Nr. 224-225 05.12.2004


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

977. Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2005

978. Legea bugetului de stat pe anul 2005