;

1496. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilității publice a lucrărilor de interes național (nr. 1287, 19 noiembrie 2004)

nbsp;

1497. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 1299, 23 noiembrie 2004)

nbsp;

1498. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1301, 23 noiembrie 2004)

nbsp;

1499. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1304, 24 noiembrie 2004)

nbsp;

1500. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1305, 24 noiembrie 2004)

nbsp;

1501. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1306, 24 noiembrie 2004)

nbsp;

1502. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Departamentului Privatizării (nr. 1308, 25 noiembrie 2004)

nbsp;

1503. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de schimb al acțiunilor statului (nr. 1309, 25 noiembrie 2004)

nbsp;

1504. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunității Europene privind înființarea și acordarea privilegiilor și imunităților Delegației Comisiei Comunității Europene în Republica Moldova (nr. 1310, 25 noiembrie 2004)

nbsp;

1505. Hotărîre privind aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 1311, 25 noiembrie 2004)

nbsp;

1506. Hotărîre cu privire la activitatea Departamentului Vamal în anul 2003 și în primele nouă luni ale anului 2004 (nr. 1312, 25 noiembrie 2004)

nbsp;

1507. Hotărîre pentru aprobarea unor proiecte de legi (nr. 1313, 25 noiembrie 2004)

nbsp;

1508. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1314, 25 noiembrie 2004)

nbsp;

1509. Hotărîre privind Aparatul Guvernului Republicii Moldova (nr. 1315, 26 noiembrie 2004)

nbsp;

1510. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 1316, 26 noiembrie 2004)

nbsp;

1511. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1317, 26 noiembrie 2004)

nbsp;

1512. Hotărîre cu privire la transmiterea unei întreprinderi (nr. 1318, 29 noiembrie 2004)

nbsp;

1513. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea art. 20 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1319, 30 noiembrie 2004)

nbsp;

1514. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1477 din 15 noiembrie 2002 (nr. 1321, 30 noiembrie 2004)

nbsp;

1515. Hotărîre cu privire la atribuirea, modificarea destinației și schimbul terenurilor (nr. 1323, 30 noiembrie 2004)

nbsp;

1516. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului unic al certificatului de înregistrare (nr. 1324, 30 noiembrie 2004)

nbsp;

1517. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind agricultura ecologică (nr. 1328, 30 noiembrie 2004)

nbsp;

1518. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui NASALCIUC Ion (nr. 1331, 1 decembrie 2004)

nbsp;

1519. Dispoziție (nr. 175-d, 24 noiembrie 2004)

nbsp;

1520. Dispoziție (nr. 176-d, 26 noiembrie 2004)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

nbsp;

460. Strategia de dezvoltare a domeniului telecomunicațiilor.

nbsp;

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

nbsp;

461. Regulamentul privind gestionarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în economia națională.

nbsp;

461a. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare pentru producerea și comercializarea produselor din pescuit (nr. 239, 24 noiembrie 2004)

nbsp;

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

nbsp;

462. Ordin cu privire la autorizare și înscrierea în Registrul de Stat al tehnicii/articolelor de uz medical (nr. 241, 20 august 2004)

nbsp;

Acte ale Departamentului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

nbsp;

463. Ordin cu privire la aprobarea tarifului la apă potabilă (nr. 181, 19 noiembrie 2004)

nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

nbsp;

464. Regulamentul cu privire la licențierea unor genuri de activitate desfășurate pe piața de gaze naturale și energie electrică.

nbsp;

465. Hotărîre privind Metodologia determinării, aprobării și aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate (nr. 164, 29 noiembrie 2004)

nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

nbsp;

466. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului Prestări servicii de telefonie fixă și Regulamentului Prestări servicii de telefonie mobilă celulară GSM (nr. 33, 26 noiembrie 2004)

nbsp;

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii

nbsp;

467. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Regulile de formare a rezervelor tehnice pe tipurile de asigurare în afară de viață, aprobate prin Hotărîrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr. 43 din 26 martie 2001 (nr. 104, 30 septembrie 2004)

nbsp;

468. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor (nr. 109, 16 noiembrie 2004)

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nbsp;

469. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative (nr. 36/4, 18 noiembrie 2004)

nbsp;

470. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/1 din 28.10.1999 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare (nr. 36/5, 18 noiembrie 2004)

nbsp;

471. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare Cu privire la efectuarea operațiunilor cu valorile mobiliare pe piața secundară nr. 32/9 din 07.09.2000 (nr. 37/2, 22 noiembrie 2004)

nbsp;

472. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacțiile din 15.11.2004 cu acțiunile emise de SA Inconarm (MD14INCR1009) (nr. 35/1-O, 17 noiembrie 2004)

nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

nbsp;

473. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității casei de schimb valutar Companeos S.R.L. (nr. 289, 18 noiembrie 2004)

nbsp;

474. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova (nr. 297, 25 noiembrie 2004)

nbsp;

475. Ordin cu privire la abrogarea ordinului nr. 11 din 12.01.2000 (nr. 298, 25 noiembrie 2004)

nbsp;

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

nbsp;

476. Ordin cu privire la modificarea punctului 2 din Ordinul Camerei de Licențiere nr. 77-g din 10 septembrie 2004 privind condițiile de licențiere și listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licențelor pentru unele genuri de activitate (nr. 89-g, 5 noiembrie 2004)

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte